Wij Allen Per Persoon In Eenheid

Cultuur onder vuur

Nederlandse cultuur en christelijke tradities

Over

De campagne Cultuur onder Vuur is opgericht in 2014, om de Nederlandse cultuur en christelijke tradities te verdedigen tegen de aanvallen van politiek-correct links. Wij begrijpen de Nederlandse cultuur in de context van de christelijke beschaving, zoals die in de loop der eeuwen in Europa vorm heeft gekregen. Als grondleggende principes van de Europese cultuur zien wij traditie, familie en privé-eigendom. De campagne Cultuur onder Vuur valt onder Stichting Civitas Christiana, die aangesloten is bij de internationale beweging Traditie, Familie en Privé-eigendom (TFP).

Traditie

Traditie is dat wat mensen samenbindt van generatie op generatie. Het bindt zij die overleden zijn, zij die momenteel leven, en zij die nog geboren moeten worden. Het verbindt ook gemeenschappen: de traditie van het dorpsfeest schept een band tussen dorpelingen. Traditie is echter meer dan alleen een bindmiddel. Tradities geven betekenis aan het leven van alledag en maken ons leven op die manier kleurrijker. Het is de opgebouwde wijsheid van vorige generaties. Het Sinterklaasfeest bevat veel van die wijsheid, zo brengt het onze kinderen een gevoel voor goed en kwaad, vrijgevigheid en gezelligheid bij.

Familie

De familie, in het bijzonder het gezin, is het fundament van onze samenleving. Wij willen de waarde van het gezin benadrukken, om zo de gemeenschap te versterken. Familiewaarden zijn nodig om onze beschaving richting en stabiliteit te geven. Het gezin geeft toekomstige generaties een veilige basis waarbinnen zij op kunnen groeien.

Privé-eigendom

Het recht op privé-eigendom is een waarborg voor onafhankelijkheid ten opzichte van de staat. Van nature is de staat ertoe geneigd macht en middelen naar zich toe te trekken, waardoor de vrijheid en de traditionele normen en waarden van burgers in de verdrukking komt. Een extreme vorm van deze verdrukking zien wij in het communisme, maar ook onredelijk hoge belastingen en klimaatdwang vormen al een tendens in deze richting.

In het algemeen wil de campagne Cultuur onder Vuur de normen en waarden van onze beschaving, die geworteld zijn in het christendom, beschermen en verder verbreiden. Hierbij hanteren wij de genoemde principes in hun samenhang: zonder privé-eigendom geen familie, zonder familie geen traditie, zonder traditie geen beschaving. Zonder beschaving zal onze samenleving uiteenvallen in een wanorde waarbij iedereen het eigenbelang voorop stelt.

De campagne Cultuur onder Vuur zal er alles aan doen om dit te voorkomen. Wij rekenen daarbij op uw steun! Wilt u ook de beschaving in ons land helpen bevorderen? Teken dan een van onze petities of help met een gift!

Cultuur onder Vuur strijdt voor de overwinning van de Nederlandse cultuur en christelijke tradities.

 

Translate »