Wij Allen Per Persoon In Eenheid

De Groene Rekenkamer

Onafhankelijke Rekenkamer

Over

Organisatie

De Groene Rekenkamer is een door ingenieurs, wetenschappers en journalisten opgerichte stichting met als missie:

Cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen alsmede de daar aan gekoppelde conclusies is de enig juiste wijze om vrij van emotie en objectief vast te stellen of beleidskeuzes productief dan wel contraproductief zijn. Wij rekenen op lokaal niveau maar ook op internationaal niveau, waarbij het streven is om op deze wijze bij te dragen aan een mooiere, schonere en gezondere wereld.

In het belang van onze vrijheid, onze democratie en onze portemonnee houdt de Groene Rekenkamer de overheid, de wetenschap en ook de media regelmatig een spiegel voor. Een spiegel in de vorm van degelijke studies en rapporten op beleidsterreinen met een grote natuurwetenschappelijke component. Studies en rapporten die op basis van onafhankelijke eigen toetsing van wetenschappelijke en technische bronnen narekenen of overheidsgeld wel wordt uitgegeven aan zinnige maatregelen die de vooraf geformuleerde doelen dichterbij brengen.

Onafhankelijk

De Groene Rekenkamer is volledig onafhankelijk van de overheid en special interests. Financieringsbronnen zijn bijdragen van donateurs die de doelstelling van de stichting delen en opdrachtgevers voor het doen van onderzoek. Opdrachtgevers voor het doen van onderzoek, maar ook donateurs hebben nimmer invloed op de uitkomsten van onderzoeken en rapporten.

De stichting wordt bijgestaan door een wetenschappelijke Raad van Advies

De Groene Rekenkamer is een door ingenieurs, wetenschappers en journalisten opgerichte stichting met als missie:

het kritisch doorrekenen van overheidsbeleid op de gebieden natuur, milieu, klimaat, gezondheid en energie om de kosteneffectiviteit van de besteding van belastingmiddelen te bepalen uitgaande van de beste natuurwetenschappelijke en economische inzichten alsmede het via oude en nieuwe media onder een breed publiek bekend maken van de resultaten van dit rekenwerk.

Cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen alsmede de daar aan gekoppelde conclusies is de enig juiste wijze om vrij van emotie en objectief vast te stellen of beleidskeuzes productief dan wel contraproductief zijn. Wij rekenen op lokaal niveau maar ook op nationaal en internationaal niveau, waarbij het streven is om op deze wijze bij te dragen aan een mooiere, schonere en gezondere wereld.

Maar we hebben toch een Algemene Rekenkamer?
Nederland onderscheidt zich internationaal positief met tal van gerenommeerde kritische rekeninstituten variërend van Centraal Planbureau (CPB), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tot de Algemene Rekenkamer. De laatste heeft als simpel geformuleerd doel: ‘de Algemene Rekenkamer controleert of het Rijk geld uitgeeft en beleid uitvoert zoals het de bedoeling was.’

Wat is, in bovenstaande zin, “de bedoeling” van ons overheidsbeleid op het gebied van natuur, milieu, gezondheid, technologie en verwante gebieden? We mogen ervan uitgaan dat dit is:

welvaart en welzijn vergroten, gezondheid bevorderen en tegelijkertijd natuur en milieu sparen en waar mogelijk verbeteren.

Kan de Algemene Rekenkamer of eventueel ons Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dan niet toetsen of onze overheid op deze gebieden ons geld zo uitgeeft en beleid zodanig uitstippelt dat deze doelen effectief worden bereikt?

Objectieve toetsing twijfelachtig
Was het maar zo dat we bovenstaande vraag met een luid en duidelijk JA konden beantwoorden. De realiteit is dat objectieve toetsing steeds twijfelachtiger wordt naar mate kwesties naast een financieel-economische component ook een lastige natuurwetenschappelijke component in zich dragen.

De Groene Rekenkamer Cijfermatige controle van economische en of wetenschappelijke aannames

 • Langer leven met minder kanker – dankzij de atoombom?
  by Theo Richel on oktober 15, 2023 at 9:14 pm

  Waarschuwing: het volgende bericht kan mensen boos maken. Het is radicaal in tegenspraak met wat zij hebben leren zien als de uiteindelijke waarheid, en zij haten als die in twijfel wordt getrokken. Niettemin is het gebaseerd op de nieuwste wetenschap en bovenal: het is heel goed nieuws! Dit is ‘t: In 1945 gooiden de Amerikanen atoombommen [...] Het bericht Langer leven met minder kanker – dankzij de atoombom? verscheen eerst op De Groene Rekenkamer.

 • De knik van Deltares
  by Evert Jesse on augustus 12, 2023 at 8:58 pm

  Zeespiegelstijging: waarom zo moeilijk? Recent kwam een studie van Deltares in het nieuws, die meldde dat een versnelling van de zeespiegelstijging nu ook aan de Nederlandse kusten gedetecteerd is. Sinds 1993 stijgt de zeespiegel blijkbaar met bijna 3 mm/jaar. Dat is 1 mm sneller dan ervoor. Deze studie heeft 7 auteurs, is 153 [...] Het bericht De knik van Deltares verscheen eerst op De Groene Rekenkamer.

 • Klimaatpsychologisch advies
  by Redactie Groene Rekenkamer on maart 31, 2023 at 12:29 pm

  Groene Rekenkamer “sparringpartner” klimaatpsychologen Den Haag, 1 april 2023 De klimaatskeptische Groene Rekenkamer gaat graag in op de uitnodiging van de Hogeschool van Amsterdam om te fungeren als sparringpartner in de nieuwe opleiding tot klimaatpsycholoog. “Leuk!”, zegt voorzitter ir Cyril Wentzel van de organisatie, “meestal negeert men de kritische kanttekeningen van onze hoogleraren en [...] Het bericht Klimaatpsychologisch advies verscheen eerst op De Groene Rekenkamer.

 • Dioxine, Pfas en de onzinnige chemofobie
  by Theo Richel on februari 20, 2023 at 4:41 pm

  Nooit meer bang voor PFAS door Theo Richel In 1984 maakte ik voor de Vara een tv-reportage over de vervuiling van moedermelk met PCB’s en dioxines, gevaarlijke stoffen voor de ontwikkeling van de zuigelingen. Moeders rukten in paniek hun kind van de borst, de Telegraaf kopte: Zuigelingenzorg overvallen door moedermelk paniek! Iedereen wist: [...] Het bericht Dioxine, Pfas en de onzinnige chemofobie verscheen eerst op De Groene Rekenkamer.

 • Nord Stream aanslag
  by Seymour Hersch on februari 15, 2023 at 12:18 am

  Hoe Amerika de Nord Stream pijpleiding uitschakelde De New York Times noemde het een "mysterie", maar de Verenigde Staten voerden een geheime operatie op zee uit die geheim werd gehouden - tot nu toe. door SEYMOUR HERSH – vertaling Martien de Wit Het U.S. Navy Diving and Salvage Center is te vinden op [...] Het bericht Nord Stream aanslag verscheen eerst op De Groene Rekenkamer.

Translate »