Wij Allen Per Persoon In Eenheid

Bits of Freedom

Bits of Freedom

Internetvrijheid

Over

Bits of Freedom is dé beweging die opkomt voor internetvrijheid in Nederland. We richten ons op twee voor die vrijheid essentiële grondrechten: communicatievrijheid en privacy.

We zetten ons in voor beter beleid bij overheden, instellingen en bedrijven. De ene keer adviseren we, de andere keer voeren we actie. We werken met verstand van zaken, vanuit een heldere visie en met hulp van een betrokken achterban. Ook bieden we mensen praktische handvatten bij het beschermen van hun eigen online privacy en vrijheid.

Visie

Ontwikkelingen
Digitale technologie geeft burgers grote vrijheid, maar geeft de overheid en het bedrijfsleven ook vergaande controlemogelijkheden. Door de vervagende grenzen tussen publieke, private en privéruimte staat de vrijheid van burgers steeds verder onder druk. Het is maar goed dat daar steeds meer aandacht voor is, want onze wereld is steeds meer een digitale wereld.

Ambities
We willen dat je de prachtige mogelijkheden van het internet benut, terwijl je tegelijkertijd controle houdt op wat er gebeurt met jouw data.

In de toekomst kiezen overheid en bedrijfsleven voor oplossingen die internetvrijheid respecteren. Als ze dat niet doen, weten ze dat ze kunnen rekenen op brede maatschappelijke kritiek. Ze kunnen daarbij niet om Bits of Freedom heen.

Internetters zijn zich bewuster van hun vrijheid en mogelijke inbreuken daarop. Meer en meer mensen voelen zich betrokken bij deze onderwerpen, mobiliseren zich en verbinden zich met anderen waardoor hun stem beter gehoord wordt.

Translate »