Wij Allen Per Persoon In Eenheid

Blog

ˮ

Ik wil dit niet geloven! Pim Smit

IK WIL DIT NIET GELOVEN!

De wereld zit anders in elkaar dan dat de meeste mensen denken. En daar zitten mooie kanten aan én uitdagende. Het mooie is dat er meer mogelijk is dan dat de meeste mensen geloven. De mens is kampioen in het zichzelf beperken. En als we dat durven te erkennen kunnen we krachten in onszelf gaan vinden die niets minder dan magisch zijn.

Het uitdagende is dat de machtsverhoudingen in onze wereld een beetje anders liggen dat dat de meeste mensen denken. En als je de moed hebt om dat te onderzoeken, dan kom je daar stapje voor stapje zelf achter.

Stapje voor stapje. Omdat het meestal te overweldigend is om in één keer te zien. En omdat het zo overweldigend is, wil je het niet geloven.

En voor veel mensen geldt dat ze het niet kúnnen geloven omdat ze uitgaan van hun eigen menselijkheid. Maar de psychopaten die (veelal) achter de schermen de wereld besturen, die zijn tot onmenselijke dingen in staat. En dan ga je dus de fout in als je vanuit je eigen menselijke voorstellingsvermogen een inschatting gaat maken of een psychopaat wel of niet tot iets in staat zou zijn.

Een psychopaat is tot dingen in staat die jij niet kan begrijpen. Maar dat jij het niet kan begrijpen betekent niet dat het niet gebeurt.

Dat jij het niet kan begrijpen is eigenlijk een heel mooi signaal. Jij hebt wél die menselijkheid die nodig is om bepaalde dingen te voelen. En om bepaalde dingen dus niet een ander aan te doen.

Het lastige is dat de psychopaten die nu een bepaalde agenda uitrollen, precies begrijpen hoe hun succes afhankelijk is van jouw onwil om te zien wat er werkelijk gebeurt. Anders gezegd, omdat jij het niet wil zien, kan hun plan slagen.

Er zijn óók mensen die het wél zien. Die worden ook wel wappies genoemd. Daar ben ik er ook een van. Zeggen ze 😉

En er zijn veel mensen die moeite hebben met de termen wappies en schapen. Ik heb daar zelf geen moeite mee. Omdat ik er geen probleem van maak. En ik geloof ook dat we elkaar weer gaan vinden. Niet allemaal. Er zullen mensen zijn die de waarheid letterlijk tot in hun kist blijven ontkennen. Dat mag.

Maar de waarheid die zichtbaar aan het worden is vraagt om een andere aanpak. Die vraagt om saamhorigheid. Om verbinding.

En dat kunnen we creëren door ons te focussen op de overeenkomsten. En waar zit die overeenkomst dan?

Dat is zeer eenvoudig. Niemand wil dit. Niemand wil de gevolgen van het uitrollen van deze duistere agenda. De schapen niet, maar de wappies ook niet.

En als we samen eerlijk kunnen zien wat de gevolgen zijn van deze agenda, én dat deze agenda mede mogelijk is gemaakt door de mensen die de agenda niet wilden zien, dan kunnen we er van leren. Dan kunnen we elkaar gaan vinden in wat we niet willen, en vanuit daar ons gezamenlijk gaan richten op wat we wél willen.

Hoe mooi is het dat we dat doen door de weg naar binnen te bewandelen? Door te gaan geloven in buitengewoon mooie krachten in onszelf? En door een nieuw ‘samen’ te creëren? Een samen dat vrijblijvend is omdat het vanuit een sterk gevoel van vrijheid ontstaat. Dus je mág meedoen, maar je hoeft niet mee te doen.

Maar als je niet meedoet moet je niet de illusie hebben dat je deze beweging kan stoppen. Want dat kun je niet. Er breken nieuwe tijden aan. De mens gaat ontwaken. En dat gaat super pittig en confronterend zijn voor veel mensen.

Wij gaan door met wat we aan het doen zijn. De waarheid laten zien. En zo goed als dat we kunnen een wereld creëren die voortkomt uit wél geloven wat er mogelijk is. En dat begint bij eerlijk zien wat er is. En bij eerlijker gaan kijken naar hoeveel kracht je in jezelf kan vinden. En dan ga je vanzelf van ‘ik wil dit niet geloven’ naar ‘als ik het durf te zien kan ik helpen het te veranderen’.

Actief bijdragen aan een wereld die we nog niet eerder zo vrij en liefdevol hebben gezien. Hoe mooi is dat?

Heb een magisch Nu,
Pim Smit 💚

Translate »