Wij Allen Per Persoon In Eenheid

De Groene Rekenkamer

Onafhankelijke Rekenkamer

Over

Organisatie

De Groene Rekenkamer is een door ingenieurs, wetenschappers en journalisten opgerichte stichting met als missie:

Cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen alsmede de daar aan gekoppelde conclusies is de enig juiste wijze om vrij van emotie en objectief vast te stellen of beleidskeuzes productief dan wel contraproductief zijn. Wij rekenen op lokaal niveau maar ook op internationaal niveau, waarbij het streven is om op deze wijze bij te dragen aan een mooiere, schonere en gezondere wereld.

In het belang van onze vrijheid, onze democratie en onze portemonnee houdt de Groene Rekenkamer de overheid, de wetenschap en ook de media regelmatig een spiegel voor. Een spiegel in de vorm van degelijke studies en rapporten op beleidsterreinen met een grote natuurwetenschappelijke component. Studies en rapporten die op basis van onafhankelijke eigen toetsing van wetenschappelijke en technische bronnen narekenen of overheidsgeld wel wordt uitgegeven aan zinnige maatregelen die de vooraf geformuleerde doelen dichterbij brengen.

Onafhankelijk

De Groene Rekenkamer is volledig onafhankelijk van de overheid en special interests. Financieringsbronnen zijn bijdragen van donateurs die de doelstelling van de stichting delen en opdrachtgevers voor het doen van onderzoek. Opdrachtgevers voor het doen van onderzoek, maar ook donateurs hebben nimmer invloed op de uitkomsten van onderzoeken en rapporten.

De stichting wordt bijgestaan door een wetenschappelijke Raad van Advies

De Groene Rekenkamer is een door ingenieurs, wetenschappers en journalisten opgerichte stichting met als missie:

het kritisch doorrekenen van overheidsbeleid op de gebieden natuur, milieu, klimaat, gezondheid en energie om de kosteneffectiviteit van de besteding van belastingmiddelen te bepalen uitgaande van de beste natuurwetenschappelijke en economische inzichten alsmede het via oude en nieuwe media onder een breed publiek bekend maken van de resultaten van dit rekenwerk.

Cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen alsmede de daar aan gekoppelde conclusies is de enig juiste wijze om vrij van emotie en objectief vast te stellen of beleidskeuzes productief dan wel contraproductief zijn. Wij rekenen op lokaal niveau maar ook op nationaal en internationaal niveau, waarbij het streven is om op deze wijze bij te dragen aan een mooiere, schonere en gezondere wereld.

Maar we hebben toch een Algemene Rekenkamer?
Nederland onderscheidt zich internationaal positief met tal van gerenommeerde kritische rekeninstituten variërend van Centraal Planbureau (CPB), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tot de Algemene Rekenkamer. De laatste heeft als simpel geformuleerd doel: ‘de Algemene Rekenkamer controleert of het Rijk geld uitgeeft en beleid uitvoert zoals het de bedoeling was.’

Wat is, in bovenstaande zin, “de bedoeling” van ons overheidsbeleid op het gebied van natuur, milieu, gezondheid, technologie en verwante gebieden? We mogen ervan uitgaan dat dit is:

welvaart en welzijn vergroten, gezondheid bevorderen en tegelijkertijd natuur en milieu sparen en waar mogelijk verbeteren.

Kan de Algemene Rekenkamer of eventueel ons Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dan niet toetsen of onze overheid op deze gebieden ons geld zo uitgeeft en beleid zodanig uitstippelt dat deze doelen effectief worden bereikt?

Objectieve toetsing twijfelachtig
Was het maar zo dat we bovenstaande vraag met een luid en duidelijk JA konden beantwoorden. De realiteit is dat objectieve toetsing steeds twijfelachtiger wordt naar mate kwesties naast een financieel-economische component ook een lastige natuurwetenschappelijke component in zich dragen.

De Groene Rekenkamer Cijfermatige controle van economische en of wetenschappelijke aannames

 • Wat u moet weten over Roundup
  by Kees van Loon on oktober 3, 2022 at 11:15 am

  Het onkruidbestrijdingsmiddel RoundUp (Glyphosate) is van groot belang voor de wereldvoedselproductie, maar ook voor onkruidbestrijding op bestratingen is het populair. Jaarlijks wordt er wereldwijd voor ongeveer 10 miljard dollar omgezet. Zoals alle gewasbeschermingsmiddelen ligt Roundup voortdurend onder vuur vanwege mogelijke milieugevaren, velen zouden het middel graag verbieden. In de thuissituatie kiest menigeen er [...] Het bericht Wat u moet weten over Roundup verscheen eerst op De Groene Rekenkamer.

 • Stichting Biomedische Rekenkamer
  by Redactie Groene Rekenkamer on februari 26, 2022 at 10:43 pm

  Een instrument voor zorgvuldig bestuur Aanleiding voor het afsplitsen van een nieuwe stichting is de corona-crisis, of beter gezegd het idee dat koestering van gezondheid niet de beweegreden is van al datgene wat nu in het kader van een coronapandemie gebeurt. Als eerste introductie tonen we een klein artikeltje waarmee de stichting aangekondigd [...] Het bericht Stichting Biomedische Rekenkamer verscheen eerst op De Groene Rekenkamer.

 • HoeNuVerderKrant
  by Redactie Groene Rekenkamer on februari 26, 2022 at 10:41 pm

  Houd uw brievenbus in de gaten! Binnenkort kunt U daarin de ‘De Hoe Nu Verder Krant’ verwachten! Het is een initiatief waar de Groene Rekenkamer ook aan heeft meegewerkt. Deze krant gaat ervan uit dat de pandemie is afgelopen en dat we een antwoord moeten vinden op de vraag: En Nu? De krant [...] Het bericht HoeNuVerderKrant verscheen eerst op De Groene Rekenkamer.

 • Timmermans ontvangt controversieel eredoctoraat
  by Theo Wolters on januari 13, 2022 at 12:10 am

  EU Commissaris Frans Timmermans, 14 October 2020 Aanstaande vrijdag verleent de Technische Universiteit Delft een eredoctoraat aan Frans Timmermans wegens zijn grote maatschappelijke verdiensten, als bevlogen promotor van een energietransitie naar zon, wind en biomassa, maar zonder kernenergie.Een bijdrage door ir. Theo WoltersHet staat wetenschappelijk vast dat dit een onzinnig streven is: vooralsnog [...] Het bericht Timmermans ontvangt controversieel eredoctoraat verscheen eerst op De Groene Rekenkamer.

 • Extreem weer van alle tijden
  by Evert Jesse on december 18, 2021 at 5:54 pm

  Mannheim, normaal Mannheim, 18 Juli 2021 (www.mannheim24.de) Is het U ook opgevallen? Nu de zomer van 2021 minder zorgwekkend mooi was dan vorige jaren wordt de nadruk gelegd op extreem weer. Vooral de recente overstromingen in West Europa werden hiervoor in Glasgow (COP 26) grootschalig ingezet. Dit stuk zet [...] Het bericht Extreem weer van alle tijden verscheen eerst op De Groene Rekenkamer.

Translate »