Berta Voedsel Collectief

Berta Voedsel Collectief

Berta Amsterdam

Over

BERTA is een voedselcollectief, dat boeren en burgers met elkaar wil verbinden en een nieuw maatschappelijk-economisch systeem tot stand wil brengen, omdat we zien dat het oude systeem niet meer werkt. BERTA staat voor Bewuste, Eco-gebalanceerde, Rechtstreekse, Transparante Agricultuur, waar onze missie in tot uitdrukking komt. Momenteel zijn we actief in Amsterdam en werken we op de achtergrond aan het opzetten van afdelingen in de stad Utrecht en in Zwolle. Verder hebben we contact met voedselcollectieven in de Vechtstreek, het Gooi en Eemland (Boer & Voedsel), het Hollands Rijnland, de Zaanstreek en Overijssel en werken we op sommige vlakken samen.

Translate »