Wij Allen Per Persoon In Eenheid

Artsencollectief

Verbinding in nuance

Over

Wij zijn een onafhankelijke, non-profitorganisatie van artsen en medisch professionals, waaronder huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en artsen Maatschappij en Gezondheid. In ons werk in ziekenhuizen, huisartspraktijken en instellingen zijn we dagelijks betrokken bij de zorg voor patiënten, waar we ons al jaren met hart en ziel voor inzetten.

De stichting Artsen Covid Collectief is in 2020 opgericht door Evelien Peeters (internist, endocrinoloog), Marcel Toth (psychiater) en Peter-Paul Bruens (jurist) omdat zij zich grote zorgen maakten over de nevenschade veroorzaakt door maatregelen die uit naam van volksgezondheid werden getroffen ter bestrijding van de coronapandemie en de eenzijdige berichtgeving in de media. Inmiddels heeft Evelien Peeters haar bestuurslidmaatschap overgedragen aan Hannah Visser (internist infectieloog) en Femme Zijlstra (radioloog), tevens vanaf het eerste uur betrokken bij het Artsen Collectief.

In de stichting gaan we uit van (keuze)vrijheid en behoud van lichamelijke integriteit als fundamentele waarden. Deze dienen als leidraad bij al onze activiteiten.

Translate »