Wij Allen Per Persoon In Eenheid
Podcast-De-Nieuwe-Wereld

De Nieuwe Wereld

Verdiepende gesprekken

Over

De Nieuwe Wereld is een online platform dat mensen uit verschillende disciplines en maatschappelijke sferen bij elkaar brengt om na te denken over de grote veranderingen van deze tijd.

De Nieuwe Wereld is een YouTube-kanaal en overkoepelend online-platform dat opgericht is door filosoof en universitair hoofddocent Ad Verbrugge en journalist Paul van Liempt. Aanvankelijk heette het kanaal Voor de Ommekeer maar die naam is tijdens het begin van de coronapandemie veranderd.

De Nieuwe Wereld heeft als motto Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Doel van De Nieuwe wereld is om mensen vanuit verschillende disciplines – ondernemers, intellectuelen, wetenschappers – bij elkaar te brengen en na te denken over grote veranderingen in de economie en de samenleving.


De Nieuwe Wereld heeft een sterk filosofische inslag en bespreekt met regelmaat het werk van filosofen uit de Europese tradities, zoals Aristoteles, Oswald Spengler en Friedrich Jünger. Er zijn relatief veel sociologen en historici te gast om de hedendaagse veranderingen in een groter perspectief te plaatsen. Andere veelvoorkomende thema’s zijn: de huizenmarkt, gezondheid, het onderwijsbestel en het geldsysteem. Het grote overkoepelende thema van De Nieuwe Wereld is de omgang met de hypermoderniteit waarin wij leven en waarin globalisering en digitalisering het menselijk leven diepgaand transformeren.

Over deze hypermoderniteit hebben Ad Verbrugge en Jelle van Baardewijk (samen met coauteur Govert Buijs) een uitvoerig boek geschreven: Het Goede Leven en de Vrije Markt. Een boek waarvoor zij in 2019 ook de Socrates Wisselbeker wonnen. Zij begrijpen de moderniteit in dit boek als een project van bevrijding. De auteurs schrijven over het belang van de natuur, het lichaam, sociale relaties, instituties en zingeving. Deze vijf dimensies worden volgens hen tekort gedaan in de moderniteit. In de gesprekken op De Nieuwe Wereld worden deze thema’s ook verder verkend.

De Nieuwe Wereld heeft veel gesprekken opgenomen over corona en coronabeleid. In die gesprekken wordt ook de duidelijk filosofische inslag van het programma zichtbaar. Zo wordt de discussie over vaccinatie gekoppeld aan de filosofie van het lichaam en wordt coronabeleid geanalyseerd tegen de achtergrond van institutionele ontwikkelingen in Nederland.

Translate »