Wij Allen Per Persoon In Eenheid

blckbx.tv

Flavio Pasquino

Over

Over blckbx

blckbx is een onafhankelijk, kritisch en integer nieuwsplatform voor vrije denkers met een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Onder aanvoering van oprichter en tv producent Flavio Pasquino wordt gewerkt aan een constante stroom aan maatschappij kritische programma’s die systemische conflicten blootleggen, maar ook oplossingen aanreiken. Het project wordt gefund vanuit Stichting Blckbx, een entiteit zonder winstoogmerk die afhankelijk is van donaties.

Missie

Met kritische en integere content dragen wij bij aan een bewustere samenleving stimuleren waarin alles bevraagd mag worden. Waar respect, democratie, persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting geborgd blijven. Maar we willen ook helpen bouwen aan die betere samenleving dankzij ideeën en oplossingen die vanuit collectieve denkkracht ontstaan, waarin censuur geen plek heeft.


Visie

De wereld – ook Nederland – is in transitie en zal meer en meer een global governance kennen, waardoor burgers niet meer begrijpen wie hen leidt. Politieke besluitvorming geschiedt uit het zicht, corporate states en NGO’s nemen de lead. Burgers zullen in toenemende mate behoefte krijgen aan duiding van het intransparante geopolitieke schaakbord.

Die duiding zal onvoldoende komen via reguliere media waar mensen steeds minder vertrouwen in krijgen. Hierdoor groeit de vlucht naar het web waardoor de polarisatie aanzwelt, met als gevolg dat we niet de verantwoordelijken maar elkaar tot de orde roepen.

Doel

In deze steeds meer polariserende wereld, waarin het wantrouwen in de overheid en de reguliere media lijkt toe te nemen, wil blckbx een kaarslicht in de duisternis zijn. Met kritische, onderzoekende en oprechte content – waarbij de benadering altijd respectvol zal zijn – willen wij de onderste steen boven krijgen en samen proberen de wereld beter te begrijpen. Vanuit de kennis en bewustwording – als gevolg van het begrijpen – kunnen dan de juiste stappen worden gezet.

Bekijk hier de uitzending over De Parallelle Samenleving

Translate »