Kranten-De-Andere-Krant

De Andere Krant

Bekeken vanuit andere perspectieven

Over

De oorsprong van De Andere Krant

De eerste editie van De Andere Krant werd uitgegeven in maart 2018. De initiatiefnemers, Madeleine Klinkhamer, Rens van der Bulck en Sander Compagner zochten naar een methode om het publieke debat te verbreden. Een manier om de andere kant van onderwerpen en thema’s te belichten waar in de toen bestaande pers geen ruimte voor was en nog steeds niet is.

In de huidige pers en vooral in het Nederlandse perslandschap is er op ontzettend veel onderwerpen uniformiteit in de berichtgeving. Over afwijkende meningen, zienswijzen of invalshoeken wordt niet gerapporteerd waardoor het Nederlandse publiek een eenzijdig beeld van de werkelijk krijgt. De afwijker van de norm wordt weggezet als complotdenker, rechts, ontkenner of krijgt een ander stigma opgeplakt.

Bij De Andere Krant hebben we de wijsheid en waarheid niet in pacht maar geloven we heilig dat alle zienswijzen een plek mogen hebben. We laten ons geen taboes opleggen en geloven in een vrij en pluriform debat. We zij altijd aanspreekbaar op dat wat we publiceren en horen het graag wanneer we zaken toch niet kloppend blijken te zijn.

Missie en kernwaarden

De Andere Krant is goed wijs. We willen bijdragen aan een wereld waar iedereen in vrijheid en harmonie met elkaar en onze leefomgeving omgeving kan leven. We hebben drie kernwaarden waaraan we al onze uitingen toetsen; Integriteit, Verbinding en Kwaliteit.

Translate »