Wij Allen Per Persoon In Eenheid

ANBB

Jouw stem telt

Over

Over de ANBB

Omdat de definitie van burgerbelangen heel breed is en over diverse maatschappelijke groeperingen (zoals vissers, boeren, huisartsen, windmolentegenstanders) of aspecten (zoals economisch belang, rust, gezondheid of privacy) kan gaan is gekozen voor het model van samenwerking onder een paraplu organisatie : een vereniging waarin ieder zichzelf kan blijven waar zowel plaats is voor individuele burgers als voor andere entiteiten als stichtingen, verenigingen en vennootschappen.

Missie

De vereniging heeft als doel : het engageren, faciliteren en implementeren van burgerparticipatie door middel van informeren en een lidmaatschap met toegang tot een elektronisch platform waar leden meningen kunnen omzetten in referendum-kwesties waarvan de uitslag ingezet wordt om de geformuleerde kwestie te realiseren hetzij juridisch via rechtszaken, hetzij via politiek door middel van nieuwe of herziene wetgeving, hetzij via publieke opinie door middel van publicaties in mainstream media (MSM), alternatieve media en/of sociale media; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Ons doel : informeren, engageren, faciliteren en implementeren van burger participatie… en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Translate »