Wij Allen Per Persoon In Eenheid

De Groene Rekenkamer

Onafhankelijke Rekenkamer

Over

Organisatie

De Groene Rekenkamer is een door ingenieurs, wetenschappers en journalisten opgerichte stichting met als missie:

Cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen alsmede de daar aan gekoppelde conclusies is de enig juiste wijze om vrij van emotie en objectief vast te stellen of beleidskeuzes productief dan wel contraproductief zijn. Wij rekenen op lokaal niveau maar ook op internationaal niveau, waarbij het streven is om op deze wijze bij te dragen aan een mooiere, schonere en gezondere wereld.

In het belang van onze vrijheid, onze democratie en onze portemonnee houdt de Groene Rekenkamer de overheid, de wetenschap en ook de media regelmatig een spiegel voor. Een spiegel in de vorm van degelijke studies en rapporten op beleidsterreinen met een grote natuurwetenschappelijke component. Studies en rapporten die op basis van onafhankelijke eigen toetsing van wetenschappelijke en technische bronnen narekenen of overheidsgeld wel wordt uitgegeven aan zinnige maatregelen die de vooraf geformuleerde doelen dichterbij brengen.

Onafhankelijk

De Groene Rekenkamer is volledig onafhankelijk van de overheid en special interests. Financieringsbronnen zijn bijdragen van donateurs die de doelstelling van de stichting delen en opdrachtgevers voor het doen van onderzoek. Opdrachtgevers voor het doen van onderzoek, maar ook donateurs hebben nimmer invloed op de uitkomsten van onderzoeken en rapporten.

De stichting wordt bijgestaan door een wetenschappelijke Raad van Advies

De Groene Rekenkamer is een door ingenieurs, wetenschappers en journalisten opgerichte stichting met als missie:

het kritisch doorrekenen van overheidsbeleid op de gebieden natuur, milieu, klimaat, gezondheid en energie om de kosteneffectiviteit van de besteding van belastingmiddelen te bepalen uitgaande van de beste natuurwetenschappelijke en economische inzichten alsmede het via oude en nieuwe media onder een breed publiek bekend maken van de resultaten van dit rekenwerk.

Cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen alsmede de daar aan gekoppelde conclusies is de enig juiste wijze om vrij van emotie en objectief vast te stellen of beleidskeuzes productief dan wel contraproductief zijn. Wij rekenen op lokaal niveau maar ook op nationaal en internationaal niveau, waarbij het streven is om op deze wijze bij te dragen aan een mooiere, schonere en gezondere wereld.

Maar we hebben toch een Algemene Rekenkamer?
Nederland onderscheidt zich internationaal positief met tal van gerenommeerde kritische rekeninstituten variërend van Centraal Planbureau (CPB), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tot de Algemene Rekenkamer. De laatste heeft als simpel geformuleerd doel: ‘de Algemene Rekenkamer controleert of het Rijk geld uitgeeft en beleid uitvoert zoals het de bedoeling was.’

Wat is, in bovenstaande zin, “de bedoeling” van ons overheidsbeleid op het gebied van natuur, milieu, gezondheid, technologie en verwante gebieden? We mogen ervan uitgaan dat dit is:

welvaart en welzijn vergroten, gezondheid bevorderen en tegelijkertijd natuur en milieu sparen en waar mogelijk verbeteren.

Kan de Algemene Rekenkamer of eventueel ons Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dan niet toetsen of onze overheid op deze gebieden ons geld zo uitgeeft en beleid zodanig uitstippelt dat deze doelen effectief worden bereikt?

Objectieve toetsing twijfelachtig
Was het maar zo dat we bovenstaande vraag met een luid en duidelijk JA konden beantwoorden. De realiteit is dat objectieve toetsing steeds twijfelachtiger wordt naar mate kwesties naast een financieel-economische component ook een lastige natuurwetenschappelijke component in zich dragen.

De Groene Rekenkamer Cijfermatige controle van economische en of wetenschappelijke aannames

 • De Wet op de Communicerende Vaten…. vergeten?
  by Theo Richel on mei 12, 2024 at 8:26 pm

  Meer scheve zeespiegelwetenschap (2/2) De bodem van de zee is grillig, voor de Nederlandse kust is het een relatief gladde zandvlakte, maar elders staan er hele gebergten onder het water. Die enorme verschillen zie je niet aan de zeespiegel: die is relatief egaal omdat het water uitvloeit tot het niveau overal hetzelfde is [...] Het bericht De Wet op de Communicerende Vaten…. vergeten? verscheen eerst op De Groene Rekenkamer.

 • Biologische landbouw
  by Kees van Loon on april 1, 2024 at 2:41 pm

  Kan de biologische landbouw de wereld voeden? door C.D. van Loon, Lelystad , maart 2024 Samenvatting De biologische landbouw staat op wereldschaal nog in de kinderschoenen. Slechts 1,6% van het landbouwareaal in de wereld wordt biologisch beteeld. Biologische landbouw is aantrekkelijk uit een oogpunt van bodemvruchtbaarheid en diervriendelijkheid. Er worden geen synthetische bestrijdingsmiddelen [...] Het bericht Biologische landbouw verscheen eerst op De Groene Rekenkamer.

 • Utopia of -nee?
  by Jaap Hanekamp on januari 14, 2024 at 10:37 pm

  Weg met Duurzaam Doemdenken – een Goed Voornemen voor 2024 door Jaap Hanekamp Inleiding Van Kooten en De Bie hebben begin jaren tachtig van de vorige eeuw de Nederlandse taal met een angstaanjagend mooi neologisme verrijkt: doemdenken. Sinds de Tweede Wereldoorlog is doemdenken ons mentaal meubilair. Het is de angst voor het [...] Het bericht Utopia of -nee? verscheen eerst op De Groene Rekenkamer.

 • Scheve zeespiegelwetenschap
  by Evert Jesse on november 12, 2023 at 1:08 am

  Gaat sleutelpublicatie in wetenschappelijke literatuur zeespiegelstijging voorbij aan basale natuurkunde? In een belangrijk artikel in Nature werd gedemonstreerd hoe een theoretisch model voor de zeespiegelstijging, de budgetmethode, aansloot op satellietmetingen. (Bijna) iedereen was blij met dit resultaat dat terug te voeren was op het promotiewerk van Frederikse aan de TU-Delft in 2018. Maar GRK-auteur [...] Het bericht Scheve zeespiegelwetenschap verscheen eerst op De Groene Rekenkamer.

 • Langer leven met minder kanker – dankzij de atoombom?
  by Theo Richel on oktober 15, 2023 at 9:14 pm

  Waarschuwing: het volgende bericht kan mensen boos maken. Het is radicaal in tegenspraak met wat zij hebben leren zien als de uiteindelijke waarheid, en zij haten als die in twijfel wordt getrokken. Niettemin is het gebaseerd op de nieuwste wetenschap en bovenal: het is heel goed nieuws! Dit is ‘t: In 1945 gooiden de Amerikanen atoombommen [...] Het bericht Langer leven met minder kanker – dankzij de atoombom? verscheen eerst op De Groene Rekenkamer.

Translate »