Wij Allen Per Persoon In Eenheid

Blog

Contant Geld en De Parallelle Samenleving: Een Symbool van Vrijheid 💰

In De Parallelle Samenleving, waar individuele #vrijheid en #privacy hoog in het vaandel staan, kijken we met zorg naar de opkomst van Central Bank Digital Currency (CBDC). Deze ontwikkelingen zijn in strijd te zijn met de waarden die we koesteren en de principes waarop onze #gemeenschap is gebouwd.

Wij, in De Parallelle Samenleving, hebben een duidelijke visie voor onze #toekomst. We zullen niet deelnemen aan een systeem waarin onze financiële vrijheid wordt beperkt en onze privacy wordt geschonden.

Ons standpunt is helder: we blijven vasthouden aan #contant geld als een essentieel instrument voor financiële #vrijheid.

Cash betalen is voor ons meer dan alleen een betaalmethode; het vertegenwoordigt de vrijheid om onze financiën te beheren zonder externe inmenging. We hebben het recht om te bepalen waar ons geld naartoe gaat, wanneer we het uitgeven en aan welke doeleinden het wordt besteed. Dit recht op financiële autonomie is #fundamenteel voor onze manier van leven.


Terwijl #CBDC een realiteit wordt in de reguliere samenleving, blijven wij vastberaden vasthouden aan onze contante transacties. We zullen ons #niet laten dwingen in een #systeem dat onze rechten schendt en onze vrijheid beperkt.

Onze gemeenschap blijft een toevluchtsoord voor mensen die streven naar persoonlijke vrijheid en het behoud van hun privacy, zelfs in een steeds digitalere wereld.

In De Parallelle Samenleving kiezen we voor vrijheid boven controle en privacy boven surveillance. We zullen blijven werken aan een Nederland waarin deze waarden worden geëerd en beschermd. Samen bouwen we aan een toekomst waarin contant geld een essentieel onderdeel blijft van onze financiële vrijheid. 💵🔒🌍✊

No Comments
Post a comment

Translate »