Wij Allen Per Persoon In Eenheid

Alternatief

Visionair, radicaal en dissident

Over

Alternatief bestaat uit interviews en column/performances. Uitzending vind plaats op via SALTO Amsterdam en op een presentatiekanaal via YouTube en een website. Het karakter van de programma’s het kanaal is progressief,  vrijzinnig, dissident en op zoek naar nieuwe perspectieven voorbij datgene dat de dominante media aangeven.

De naam ‘Alternatief’ beschrijft het inhoudelijk streven van de programmaserie. We gaan op zoek naar alternatieven van de bekende zienswijzen. Daarbij schetsen we politieke en culturele  perspectieven alsmede oplossingen voor maatschappelijke problemen. We accepteren dat we gezien de beperkte financiële middelen in de technische afwerking en PR achterblijven bij de Publieke Omroep. Daarentegen denken we in de inhoudelijke programmering en diepgang een professioneel aantrekkelijker alternatief te kunnen bieden.

Ab Gietelink & Alternatief.tv on Odysee Ab Gietelink & Alternatief.tv on Odysee

 • 152 Nordstream. Wie pleegde de terreuraanslag en waarom? Wat zijn de gevolgen ? Column Ab Gietelink
  by Ab Gietelink & Alternatief.tv on september 30, 2022 at 9:38 am

  Wat zijn de consequenties?Allereerst gaan onze energieprijzen wederom omhoog. De West-Europese burgers en bedrijven gaan deze sabotage zwaar betalen. Voor zolang de oorlog duurt, maar als Nordstream niet wordt gerepareerd nog voor ver daarna. De alternatieven zijn namelijk fors duurder. Politiek ligt het zeer pijnlijk voor de Europeanen. Hun machtigste en gewaardeerde NAVO partner en leider Amerika vernietigt een van hun levenslijnen en geeft haar eigen vriend Duitsland een dolksteek. Overigens wordt Nederland ook beschadigd, maar Nederland zwijgt tegenover het machtige Amerika. De vraag is nu hoe moedig en principieel de Europese leiders en media zullen zijn om de waarheid boven water te halen en de Amerikanen te confronteren met terreurmethodieken die ze elders op de wereld geregeld hebben toegepast en nu dus ook in Europa Let wel;. De Amerikanen zijn onschuldig totdat het tegendeel is bewezen, maar ze zijn wel verdachte nummer 1.Alternatief.TV is een platform waarin Ab Gietelink via interviews met interessante gasten en eigen columns kritische inzichten tegenover het dominante denken zichtbaar maaktWebsite: https://alternatief.tv Telegram: https://t.me/AlternatiefTVTwitter: https://twitter.com/AbGietelinkLinkedin: https://www.linkedin.com/in/ab-gietelink-32974411/Facebook: https://www.facebook.com/Alternatief.TVDonaties: https://alternatief.tv/donaties/...https://www.youtube.com/watch?v=1_EPn5oY30Q

 • 151 Hoe had Gorbatsjov als Westers leider de Oekraïnecrisis opgelost ? Column Ab Gietelink
  by Ab Gietelink & Alternatief.tv on september 27, 2022 at 7:31 am

  Michael Gorbatsjov (1931-2022)Met Michael Gorbatsjov sterven de laatste resten van hoop op ‘het gemeenschappelijke Europese huis’. Het continent treed een tijdperk van nieuwe koude oorlog met Rusland binnen.XXXIn het zicht van de nieuwe koude oorlog mist de wereld een man als Gorbatsjov. Wat had Gorbatsjov gedaan heb ik me de afgelopen maanden geregeld afgevraagd, als hij in de huidige crisis een sleutelfunctie had gehad? Als president van Rusland had hij een diplomatiek offensief gestart in plaats van een militaire invasie. Als president van Oekraïne had hij een deal gesloten en de bevolkingen van Donetsk en Loegansk hun eigen toekomst gegeven. Als Bondskanselier van Duitsland of Voorzitter van de Europese Unie had hij geweigerd wapens te leveren aan Oekraïne of mee te gaan in westerse sanctiepolitiek om vervolgens breed lachend in Moskou te arriveren en een overeenkomst te sluiten met president Poetin. Als Amerikaanse president had hij niet gekoloniseerd of bewapend, maar zijn macht moreel hoogstaand gebruikt om de problemen in de Oekraïne in overleg en vertrouwen op te lossen. XXXZijn enthousiaste humanisme en visionaire blik tilden Michael Gorbatsjov moreel ver uit boven zijn westerse collegae en maakte hem tot een van de iconen van de 20e eeuw. Hij ontving in 1990 de Nobelprijs voor de Vrede. Wanneer een mens in Europa die prijs ten volle verdiende was het Michael Gorbatsjov. XXXAlternatief.TV is een platform waarin Ab Gietelink via interviews met interessante gasten en eigen columns kritische inzichten tegenover het dominante denken zichtbaar maaktWebsite: https://alternatief.tv Telegram: https://t.me/AlternatiefTVTwitter: https://twitter.com/AbGietelinkLinkedin: https://www.linkedin.com/in/ab-gietelink-32974411/Facebook: https://www.facebook.com/Alternatief.TVDonaties: https://alternatief.tv/donaties/...https://www.youtube.com/watch?v=ycMOb1USZLk

 • 150 Alternatieven voor het Stikstofbeleid. Ab Gietelink interviewt Prof. Johan Sanders.
  by Ab Gietelink & Alternatief.tv on september 24, 2022 at 7:00 am

  Stikstof. De overheid stelt dat Nederland een groot stikstofprobleem heeft en dat halvering van de veestapel en het boerenbedrijf daarvoor de oplossing is.De boeren zijn in opstand gekomen en krijgen veel steun. Kan het stikstofprobleem niet beter opgelost worden met technische innovaties? Wat zijn de mogelijkheden van veevoer, stalvloeren en andere innovaties?Prof. Johan Sanders is emeritus hoogleraar biobased economy aan de landbouwuniversiteit van Wageningen. Hij werkte bij Gist-Brocades en Avebe en kent de Agricultuur van binnenuit. Hij richtte met onder meer collega Han Lindeboom en Carla van Soesbergen de Stikstof Focusgroep op. Zij leggen alternatieven op tafel.Prof. Sanders kwam met een 9 punten Innovatieplan9 Innovaties: 1. Verhogen van het aandeel essentiële aminozuren in varkens- en pluimveevoer 2. Verhogen van het aandeel bestendig eiwit in rundveevoer 3. Oprapen van bietenloof en gebruik als diervoeder 4. Verhogen van veldopbrengst bij gras 5. Aanzuren van mest levert minder ammoniakuitstoot en tegelijkertijd minder methaan uitstoot. 6. Het ammoniak strippen van mestdigestaten (Byosis). 7. Het raffineren van gras zoals door Grassa BV 8. Gescheiden opvangen van urine en poep in de ‘emissiearme’(eco) stal 9. Mest met water verdund uitrijden (5 000 ton N)Alternatief.TV is een platform waarin Ab Gietelink via interviews met interessante gasten en eigen columns kritische inzichten tegenover het dominante denken zichtbaar maaktWebsite: https://alternatief.tv Telegram: https://t.me/AlternatiefTVTwitter: https://twitter.com/AbGietelinkLinkedin: https://www.linkedin.com/in/ab-gietelink-32974411/Facebook: https://www.facebook.com/Alternatief.TVDonaties: https://alternatief.tv/donaties/...https://www.youtube.com/watch?v=P0rFKkofCHs

 • 149 Het Stikstofdebat in 25 Kernbegrippen en namen ! Woordenlijst door Ab Gietelink
  by Ab Gietelink & Alternatief.tv on september 21, 2022 at 3:22 pm

  KERNBEGRIPPEN STIKSTOFCRISIS.Hoewel zeker geen deskundige heb ik me in het kader van enkele interviews maar eens verdiept in het stikstofdebat. Ter verduidelijking van het soms onduidelijke debat behandel ik hier voor U een woordenlijst met de belangrijkste 25 namen en kernbegrippen. Stikstof. Stikstof (N2) is een transparant en ongevaarlijk gas dat belangrijk is voor het groeiproces van het leven op aarde. 78% van de lucht bestaat uit stikstof (N2), 11% uit zuurstof (O2) en 1% uit diverse andere gassen. Men gebruikt in het debat de aanduiding ‘stikstof’, waarbij men eigenlijk bedoeld neergeslagen stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3).XXXAlternatief.TV is een platform waarin Ab Gietelink via interviews met interessante gasten en eigen columns kritische inzichten tegenover het dominante denken zichtbaar maaktWebsite: https://alternatief.tv Telegram: https://t.me/AlternatiefTVTwitter: https://twitter.com/AbGietelinkLinkedin: https://www.linkedin.com/in/ab-gietelink-32974411/Facebook: https://www.facebook.com/Alternatief.TVDonaties: https://alternatief.tv/donaties/...https://www.youtube.com/watch?v=QIMVr8l848M

 • 148. 5G Straling, surveillancestaat en gezondheidsrisico's. Ab Gietelink interviewt Sylvia Slegers
  by Ab Gietelink & Alternatief.tv on september 16, 2022 at 9:03 am

  5G. Wat brengt deze revolutie en waarom zouden we die moeten willen? Wat gebeurd er in Smartcities?Wat zijn de gezondheidseffecten op dieren, planten en mensen?Is er relatie tussen 5G straling en de spreiding van het Coronavirus? Onderzoeksjournaliste Sylvia Slegers schreef 12 artikelen over 5G voor De Andere Krant en presenteerde die in haar boek.Te bestellen op: www.opnaareenstralendetoekomst.nlB. Inhoud van het programma zijn de 12 artikelen in het boek:1. Corona: Samenhang Covid-19 en 5G: Complottheorie of feit? 2. WEF: In het web van het WEF – Apeldoorn eerste Smart City op basis van geheime overeenkomst 3. 2,3,4 en 5G? 5G: een revolutie – maar waar leidt die naartoe? 4. Dieren. Op naar een stralende toekomst? – de effecten van straling op het dierenrijk 5. Burgerinitiatief en gezondheidsraad en financiering: De ongemakkelijke waarheid over 5G 6. 5G wordt enorme energieslurper 7. Internet voor alles. Van slimme stad naar het internet-of-everything8. Stralingsnormen ICNIRP . Telecom-industrie bemoeit zich met vaststellenstralingsnormen 9. Europese Rekenkamer wil snellere uitrol 5G – Europees Parlement waarschuwt voor kankerrisico 10. Juridische strijd rond uitrol 5G in cruciale fase 11. Worden bomen ziek van elektromagnetische straling? 12. Straling, het onzichtbare gevaar in de klas Alternatief.TV is een platform waarin Ab Gietelink via interviews met interessante gasten en eigen columns kritische inzichten tegenover het dominante denken zichtbaar maaktWebsite: https://alternatief.tv Telegram: https://t.me/AlternatiefTVTwitter: https://twitter.com/AbGietelinkLinkedin: https://www.linkedin.com/in/ab-gietelink-32974411/Facebook: https://www.facebook.com/Alternatief.TVDonaties: https://alternatief.tv/donaties/...https://www.youtube.com/watch?v=rUq6HufklC4

Translate »