Blog

Het SCP telt 2,5 miljoen wappies in Nederland en ze zijn niet gek 🇳🇱

In de opkomst van De Parallelle Samenleving is er één #burgerbeweging geweest die met onverdeelde toewijding het woord “wappie” heeft omarmd en het tot haar #levensmissie heeft gemaakt (https://www.deparallellesamenleving.nl/over-de-parallelle-samenleving/).

De Parallelle Samenleving, met “w.a.p.p.i.e.” – als missie, een afkorting die staat voor “Wij Allen Per Persoon In Eenheid” – heeft de kracht van collectieve eenheid ontdekt en draagt dit met hart en ziel uit.

Met een diepgeworteld #geloof in de kracht van individuen die samenwerken voor een gemeenschappelijk doel, hebben de “wappies” zich verenigd in een ongekende #verbondenheid. Ze streven ernaar om de grenzen van het traditionele denken te doorbreken en een nieuwe weg te banen gebaseerd op zelfreflectie, kritisch denken en persoonlijk onderzoek.

De missie van De Parallelle Samenleving is hun drijvende kracht. Ze zijn vastberaden om een omgeving te creëren waarin iedereen wordt aangemoedigd om autonoom na te denken, de status quo ter discussie te stellen en te streven naar #waarheid, #gerechtigheid en #menselijkheid. Met een gezamenlijk doel voor ogen streven de “wappies” ernaar om een #vrije en #bewuste #samenleving op te bouwen, waarin ieder individu wordt gewaardeerd en gehoord.

Door de kracht van gemeenschap en solidariteit te omarmen, hebben de “wappies” een beweging gecreëerd die gedreven wordt door liefde, begrip en een diepe verbondenheid met elkaar. Ze zijn pioniers van verandering, voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om het welzijn van de samenleving als geheel te verbeteren.

In De Parallelle Samenleving zijn de “wappies” de #katalysator geworden voor een #transformatie naar een nieuwe manier van denken en leven. Ze hebben de uitdaging aangenomen om samen te werken, elkaar te ondersteunen en gezamenlijk te streven naar een betere wereld.

🛟🛟🛟🛟🛟🛟🛟🛟🛟🛟🛟🛟🛟🛟🛟🛟🛟🛟

Sluit je nu aan bij onze gemeenschap en maak deel uit van een groeiende groep mensen die net als jij op zoek zijn naar vrijheid van denken, uitwisseling van ideeën en een alternatief voor de huidige big-tech conglomeraten.

Laurens Lindeman 

🛟 www.deparallellesamenleving.nl 🛟

Steun De Parallelle Samenleving met een bijdrage:
https://buy.stripe.com/9AQdTmfc663t4jmdQS


No Comments
Post a comment

Translate »