Wij Allen Per Persoon In Eenheid

Blog

Controversiële #pandemiewet aangenomen 🤬

Als een wet onrechtvaardig is, heeft een persoon niet alleen het recht om deze te overtreden, maar is hij ook verplicht dit te doen.”

Deze zin drukt de essentie uit van de parallelle samenleving, waarin individuen zich verzetten tegen onrechtvaardige wetten en zich verplicht voelen om deze te negeren. In zo’n samenleving erkennen mensen dat gerechtigheid boven de wet staat en dat zij een morele verantwoordelijkheid hebben om in opstand te komen tegen onrechtvaardige maatregelen.

In de parallelle samenleving handelen mensen met een sterk gevoel van ethiek en gerechtigheid. Ze begrijpen dat gehoorzaamheid aan wetten niet altijd de juiste keuze is wanneer die wetten de fundamentele rechten en vrijheden van individuen schenden. Ze voelen zich moreel verplicht om onrechtvaardige wetten te trotseren en de stem te zijn voor degenen die onderdrukt worden.

De parallelle samenleving is een plek waar mensen zich verenigen in hun afwijzing van onrechtvaardigheid. Ze zoeken alternatieve manieren om te leven en te functioneren, waarbij ze zich richten op solidariteit, gelijkheid en gerechtigheid. Het is een ruimte waarin individuen de moed hebben om te handelen volgens hun overtuigingen, zelfs als dit betekent dat ze zich moeten verzetten tegen bestaande wetten en structuren.

De parallelle samenleving dient als een voorbeeld en een herinnering aan het feit dat individuen het vermogen hebben om verandering teweeg te brengen, zelfs in tijden van onrecht. Het herinnert ons eraan dat het niet alleen ons recht, maar ook onze plicht is om op te staan tegen onrechtvaardigheid en te streven naar een rechtvaardigere wereld voor iedereen.

🛟 www.deparallellesamenleving.nl 🛟

No Comments
Post a comment

Translate »