Wij Allen Per Persoon In Eenheid

BlueTruth

Waakzaam en dienstbaar

Over

In Nederland leven wij in een rechtsstaat. De waarden van de rechtsstaat zijn vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Burgers genieten bescherming van hun rechten en vrijheden, tegen medeburgers en de overheid.

Het doel van een rechtstaat is om de burgers te beschermen tegen machtsmisbruik van de overheid. Ook de overheid moet zich aan de wet houden en mag dus de vrijheden en rechten van de burger niet zomaar beperken of afpakken.

De missie van de politie is waakzaam en dienstbaar aan de waarden van de rechtsstaat. Daarbij gaat het dus om de waarden van vrijheid, rechtszekerheid en gelijkwaardigheid. Zij zijn het fundament van onze democratische samenleving. Als politie is het ons vak die waarden te beschermen en te ondersteunen.

Dit is ook waar BlueTruth voor staat en wij zien het als onze taak om deze duidelijke missie voor ogen te houden. Zeker in deze turbulente tijd, waarin het volk vanuit de overheid steeds meer maatregelen opgelegd heeft gekregen en van de politie wordt verwacht deze te handhaven. Juist dit heeft ervoor gezorgd dat veel politieagenten in een spagaat kwamen te staan. Want enerzijds is de politie er voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde, maar aan de andere kant hebben deze politiemedewerkers ook de missie van de politie nog steeds heel helder in het vizier. En hier wringt de schoen. Het handhaven van het huidige maatregelenpakket druist volledig in tegen het beschermen van de vrijheid en gelijkwaardigheid van de burger.

Gezien de huidige maatregelen de vrijheid van de burger dusdanig beperken, en er zelfs sprake van lijkt te zijn dat de gelijkwaardigheid in de toekomst mogelijk in het geding komt, maken wij ons zorgen om onze rechtsstaat. Wij zijn dan ook van mening dat burgers op dit moment beschermd dienen te worden tegen de overheid.

Buiten de mensen die reeds betrokken zijn bij dit initiatief zijn er vermoedelijk nog veel meer politiemedewerkers die in tweestrijd zitten. Wij vinden het belangrijk hen te laten weten dat zij hier niet alleen in staan en zoeken daarom de verbinding.

We hopen hiermee (politie)mensen perspectief te bieden van de ‘eenzame worsteling’ naar ‘samen staan we sterk’.

Telegram:

https://t.me/BlueTruthChat

https://t.me/BlueTruthKanaal

 • Vooraankondiging
  by Beheerder on februari 4, 2023 at 6:48 pm

  Stichting BlueTruth is een nieuwe weg ingeslagen en zal zich binnenkort presenteren op de vernieuwde website. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten laten we weten dat de verschillende werkmaatschappijen die onderdeel uitmaken van de stichting gepresenteerd... Meer lezenVooraankondiging

 • Juridische hulpvragen
  by Beheerder on januari 31, 2023 at 12:58 pm

  Juridische hulpvragen, zoals hulp met ondertoezichtstellingen (OTS) en uithuisplaatsingen (UHP) of als er kinderen vermist zijn, lopen niet meer via Rechercheursteam, maar direct via BlueTruth. Het Twitteraccount van Rechercheursteam alsmede het Telegramkanaal en de Telegramgroep van Rechercheursteam worden aan het... Meer lezenJuridische hulpvragen

 • Inzet promotiewagen voor goede doelen
  by Beheerder on januari 25, 2023 at 12:28 pm

  Wist je dat onze promotiewagen ingezet kan worden voor plezierritjes voor (zieke) kinderen of bij te organiseren events? De Amerikaanse politiewagen beschikt over toeters en bellen (optische signalen). Hier is de wagen rijdend te aanschouwen: https://www.youtube.com/watch?v=GTP_N9y6oGA (circa tussen 3 minuut... Meer lezenInzet promotiewagen voor goede doelen

 • Promotiewagen op YouTube
  by Beheerder on januari 22, 2023 at 12:19 am

  Via een contact van ons werden we gewezen op een video waarin onze promotiewagen voorkomt. Erg leuk om onze wagen op YouTube terug te zien. Onze promotieauto stond een dag bij de garage wegens onderhoud. Bekijk de video van de... Meer lezenPromotiewagen op YouTube

 • Hernieuwde website
  by Beheerder on januari 15, 2023 at 12:09 pm

  Benieuwd wat we bij BlueTruth zoal doen? Binnenkort zullen we dit publiceren op deze website. Onze website wordt volledig vernieuwd. Hou onze website dus in de gaten!

Translate »