Wij Allen Per Persoon In Eenheid

BlueTruth

Waakzaam en dienstbaar

Over

In Nederland leven wij in een rechtsstaat. De waarden van de rechtsstaat zijn vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Burgers genieten bescherming van hun rechten en vrijheden, tegen medeburgers en de overheid.

Het doel van een rechtstaat is om de burgers te beschermen tegen machtsmisbruik van de overheid. Ook de overheid moet zich aan de wet houden en mag dus de vrijheden en rechten van de burger niet zomaar beperken of afpakken.

De missie van de politie is waakzaam en dienstbaar aan de waarden van de rechtsstaat. Daarbij gaat het dus om de waarden van vrijheid, rechtszekerheid en gelijkwaardigheid. Zij zijn het fundament van onze democratische samenleving. Als politie is het ons vak die waarden te beschermen en te ondersteunen.

Dit is ook waar BlueTruth voor staat en wij zien het als onze taak om deze duidelijke missie voor ogen te houden. Zeker in deze turbulente tijd, waarin het volk vanuit de overheid steeds meer maatregelen opgelegd heeft gekregen en van de politie wordt verwacht deze te handhaven. Juist dit heeft ervoor gezorgd dat veel politieagenten in een spagaat kwamen te staan. Want enerzijds is de politie er voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde, maar aan de andere kant hebben deze politiemedewerkers ook de missie van de politie nog steeds heel helder in het vizier. En hier wringt de schoen. Het handhaven van het huidige maatregelenpakket druist volledig in tegen het beschermen van de vrijheid en gelijkwaardigheid van de burger.

Gezien de huidige maatregelen de vrijheid van de burger dusdanig beperken, en er zelfs sprake van lijkt te zijn dat de gelijkwaardigheid in de toekomst mogelijk in het geding komt, maken wij ons zorgen om onze rechtsstaat. Wij zijn dan ook van mening dat burgers op dit moment beschermd dienen te worden tegen de overheid.

Buiten de mensen die reeds betrokken zijn bij dit initiatief zijn er vermoedelijk nog veel meer politiemedewerkers die in tweestrijd zitten. Wij vinden het belangrijk hen te laten weten dat zij hier niet alleen in staan en zoeken daarom de verbinding.

We hopen hiermee (politie)mensen perspectief te bieden van de ‘eenzame worsteling’ naar ‘samen staan we sterk’.

Telegram:

https://t.me/BlueTruthChat

https://t.me/BlueTruthKanaal

 • Herkenning gezocht
  by F on mei 14, 2022 at 9:25 pm

  Zoals we in ons vorige bericht aangaven, komen we nogal eens ergens. Ditmaal deden we een plaats aan waar een stijlvol politiebureau te vinden is. Herken jij in welke stad dit politiebureau staat? Laat het weten! Heb je een leuke... Meer lezenHerkenning gezocht

 • Promotiewagen
  by F on mei 7, 2022 at 7:21 pm

  BlueTruth heeft sinds kort de beschikking over een promotiewagen. Aangezien BlueTruth veel last heeft van censuur en wel wat bekender mag worden, rijdt er tegenwoordig een stoere Amerikaanse politiewagen rond met een BlueTruth opdruk. Wie weet spot jij onze auto... Meer lezenPromotiewagen

 • The Count of Coffee ondersteunt
  by F on april 24, 2022 at 7:49 am

  Het is hartverwarmend dat een ondernemer politieagenten die noodgedwongen en op een pijnlijke manier de dienst hebben moeten verlaten ondersteunt door ze een jaar lang gratis koffie en/of thee te verstrekken, uiteraard onder het voorbehoud dat de zaak niet in... Meer lezenThe Count of Coffee ondersteunt

 • Genieten
  by F on april 18, 2022 at 6:58 am

  Juist door de beperkingen van voorheen besef je dat niet alles vanzelfsprekend is. Geniet van de vrije dagen, van het mooie weer, van de vogels die fluiten, van de natuur die tot bloei komt en geniet uiteraard van elkaar. Fijne... Meer lezenGenieten

 • We zijn allemaal mensen
  by F on april 9, 2022 at 3:15 pm

  We zijn allemaal mensen, haat elkaar niet. We are all humans, don’t hate each other.