B Informed Media

The place to be informed

Over

B Informed Media is een sociaal maatschappelijk multimediaplatform van en voor het volk en MKB. Wij brengen achtergrondinformatie vanuit verschillende invalshoeken naar de voorgrond, toegankelijk voor iedereen.

Waarom?

De afgelopen jaren zijn de onafhankelijke media en échte onderzoeksjournalistiek verdwenen. Nederland kent maar twee mediahuizen en één persbureau. Het vertrouwen in de mainstream media is sterk gedaald. De nadruk ligt voornamelijk op het verslaan van wat er mis is in de wereld en het vergroten van polarisatie. Of dit nu bewust of onbewust gebeurt.

Tegelijkertijd is er een grotere behoefte aan achtergrondinformatie en uiteenlopende perspectieven om juiste keuzes te maken vanuit respect, verbinding en gelijkwaardigheid. Je hoeft niet meer het hele internet af te zoeken naar informatie, maar vindt informatie vanuit verschillende perspectieven op één platform samengebracht.

Missie

Wij verbinden, informeren, zetten aan tot actie en veranderen het medialandschap ingrijpend. Wij bieden met ons mediaplatform een nieuwe opvatting van wat we met nieuws en informatie bedoelen. Veel mensen geloven dat wat ze in het nieuws zien de waarheid is. Dit is een sterk verouderde opvatting. In werkelijkheid zijn er vele realiteiten en vele waarheden in de wereld van vandaag. Een onderwerp kent immers vele kanten. Vraagstukken worden beter opgelost als ze vanuit verschillende oogpunten belicht worden en niet vanuit een enkel lineair perspectief.

 

“Onze kernwaarden zijn positiviteit, rechtvaardigheid, pluriformiteit en transparantie.”

Belangrijke uitgangspunten

  • Volgende generaties: wij beogen een humane samenleving voor de toekomt van en voor onze kinderen;
  • Gezonde ecosystemen: wij dragen bij aan de herverbinding met de natuur; alle ecosystemen weer terug in balans brengen;
  • Betekeniseconomie: wij staan voor een kanteling van de huidige economie naar een betekeniseconomie; de betekeniseconomie is een maatschappelijke ontwikkeling waarbij de menselijke behoefte aan zingeving en betekenis-geving steeds meer het menselijk gedrag bepaalt.
Hoe?

Wij willen een katalysator zijn voor innovatie op elk vlak van de samenleving. In plaats van artikelen over wat er niet goed gaat in de wereld, leggen wij de nadruk op wat er in de wereld wérkt. We hebben een positief beeld van de toekomst en stimuleren mensen in hun creatieve vermogens om iets moois bij te dragen aan die maatschappij. Dat kan iets kleins zijn in je eigen buurt, maar ook iets groots, voorbij de eigen landsgrenzen.

Door onze steeds breder en rijker wordende visies op ons platform te plaatsen gaan we die als werkelijkheid zien en worden daardoor verder aangezet deze in ons leven nu te verwerkelijken. Het is dan ook niet langer iets in de toekomst waar we op wachten, maar eerder een prikkel om onze creativiteit, onze scheppingszin in het heden aan te wakkeren. Wat ons voor ogen staat beginnen we vorm te geven.

Dit is de kans om met ons samen te bouwen aan een mooiere wereld, voor ons en de volgende generaties.

Translate »