Wij Allen Per Persoon In Eenheid

Blog

Voorbij de Parlementaire Grenzen: De Opkomst van “The Startup Society”

Gezien de huidige staat van de Nederlandse democratie en maatschappij, die door velen als wankel wordt ervaren, is het inderdaad een moment om te reflecteren op alternatieve vormen van bestuur en maatschappelijke inrichting. Zoals we in “De Paradox van De Parallelle Samenleving: Vijand van de Staat of Vriend van het Volk” benadrukken, is er een dringende noodzaak voor burgers en het midden- en kleinbedrijf om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van een gedecentraliseerde maatschappij, ofwel een “Decentralized Society”. Dit initiatief streeft naar een samenleving die zich niet louter conformeert aan bestaande geopolitieke structuren, maar die daadkrachtig haar eigen koers bepaalt.

We visualiseren de vorming van een ‘online republiek’, die zich manifesteert in zowel de digitale als de fysieke wereld, gesteund door de nieuwste technologieën zoals blockchain, Web3, cryptovaluta, en gedecentraliseerde financiën (DeFi). Dit houdt in dat we onze benadering van informatieconsumptie, delen, en gemeenschapsorganisatie fundamenteel moeten herzien.

De vorming van een buitenparlementaire beweging kan als een logische stap worden gezien in de richting van deze nieuwe vorm van samenleving. “The Startup Society” biedt een platform voor burgers om buiten de traditionele politieke structuren om actief deel te nemen aan de herdefiniëring en vormgeving van hun eigen toekomst. Dit is niet alleen een reactie op de huidige uitdagingen binnen de democratie en maatschappij, maar ook een proactieve stap naar een gedecentraliseerde en veerkrachtige samenleving.

Bestel nu ons manifest: “De Paradox van de Parallelle Samenleving: Vijand van de Staat of Vriend van het Volk” en help onze missie:

www.deparallellesamenleving.nl/de-paradox-van-de-parallelle-samenleving

🇳🇱 deparallellesamenleving.nl
🔜 theparallelsociety.io
🌎 thenationstate.com

No Comments
Post a comment

Translate »