Wij Allen Per Persoon In Eenheid

De 1e Demokritische Volksbeweging

Directe Democratie

Over

Waarom De 1e Demokritische Volksbeweging?

De 1e Demokritische Volksbeweging wil een brede volksbeweging zijn die strijdt voor echte democratie, deskundigheid en volledige transparantie. 

Essentieel zijn dialogen met de inwoners in plaats van éénrichtingverkeer en opgelegde dictaten vanuit een onaantastbare overheid.

Met een rechtvaardig beleid, aangestuurd door de kiezers, wil De 1e Demokritische Volksbeweging komen tot een eerlijker verdeling van de welvaart en de bevordering van meer welzijn voor alle inwoners.

De 1e Demokritische Volksbeweging is sociaal waar het moet, liberaal waar het kan.

Deze nieuwe politieke beweging is niet simpel sociaal of liberaal, maar demokritisch demokraal.

 

Translate »