Wij Allen Per Persoon In Eenheid

BlueTruth

Waakzaam en dienstbaar

Over

In Nederland leven wij in een rechtsstaat. De waarden van de rechtsstaat zijn vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Burgers genieten bescherming van hun rechten en vrijheden, tegen medeburgers en de overheid.

Het doel van een rechtstaat is om de burgers te beschermen tegen machtsmisbruik van de overheid. Ook de overheid moet zich aan de wet houden en mag dus de vrijheden en rechten van de burger niet zomaar beperken of afpakken.

De missie van de politie is waakzaam en dienstbaar aan de waarden van de rechtsstaat. Daarbij gaat het dus om de waarden van vrijheid, rechtszekerheid en gelijkwaardigheid. Zij zijn het fundament van onze democratische samenleving. Als politie is het ons vak die waarden te beschermen en te ondersteunen.

Dit is ook waar BlueTruth voor staat en wij zien het als onze taak om deze duidelijke missie voor ogen te houden. Zeker in deze turbulente tijd, waarin het volk vanuit de overheid steeds meer maatregelen opgelegd heeft gekregen en van de politie wordt verwacht deze te handhaven. Juist dit heeft ervoor gezorgd dat veel politieagenten in een spagaat kwamen te staan. Want enerzijds is de politie er voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde, maar aan de andere kant hebben deze politiemedewerkers ook de missie van de politie nog steeds heel helder in het vizier. En hier wringt de schoen. Het handhaven van het huidige maatregelenpakket druist volledig in tegen het beschermen van de vrijheid en gelijkwaardigheid van de burger.

Gezien de huidige maatregelen de vrijheid van de burger dusdanig beperken, en er zelfs sprake van lijkt te zijn dat de gelijkwaardigheid in de toekomst mogelijk in het geding komt, maken wij ons zorgen om onze rechtsstaat. Wij zijn dan ook van mening dat burgers op dit moment beschermd dienen te worden tegen de overheid.

Buiten de mensen die reeds betrokken zijn bij dit initiatief zijn er vermoedelijk nog veel meer politiemedewerkers die in tweestrijd zitten. Wij vinden het belangrijk hen te laten weten dat zij hier niet alleen in staan en zoeken daarom de verbinding.

We hopen hiermee (politie)mensen perspectief te bieden van de ‘eenzame worsteling’ naar ‘samen staan we sterk’.

Telegram:

https://t.me/BlueTruthChat

https://t.me/BlueTruthKanaal

 • Aanstelling bij de politie
  by K on oktober 1, 2022 at 10:58 am

  Veel mensen weten niet weten hoe het zit met de politieopleiding en een dienstbetrekking bij de politie. Zo zegt men bijvoorbeeld: “Hij heeft nooit bij de politie gewerkt. Wel was hij begonnen aan de opleiding, maar hij heeft dit nooit... Meer lezenAanstelling bij de politie

 • Geloof niet blind wat er wordt beweerd
  by K on september 25, 2022 at 8:12 am

  De ‘wakkeren’ zeggen dat de ’slapers’ niet blind moeten geloven wat er in de media wordt beweerd. Dit geldt echter ook voor uitspraken van de strijders die de medestrijders beschuldigen: geloof niet alles wat er wordt beweerd!

 • Verstoringen
  by K on september 23, 2022 at 5:28 pm

  Als ‘wakkere’ man, vader en voormalig politieambtenaar aanschouw ik met lede ogen de verstoringen die zich momenteel met name op social media manifesteren. Niet alleen pro-Putin lui tegenover anti-Putin lui, pro-vaccers tegenover anti-vaccers en politiegezinden tegenover ACAB-schreeuwers, ook binnen de... Meer lezenVerstoringen

 • Waar is uw kind?
  by K on september 20, 2022 at 7:08 pm

  BlueTruth is recent gestart met het project Rechercheursteam en werkt hierin samen met andere partijen. Een van de samenwerkende partijen is onderstaande website. Wij zijn trots op deze mooie samenwerking en hopen dat het een goed resultaat mag opleveren. De... Meer lezenWaar is uw kind?

 • Framing
  by K on september 18, 2022 at 11:38 pm

  Ons initiatief BlueTruth en het nieuwe project van BlueTruth (Rechercheursteam) liggen onder vuur. We hebben last van framing door overheidstrollen die op ons zijn losgelaten en vage ’anti-wappie’ clubjes die ons maar al te graag in een kwaad daglicht willen... Meer lezenFraming

Translate »