Wij Allen Per Persoon In Eenheid

BlueTruth

Waakzaam en dienstbaar

Over

In Nederland leven wij in een rechtsstaat. De waarden van de rechtsstaat zijn vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Burgers genieten bescherming van hun rechten en vrijheden, tegen medeburgers en de overheid.

Het doel van een rechtstaat is om de burgers te beschermen tegen machtsmisbruik van de overheid. Ook de overheid moet zich aan de wet houden en mag dus de vrijheden en rechten van de burger niet zomaar beperken of afpakken.

De missie van de politie is waakzaam en dienstbaar aan de waarden van de rechtsstaat. Daarbij gaat het dus om de waarden van vrijheid, rechtszekerheid en gelijkwaardigheid. Zij zijn het fundament van onze democratische samenleving. Als politie is het ons vak die waarden te beschermen en te ondersteunen.

Dit is ook waar BlueTruth voor staat en wij zien het als onze taak om deze duidelijke missie voor ogen te houden. Zeker in deze turbulente tijd, waarin het volk vanuit de overheid steeds meer maatregelen opgelegd heeft gekregen en van de politie wordt verwacht deze te handhaven. Juist dit heeft ervoor gezorgd dat veel politieagenten in een spagaat kwamen te staan. Want enerzijds is de politie er voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde, maar aan de andere kant hebben deze politiemedewerkers ook de missie van de politie nog steeds heel helder in het vizier. En hier wringt de schoen. Het handhaven van het huidige maatregelenpakket druist volledig in tegen het beschermen van de vrijheid en gelijkwaardigheid van de burger.

Gezien de huidige maatregelen de vrijheid van de burger dusdanig beperken, en er zelfs sprake van lijkt te zijn dat de gelijkwaardigheid in de toekomst mogelijk in het geding komt, maken wij ons zorgen om onze rechtsstaat. Wij zijn dan ook van mening dat burgers op dit moment beschermd dienen te worden tegen de overheid.

Buiten de mensen die reeds betrokken zijn bij dit initiatief zijn er vermoedelijk nog veel meer politiemedewerkers die in tweestrijd zitten. Wij vinden het belangrijk hen te laten weten dat zij hier niet alleen in staan en zoeken daarom de verbinding.

We hopen hiermee (politie)mensen perspectief te bieden van de ‘eenzame worsteling’ naar ‘samen staan we sterk’.

Telegram:

https://t.me/BlueTruthChat

https://t.me/BlueTruthKanaal

BlueTruth.nl Amat Victoria Curam

 • Traumaverwerking met een therapiepaard
  by Beheerder on september 23, 2023 at 12:11 pm

  Leven met een vorm van PTSS is zwaar, dat weten de hulpverleners van de politie, krijgsmacht, brandweer en de ambudienst maar al te goed. Stichting BlueTruth wil hen en iedereen die te kampen heeft met trauma’s de helpende hand reiken... Lees meerTraumaverwerking met een therapiepaard

 • Nieuwe start
  by Beheerder on september 20, 2023 at 6:08 pm

  De weg die BlueTruth recent is ingeslagen, bekrachtigen we met een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Waar BlueTruth voorheen zich richtte op het delen van inzichten, het bespreekbaar maken van ingewikkelde onderwerpen en dilemma’s en voor de verbinding en... Lees meerNieuwe start

 • Traumaverwerking met een therapiehond
  by Beheerder on september 2, 2023 at 3:15 pm

  Leven met een vorm van PTSS is zwaar, dat weten de hulpverleners van de politie, krijgsmacht, brandweer en de ambudienst maar al te goed. Stichting BlueTruth wil hen en iedereen die te kampen heeft met trauma’s de helpende hand reiken... Lees meerTraumaverwerking met een therapiehond

 • Bewustwording
  by Beheerder on augustus 27, 2023 at 3:16 pm

  Met onze stichting dragen we graag bij aan een stukje bewustwording door met een vleugje humor grappige passages te plaatsen met een hint naar de wetgeving, regelgeving en logica (gezond verstand). Neem onze posts niet al te serieus. Begin de... Lees meerBewustwording

 • Inzage politiegegevens
  by Beheerder on augustus 3, 2023 at 1:52 pm

  Wilt u de gegevens inzien die de politie over u heeft geregistreerd? Dan kunt u daarvoor een schriftelijk verzoek indienen bij de politie. De politie registreert allerlei gegevens om haar taken goed uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld telefoonnummers en meldingen. U... Lees meerInzage politiegegevens

Translate »