Wij Allen Per Persoon In Eenheid

Blog

Ontsnap aan de greep van de Elite: De Parallelle Samenleving is de weg naar vrijheid!

Nog nooit eerder in de geschiedenis van onze wereld is er zo’n ernstige bedreiging geweest voor het voortbestaan van de mensheid als in onze tijd. De criminele heersers willen niet alleen al onze rechten, vrijheden en bezittingen stelen, maar ze hebben nu ook de technologische mogelijkheid om zelfs het vermogen van mensen om zelfstandig te denken voorgoed uit te roeien. En ze werken actief aan de implementatie hiervan in de maatschappij.

Deze dreiging heeft geleid tot de opkomst van De Parallelle Samenleving, waar mensen proberen te ontsnappen aan de greep van de elite en hun onderdrukkende technologie. In De Parallelle Samenleving streven mensen naar vrijheid, autonomie en het behoud van onze menselijke vermogens.

In Nederland zien we ook de opkomst van De Parallelle Samenleving. Mensen komen samen om alternatieve systemen te creëren die gebaseerd zijn op solidariteit, wederzijds respect en het behoud van individuele vrijheid. We gebruiken technologie op een verantwoorde manier en zorgen ervoor dat deze dienstbaar is aan de mensheid, in plaats van andersom.

In De Parallelle Samenleving is het belangrijkste doel het behoud van de menselijke waardigheid en vrijheid. Mensen werken samen om zichzelf te beschermen tegen de onderdrukking van de machthebbers en om een omgeving te creëren waarin we vrij kunnen denken en ons zelf kunnen zijn.

Hoewel de dreiging van de tirannen reëel is, geeft de opkomst van De Parallelle Samenleving ons hoop. Het toont aan dat mensen vastbesloten zijn om op te komen voor hun rechten en vrijheden. Samen bouwen we aan een alternatieve toekomst waarin technologie ten dienste staat van de mensheid en waarin individuele vrijheid en menselijke waardigheid worden gewaarborgd.

Laten we ons verenigen in deze strijd en samenwerken om De Parallelle Samenleving te versterken. Alleen door gezamenlijke inspanningen kunnen we de bedreiging van de criminele heersers overwinnen en een wereld creëren waarin vrijheid en zelfbeschikking centraal staan.

http://www.deparallellesamenleving.nl

2 Comments
 • Arend de Wit
  juni 15, 2023

  De AIVD waarschuwt al voor een “beweging” van “autonome burgers”. Het begint op te vallen dat het verzet tegen de elite (vroegâh: gevestigde orde, establishment) vormen begint aan te nemen. Zelfs lieden die tot voor kort geneigd waren genuanceerd te blijven en de overheid het voordeel van de twijfel te geven, beginnen in te zien dat er fundamenteel iets heel erg mis is. Hoopgevend… Maar Stunde Null, dwz het moment dat we kunnen beginnen met de herbouw op de puinhopen van het totaal verziekte systeem van nu is het nog niet.

  Reply
 • Corine verschoor
  juni 15, 2023

  Ik ben voor

  Reply
Post a comment

Translate »