Wij Allen Per Persoon In Eenheid

BoereGoed

Nieuwe boeren

Over

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van lokale, korte voedselketens als basis voor het bieden van werkervaringsplaatsen, gelegenheid tot ontmoeten en voor het stimuleren van duurzame samenwerking in deze ketens. Bij BoereGoed werken mensen samen aan de teelt en verkoop van gezonde voeding en vooral om elkaar te helpen in werk en samenleving. BoereGoed biedt een plaats voor iedereen. Mensen helpen elkaar, leren van elkaar, mogen zich zelf zijn.

BoereGoed gelooft in de samenwerking van mensen zonder onderscheid te maken op basis van achtergrond. Op onze werkplek komen mensen die een zinvolle vrijetijdsbesteding vinden, samen met personen waarvan het leven tijdelijke of voor langere duur uit balans is geraakt en mensen met een beperking die hen belemmert om deel te kunnen nemen aan het betaalde arbeidsproces. Juist dit met elkaar werken en ontmoeten van zoveel verschillende mensen geeft een waardevolle en stimulerende verbinding tussen mensen.

De stichting ondersteunt deelnemers in lokale, korte ketens door het samen ontwikkelen en overdragen van kennis, kunde en ervaring en het ontwikkelen van innovatieve ketenmodellen met een gelijkwaardige, eerlijke waardeverdeling tussen partijen. Voorts wil de stichting de meerwaarde uitdragen van gezonde en duurzame voeding en van kansen voor zoveel mogelijk mensen op een zinvolle deelname in arbeid en samenleving, alsook participatie van burgers en consumenten bij de stichting stimuleren.

BEZORGEN EN AFHALEN

Afhalen: zaterdag tussen 09:00 en 12:00 bij de buurtkas in Naaldwijk.

Laten bezorgen:
Westland en Midden-Delfland
– vrijdag tussen 16:00 en 20:00 uur
– zaterdag tussen 8:30 en 12:30 uur

Maassluis, Vlaardingen, Den Haag, Rijswijk, Voorburg, Delft, Hoek van Holland, Nootdorp, Pijnacker
– vrijdag tussen 16:30 en 22:00 uur
– zaterdag tussen 8:30 en 12:30

Translate »