Wij Allen Per Persoon In Eenheid

Ad Verbrugge

Filosoof

Over

Ad Verbrugge (1967) is een oorspronkelijk filosoof, wiens werk zich beweegt in de traditie van de Griekse en continentale wijsbegeerte. Hij promoveerde in 1999 op De Verwaarlozing van het Zijnde, een kritische interpretatie van het denken van Heidegger, in 2001 verschenen bij uitgeverij SUN. Daarin legt hij de basis voor de zogenoemde ethologische methode, die ook een belangrijke rol speelt in zijn latere denken. Thans is hij universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij Sociale en Culturele Filosofie en Filosofie van de Economie doceert. Daarnaast is hij gasthoogleraar aan de Universiteit van die Vrijstaat in Bloemfontein, Zuid-Afrika. Verder is hij onderwijsdirecteur van Centrum Èthos aan de VU Amsterdam, die de master Filosofie van Cultuur en Bestuur verzorgt. Hij is mede-oprichter en voorzitter van Beter Onderwijs Nederland (opgericht in 2006).

Verbrugge neemt een onafhankelijke en eigen wijsgerige positie in. De vraag naar de dynamiek van het menselijk samenleven in het tijdperk van globalisering vormt een van de centrale thema’s van zijn werk.

Translate »