Wij Allen Per Persoon In Eenheid

Ab Gietelink

Columnist, journalist & filosoof

Over

Ab Gietelink is een Nederlands auteur, journalist, toneelregisseur, acteur en producent.

Biografie

Hij studeerde aan de Universiteit van Amsterdam af in Rechten en Filosofie, alvorens zich toe te leggen op theater. In 1984 richtte hij de Stichting Nomade op om een basis te geven aan zijn onderzoek naar experimentele theatervormen. Zijn werk kenmerkt zich door een documentaire stijl en actueel politiek engagement.

Sinds 1997 realiseerde Gietelink in samenwerking met partnerorganisaties honderden historische theatervoorstellingen op bijzondere locaties in Nederland. Bij de theaterprojecten is hij veelal verantwoordelijk voor tekst, regie, toneelbeeld, een hoofdrol en producentschap. Daarnaast schreef hij columns, artikelen en boeken.

 

Ab Gietelink & Alternatief.tv on Odysee Ab Gietelink & Alternatief.tv on Odysee

 • 122 Militaire dienstplicht bij Corona en Oekraïne is aanval op Burgerrechten. Column Ab Gietelink
  by Ab Gietelink & Alternatief.tv on mei 19, 2022 at 8:50 am

  Alle 17 jarige Nederlanders ontvingen afgelopen maand een brief van het ministerie van defensie, die daarin aankondigde dat ze werden ingeschreven voor de militaire dienstplicht. Minister van Defensie Ollongren herinnert de jongeren eraan dat er in Nederland nog steeds militaire dienstplicht bestaat. De brief werd reeds jaarlijks aan 17-jarige jonge mannen gestuurd, maar sinds 1 Januari 2020 bestaat er tevens dienstplicht voor jonge vrouwen en krijgen ook Zij het schrijven. De brief vermeld verder dat sinds 1997 de opkomstplicht voor mannen en vrouwen tussen 17 en 45 jaar is ‘opgeschort’, maar dat regering en parlement in ‘uitzonderlijke situaties’ kunnen besluiten om jongeren op te roepen voor militaire dienstplicht.Door de Oekraïne oorlog wordt er op twitter heftig gereageerd. Moeder Annette schrijft: ‘Wat is dit voor onzin! Mijn zoon schrikt zich rot’ Haar tweet gaat viraal en krijgt massale bijval. Daar tegenover zijn er ook reacties die aangeven dat de brief niets nieuws is en en al jaren wordt gestuurd.De onzekerheid is gegroeid omdat twee jaar Coronabeleid heeft geleerd dat het individu steeds minder beschermd wordt door individuele burgerrechten en steeds meer ondergeschikt aan Staat en gemeenschap lijkt te worden. Net als de Coronamaatregelen in de ‘gereedschapskist’ zijn geplaatst is de militaire opkomstplicht ‘opgeschort’ en kan door de overheid op ieder willekeurig moment in werking worden gesteld. Het ministerie van defensie probeert op haar website de zorgen te temperen met de mededeling dat het over ‘uitzonderlijke situaties’ gaat en dat er momenteel ‘geen kazernes, instructeurs, uniformen en voertuigen’ voor dienstplichtigen zijn. De dienstplicht werd in het ‘Koninkrijk Holland’ in 1810 ingevoerd als gevolg van Napoleontisch autocratisch internationalisme. Het bevestigt de soevereiniteit van nationale staten om het leven van haar burgers gedwongen in te zetten en op te offeren. In de Middeleeuwen bestond er voor horigen in tijd van oorlog reeds een vorm van ‘herendienst’, maar in de moderne tijd vanaf 1500 werden oorlogen hoofdzakelijk uitgevochten door beroepsmilitairen, die zich ‘verhuurden’. Pas in de Napoleontische tijd en door het opkomend 19e eeuwse nationalisme introduceerden Europese naties de dienstplicht. In Nederland werden na een wetswijziging 95.000 dienstplichtigen de ‘Indonesische onafhankelijkheidsoorlog’ (1945-1949) ingestuurd. In de jaren 70 kwam er een ‘Wet gewetensbezwaarden’, waarmee gewetensbezwaarde dienstplichtigen vervangende dienstplicht konden doen. Na het einde van de koude oorlog in 1989 werd de opkomstplicht in 1997 opgeschort. De zorg van critici is dat Europese landen in reactie op de Oekraïne oorlog terugvallen in een ‘nieuwe koude oorlog’, waarmee ook de militaire opkomstplicht weer in beeld zou kunnen komen. Laat ik mijn persoonlijke mening geven. Militaire dienstplicht is niet alleen een inperking van burgerlijke gronderechten het is principieel de meest vergaande schending van fundamentele mensenrechten. Het leven van Jonge mensen kan gedwongen worden opgeofferd door politiek leidende klassen, die dat definiëren als het ‘algemeen belang’. Hun algemeen belang is het resultaat van hun vijandsbeeld en geopolitieke manoeuvres. Zij nemen het recht het leven van Uw kinderen, kleinkinderen of Uzelf daarvoor op te offeren....https://www.youtube.com/watch?v=EualDxSQHOQ

 • 121 Integrale Televisierede: Poetin 24 Febr. 2022 met inleiding door voorlezer Ab Gietelink.
  by Ab Gietelink & Alternatief.tv on mei 14, 2022 at 10:50 am

  De Russische president Poetin hield op 24 Februari 2022 op de dag van de inval in Oekraïne een televisietoespraak op de Russische televisie van ruim een half uur, waarin hij het Russische volk en de wereld uitleg geeft. De westerse media besteedden daar nauwelijks aandacht aan en presenteerden hun eigen eenzijdig gekleurde interpretatie. In de verslaggeving van de oorlog kiest de westerse media grotendeels het perspectief van Oekraïne op basis van informatie uit Oekraïne.Maar wat zegt de andere kant? Wat zegt en hoe denkt de nieuwe vijand van het westen? Niet wat zeggen onze Ruslanddeskundigen over wat Poetin zegt. Nee. Wat zegt Poetin zelf ? Om de vrede te kunnen winnen en een fundament voor de toekomst te leggen is het cruciaal om kritisch, maar authentiek te luisteren naar de motieven en redenen van Oekraïne en het Westen, maar tevens naar die van Rusland. Ik ga daarom straks de integrale redevoering in de Nederlandse vertaling neutraal voor U voorlezen. Geen misverstand. Persoonlijk veroordeel ik de Russische inval in Oekraïne, zoals ik de afgelopen 30 jaar ook alle westerse invasies in soevereine landen en legitimaties daarvan scherp heb bekritiseerd. Als je kritisch kijkt zijn de argumentatiefiguren en feitenconstructies van al die invasies goed vergelijkbaar. Cruciaal anders is dat dominante media, in het Westen en in Rusland, eenzijdig gekleurd voor het gelijk van hun natie en dat van hun bondgenoten staat. Het manipuleren van nieuws, eenzijdige argumentaties, alsmede censuur komen voort uit wantrouwen tegen democratie. Een democratische cultuur vertrouwt op de kritische geest van haar burgers. Mijn publiek is op zoek naar de andere kant van het gelijk, want anders was U geen Alternatief.Tv publiek. Oordeelt U zelf.Allereerst een korte samenvatting van Poetins’ tekst in mijn woorden.Poetin bekritiseert de expansie van de NAVO en de Russische pogingen de afgelopen 30 jaar tot overeenstemming te komen. Hij wijst op de NAVO bombardementen op Belgrado in 1998. Hij wijst op de westerse schendingen van internationaal recht in Irak, Afghanistan, Libië en Syrië. Hij stelt dat Amerika volgens haar eigen politici en media is uitgegroeid tot een 'imperium van leugens'. Hij wijst op de machtspositie van extreem rechtse nationalisten in Oekraïne, hun verbintenis met de 2e Wereldoorlog en hun 8-jarige burgeroorlog tegen de Russisch sprekende bevolking van de Donbas. Hij beroept zich op het hulpverzoek van de wettige regeringen van de Donbas-republieken op basis van artikel 51 van het VN handvest om de bloedige aanvallen op de bevolking van Donetsk en Loegansk te stoppen. Opzet zou zijn Oekraïne te demilitariseren en te denazificeren. Hij stelt dat het geen doel is om Oekraïne te bezetten of te annexeren. Hij spreekt zijn vertrouwen uit in het professionalisme van het Russische leger en doet tenslotte een beroep op de multi-etnische Russische bevolking om deze militaire operatie te steunen.U gaat luisteren naar Poetin’s redevoering van 24 Februari 2022 in zijn woorden. Vanzelfsprekend neem ik op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor zijn tekst. Ik ben enkel de voorlezer. Oordeelt U zelf....https://www.youtube.com/watch?v=xEUqdOmLFYY

 • 120 Herstelt Elon Musk met Twitter de Vrijheid van Meningsuiting op sociale media? door Ab Gietelink
  by Ab Gietelink & Alternatief.tv on mei 12, 2022 at 5:28 am

  De rijkste man op aarde Elon Musk, eigenaar van Tesla en SpaceX, koopt het sociale medianetwerk Twitter. Hij heeft ambities. ‘Ik heb geïnvesteerd in Twitter omdat ik geloof in zijn potentieel om hét wereldwijde platform voor de vrijheid van meningsuiting te worden’. Kan Musk via Twitter de trend van steeds verdere inperkingen van de vrijheid van meningsuiting keren? En krijgen Trump, maar ook de onlangs gecensureerde PPV leider Geert Wilders hun accounts terug? Jack Dorsey, oprichter van Twitter, is enthousiast over de overname. Musk stelt verder dat hij Twitter aantrekkelijker zal maken door onder meer het algoritme transparant en inzet van publiek debat te maken. Hij gaat $44 mld voor Twitter betalen. Het bedrijf heeft wereldwijd 217 miljoen gebruikers per dag, waarmee iedere dagelijkse twitteraar $203 waard is. In een publiek vraaggesprek met journalist Chris Anderson voor TED geeft Elon Musk aan zich in tegenstelling tot het actuele beleid bij Twitter en andere sociale mediabedrijven te willen onthouden van oordelen over de vraag of een bericht ‘misleidende informatie’ of ‘desinformatie’ bevat. Musk formuleert ‘vrijheid van meningsuiting’ als een gedraging: ‘Iemand die je niet leuk vind, sta je toe iets iets te zeggen wat je niet leuk vind’. Het lijkt een afgeleide van Voltaire’s fameuze uitspraak. ‘Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal mij volledig inzetten voor uw recht het te zeggen’. Het is natuurlijk de vraag of de miljardair dat zal blijven toepassen als er via Twitter scherpe kritiek op zijn Tesla auto’s of ruimtevaartbedrijf SpaceX komt, maar in het verleden heeft Musk kritiek op zijn producten altijd aanvaard....https://www.youtube.com/watch?v=fNUiHkuxD_0

 • 119. Westen miskent zelfbeschikkingsrecht van de Krim. Opinieartikel Ab Gietelink
  by Ab Gietelink & Alternatief.tv on mei 7, 2022 at 7:00 am

  In het NRC Handelsblad van 22 Juli 2015 publiceerde ik een jaar na de Maidanrevolte/ Staatsgreep en de onafhankelijkheidsverklaringen van de Krim, Donetsk en Loegansk een artikel met de titel ‘Westen miskent zelfbeschikkingsrecht van de Krim’. Het krijgt in de actuele mediaoorlog over Oekraïne en de gebiedsclaims in de Donbas nieuwe actualiteit. Daarom zal ik het straks op dit kanaal aan U presenteren.WESTEN MISKENT ZELFBESCHIKKINGSRECHT VAN DE KRIM.De aansluiting van de Krim bij de Russische federatie is in het Westen algemeen veroordeeld. De Russische Krimpolitiek zou een schending zijn van de internationale rechtsorde. President Poetin zou werken aan hernieuwde Russische expansie, gericht tegen de territoriale integriteit van Oekraïne. De Russen zouden verantwoordelijk zijn voor de dreiging van een hernieuwde koude oorlog. Maar is de ‘annexatie’ niet gewoon de ‘bevrijding van de Krim’? Het Nederlandse mediabeeld kenmerkt zich door een gestaalde eenheidsmening. Van het NRC Handelsblad tot aan de Telegraaf, van de Groene Amsterdammer tot Nieuwsuur, de media zijn eensgezind in hun veroordeling van Poetin en de Russische ‘propaganda’. Maar doet de Nederlandse media niet hetzelfde wat ze de Russische media verwijt ? Vijandsbeelden opblazen, de argumentatie van de tegenpartij doodzwijgen en geen dissidente analyses geven of alternatief onderzoek doen ?.XXXIs het niet rechtvaardiger en effectiever druk op Oekraïne te zetten om Loegansk en Donetsk militair te ontruimen? Waarom zitten de opstandelingen uit de Oost-Oekraïne eigenlijk niet aan tafel in Minsk? Waarom ontzegt het Westen de bevolkingen van Abchazië en Zuid-Ossetië in Georgië en Loegansk en Donetsk in de Oekraïne het recht op zelfbeschikking middels een referendum? Is het niet Europees belang wanneer Rusland wordt aangeboden lid te worden van de Europese Unie ? 25 jaar na de Sovjet-Unie is de wereld toe aan de hertekening van haar binnengrenzen op basis van zelfbeschikking middels referenda. De VN zouden in dit verband een set regels en procedures moeten opstellen die tegemoet komt aan de legitieme ambities van afscheidingsbewegingen om grenzen te hertekenen....https://www.youtube.com/watch?v=b4M27Uv6gXk

 • 118. Dissidente reflecties over Rusland, Oekraïne en het Westen. Ab Gietelink met Prof. René ten Bos
  by Ab Gietelink & Alternatief.tv on mei 4, 2022 at 7:00 am

  Dissidente reflecties over Rusland, Oekraïne en het WestenAb Gietelink interviewt hoogleraar Filosofie aan de Universiteit van Nijmegen en ex denker des Vaderlands René ten Bos. Hij behandelt de volgende onderwerpen± 1. Zijn bezoeken aan Rusland. 2. Poetin3. Propaganda4. Vijandsbeelden. 5. Dubbele interventiemoraal 6. Amerika vs. Rusland 7. NATO en de verzwakking van de soevereine Staat8. Kenmerken van een revolutie. Over de Maidanrevolte.9. Geopolitieke toekomst van Rusland en de wereld...https://www.youtube.com/watch?v=4bn3V2LWe5g