Wij Allen Per Persoon In Eenheid

Farmers Defence Force

Steun onze boeren: steun elkaar!

Over

Onze vereniging zet zich primair in voor het behartigen van belangen van de leden uit de agrarische sector. Verder heeft onze vereniging als doel het verbeteren van de marktpositie van de boer in de keten, er dient een betere en eerlijker verdeling van marges te komen ten gunste van onze leden. Tevens richt de vereniging zich op het ondersteunen van de stichting Farmers Defence Force.

Hoe meer leden, hoe groter de invloed is die wie kunnen genereren op het beleid van het Ministerie van LNV in Den Haag.  De ledenbijdrage is, omwille van de omvang die we nodig hebben om invloed uit te kunnen oefenen, relatief laag. Het is belangrijk nu lid te worden, zodra er daadwerkelijk voordelen voor de leden behaald zijn, behoort een (tijdelijke) ledenstop tot de mogelijkheden.

Hoe groter het aantal bedrijfsleden hoe meer veranderingen we als vereniging teweeg kunnen brengen en dat levert u, als bedrijfslid, voordeel op uiteraard!

Farmers Defence Force Steun onze boeren; steun elkaar!

 • Afgelopen week ontvingen FDF-leden onderstaand ledenbericht met een nieuws-update
  by secretariaat@farmersdefenceforce.nl on september 24, 2022 at 7:06 am

  Dat de demonstraties en acties die we in Nederland voeren naar aanleiding van het voorgenomen – en voor de landbouw en het platteland – verwoestende stikstofbeleid, veel buitenlandse aandacht trekt, weten jullie. We hebben al ontelbaar veel interviews gegeven aan persbureaus en media over de gehele wereld. Maar ook buitenlandse, politieke partijen hebben belangstelling voor Het bericht Afgelopen week ontvingen FDF-leden onderstaand ledenbericht met een nieuws-update verscheen eerst op Farmers Defence Force.

 • Grootmacht pleegt opnieuw contractbreuk
  by secretariaat@farmersdefenceforce.nl on september 23, 2022 at 6:00 am

  Vion heeft op 20 september met een brief haar relaties geïnformeerd over een tijdelijke herziening van het mandje van het Vion prijsindexgarantie-systeem (PIG).  De tijdelijke herziening gaat in met ingang van 26 september 2022. PIG is onderdeel van het concept Good Farming Balance. Als gevolg van Afrikaanse Varkenspest (AVP) is de marktsituatie in Duitsland verstoord Het bericht Grootmacht pleegt opnieuw contractbreuk verscheen eerst op Farmers Defence Force.

 • Uitspraak van de rechtbank Den Haag omtrent geuroverlast door (intensieve) veehouderij
  by secretariaat@farmersdefenceforce.nl on september 16, 2022 at 8:12 pm

  Wij hebben kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank Den Haag omtrent geuroverlast door (intensieve) veehouderij (Rechtbank Den Haag 14 september 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:9119). Volgens de verschillende eisende partijen heeft de Staat gehandeld in strijd met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daaraan leggen zij ten grondslag dat zij ernstige Het bericht Uitspraak van de rechtbank Den Haag omtrent geuroverlast door (intensieve) veehouderij verscheen eerst op Farmers Defence Force.

 • Conferentie in Europees Parlement Straatsburg voor FDF – over de Nederlandse boerenprotesten
  by secretariaat@farmersdefenceforce.nl on september 13, 2022 at 3:15 pm

  Strijders, wat betreft belangenbehartiging voor onze FDF-leden en boeren, kennen wij geen grenzen. Daar gaan we ver overheen wanneer wij dat nodig vinden. Zo reisden we al meerdere keren naar het buitenland om steun te zoeken. Zoals onlangs nog naar Polen om Poolse ministers en de media te informeren over de situatie in Nederland voor Het bericht Conferentie in Europees Parlement Straatsburg voor FDF – over de Nederlandse boerenprotesten verscheen eerst op Farmers Defence Force.

 • Verlies van derogatie past in ‘landje pik’- agenda!
  by secretariaat@farmersdefenceforce.nl on september 6, 2022 at 6:07 pm

  De pakweg 17.000 landbouwbedrijven die gebruik maken van derogatie zijn maandag 5 september 2022 meer dan onaangenaam verrast met de boodschap van het ministerie van LNV dat de derogatie in 2026 voorbij is. Dit besluit betekent voor veel landbouwbedrijven de doodsteek en is onacceptabel! Tegenspraak Terwijl dit Kabinet beweert dat ze kringlooplandbouw willen realiseren met Het bericht Verlies van derogatie past in ‘landje pik’- agenda! verscheen eerst op Farmers Defence Force.

Translate »