Wij Allen Per Persoon In Eenheid

Ab Gietelink

Columnist, journalist & filosoof

Over

Ab Gietelink is een Nederlands auteur, journalist, toneelregisseur, acteur en producent.

Biografie

Hij studeerde aan de Universiteit van Amsterdam af in Rechten en Filosofie, alvorens zich toe te leggen op theater. In 1984 richtte hij de Stichting Nomade op om een basis te geven aan zijn onderzoek naar experimentele theatervormen. Zijn werk kenmerkt zich door een documentaire stijl en actueel politiek engagement.

Sinds 1997 realiseerde Gietelink in samenwerking met partnerorganisaties honderden historische theatervoorstellingen op bijzondere locaties in Nederland. Bij de theaterprojecten is hij veelal verantwoordelijk voor tekst, regie, toneelbeeld, een hoofdrol en producentschap. Daarnaast schreef hij columns, artikelen en boeken.

 

Ab Gietelink & Alternatief.tv on Odysee Ab Gietelink & Alternatief.tv on Odysee

 • 150 Alternatieven voor het Stikstofbeleid. Ab Gietelink interviewt Prof. Johan Sanders.
  by Ab Gietelink & Alternatief.tv on september 24, 2022 at 7:00 am

  Stikstof. De overheid stelt dat Nederland een groot stikstofprobleem heeft en dat halvering van de veestapel en het boerenbedrijf daarvoor de oplossing is.De boeren zijn in opstand gekomen en krijgen veel steun. Kan het stikstofprobleem niet beter opgelost worden met technische innovaties? Wat zijn de mogelijkheden van veevoer, stalvloeren en andere innovaties?Prof. Johan Sanders is emeritus hoogleraar biobased economy aan de landbouwuniversiteit van Wageningen. Hij werkte bij Gist-Brocades en Avebe en kent de Agricultuur van binnenuit. Hij richtte met onder meer collega Han Lindeboom en Carla van Soesbergen de Stikstof Focusgroep op. Zij leggen alternatieven op tafel.Prof. Sanders kwam met een 9 punten Innovatieplan9 Innovaties: 1. Verhogen van het aandeel essentiële aminozuren in varkens- en pluimveevoer 2. Verhogen van het aandeel bestendig eiwit in rundveevoer 3. Oprapen van bietenloof en gebruik als diervoeder 4. Verhogen van veldopbrengst bij gras 5. Aanzuren van mest levert minder ammoniakuitstoot en tegelijkertijd minder methaan uitstoot. 6. Het ammoniak strippen van mestdigestaten (Byosis). 7. Het raffineren van gras zoals door Grassa BV 8. Gescheiden opvangen van urine en poep in de ‘emissiearme’(eco) stal 9. Mest met water verdund uitrijden (5 000 ton N)Alternatief.TV is een platform waarin Ab Gietelink via interviews met interessante gasten en eigen columns kritische inzichten tegenover het dominante denken zichtbaar maaktWebsite: https://alternatief.tv Telegram: https://t.me/AlternatiefTVTwitter: https://twitter.com/AbGietelinkLinkedin: https://www.linkedin.com/in/ab-gietelink-32974411/Facebook: https://www.facebook.com/Alternatief.TVDonaties: https://alternatief.tv/donaties/...https://www.youtube.com/watch?v=P0rFKkofCHs

 • 149 Het Stikstofdebat in 25 Kernbegrippen en namen ! Woordenlijst door Ab Gietelink
  by Ab Gietelink & Alternatief.tv on september 21, 2022 at 3:22 pm

  KERNBEGRIPPEN STIKSTOFCRISIS.Hoewel zeker geen deskundige heb ik me in het kader van enkele interviews maar eens verdiept in het stikstofdebat. Ter verduidelijking van het soms onduidelijke debat behandel ik hier voor U een woordenlijst met de belangrijkste 25 namen en kernbegrippen. Stikstof. Stikstof (N2) is een transparant en ongevaarlijk gas dat belangrijk is voor het groeiproces van het leven op aarde. 78% van de lucht bestaat uit stikstof (N2), 11% uit zuurstof (O2) en 1% uit diverse andere gassen. Men gebruikt in het debat de aanduiding ‘stikstof’, waarbij men eigenlijk bedoeld neergeslagen stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3).XXXAlternatief.TV is een platform waarin Ab Gietelink via interviews met interessante gasten en eigen columns kritische inzichten tegenover het dominante denken zichtbaar maaktWebsite: https://alternatief.tv Telegram: https://t.me/AlternatiefTVTwitter: https://twitter.com/AbGietelinkLinkedin: https://www.linkedin.com/in/ab-gietelink-32974411/Facebook: https://www.facebook.com/Alternatief.TVDonaties: https://alternatief.tv/donaties/...https://www.youtube.com/watch?v=QIMVr8l848M

 • 148. 5G Straling, surveillancestaat en gezondheidsrisico's. Ab Gietelink interviewt Sylvia Slegers
  by Ab Gietelink & Alternatief.tv on september 16, 2022 at 9:03 am

  5G. Wat brengt deze revolutie en waarom zouden we die moeten willen? Wat gebeurd er in Smartcities?Wat zijn de gezondheidseffecten op dieren, planten en mensen?Is er relatie tussen 5G straling en de spreiding van het Coronavirus? Onderzoeksjournaliste Sylvia Slegers schreef 12 artikelen over 5G voor De Andere Krant en presenteerde die in haar boek.Te bestellen op: www.opnaareenstralendetoekomst.nlB. Inhoud van het programma zijn de 12 artikelen in het boek:1. Corona: Samenhang Covid-19 en 5G: Complottheorie of feit? 2. WEF: In het web van het WEF – Apeldoorn eerste Smart City op basis van geheime overeenkomst 3. 2,3,4 en 5G? 5G: een revolutie – maar waar leidt die naartoe? 4. Dieren. Op naar een stralende toekomst? – de effecten van straling op het dierenrijk 5. Burgerinitiatief en gezondheidsraad en financiering: De ongemakkelijke waarheid over 5G 6. 5G wordt enorme energieslurper 7. Internet voor alles. Van slimme stad naar het internet-of-everything8. Stralingsnormen ICNIRP . Telecom-industrie bemoeit zich met vaststellenstralingsnormen 9. Europese Rekenkamer wil snellere uitrol 5G – Europees Parlement waarschuwt voor kankerrisico 10. Juridische strijd rond uitrol 5G in cruciale fase 11. Worden bomen ziek van elektromagnetische straling? 12. Straling, het onzichtbare gevaar in de klas Alternatief.TV is een platform waarin Ab Gietelink via interviews met interessante gasten en eigen columns kritische inzichten tegenover het dominante denken zichtbaar maaktWebsite: https://alternatief.tv Telegram: https://t.me/AlternatiefTVTwitter: https://twitter.com/AbGietelinkLinkedin: https://www.linkedin.com/in/ab-gietelink-32974411/Facebook: https://www.facebook.com/Alternatief.TVDonaties: https://alternatief.tv/donaties/...https://www.youtube.com/watch?v=rUq6HufklC4

 • 147 Van Bioboer naar LabVoedsel ? Ab Gietelink interviewt Elze van Hamelen
  by Ab Gietelink & Alternatief.tv on september 10, 2022 at 8:45 am

  Staan we aan de vooravond van een voedseltransitie? Gaan we van bioboeren naar voedselfabrieken?Met insecten als proteïne maaltijd? Wat zijn de gezondheidsrisico’s van cellulair voedsel ?Onderzoeksjournalist Elze van Hamelen werkte als duurzaamheidsconsulent voor biotech bedrijven. Zij schreef voor De Andere Krant diverse artikelen over voedseltransitie en gezondheid.Nieuwe ontwikkelingen die worden besproken1. Verticale agricultuur2. Plantaardige vleesvervangers3. Insecten als voedsel4. Cekkukair vkeesWat is Onehealth en hoe daarmee om te gaan?Alternatief.TV is een platform waarin Ab Gietelink via interviews met interessante gasten en eigen columns kritische inzichten tegenover het dominante denken zichtbaar maaktWebsite: https://alternatief.tv Telegram: https://t.me/AlternatiefTVTwitter: https://twitter.com/AbGietelinkLinkedin: https://www.linkedin.com/in/ab-gietelink-32974411/Facebook: https://www.facebook.com/Alternatief.TVDonaties: https://alternatief.tv/donaties/...https://www.youtube.com/watch?v=_b8uomKFgUI

 • 146 Blckbx oprichter en programmadirecteur Flavio Pasquino spreekt zich uit. Ab Gietelink interviewt
  by Ab Gietelink & Alternatief.tv on september 3, 2022 at 7:00 am

  Flavio Pasquino was wielrenner en maakte daarna wielerreportages,Hij engageerde zich kritisch in de Coronacrisis Hij richtte het succesvolle nieuwskanaal Blckbx op en maakte het tot hoeksteen van de alternatieve media. Wat denkt hij over de stand van de media en de plaats van de alternatieven ?Vragen en onderwerpen:1. Wie is Flavio Pasquino ?2. Vertel eens wat over wielrennen en wielerreportages ?3. Wat is je achtergrond als journalist?4. Hoe kijk jij terug op de Coronacrisis?5. Ik herinner me een MSM reportage waarin jij en je vrouw het niet eens waren over de Coronamaatregelen? Hoe is dat gegaan?6. Hoe kijk jij naar de MSM media?7. Welke thema’s zie jij voor de Alternatieve media?8. Hoe kwam je er toe om Blckbx op te richten ?9. Hoe heeft zich dat ontwikkelt ? 10. Controlled opposition. Ben jij daar zelf van beschuldigd?11. Censuur 12. Crisis partijdemocratie als personen. 13. Feiten en waarden in de media.14. Toekomstplannen met BlckbxAlternatief.TV is een platform waarin Ab Gietelink via interviews met interessante gasten en eigen columns kritische inzichten tegenover het dominante denken zichtbaar maaktWebsite: https://alternatief.tv Telegram: https://t.me/AlternatiefTVDonaties: https://alternatief.tv/donaties/...https://www.youtube.com/watch?v=ynIjf33I230

Translate »