Wij Allen Per Persoon In Eenheid

Jeugdhulp Collectief

Sluit je aan bij andere bezorgde ouders

Over

Wij brengen de zorgelijke effecten van de Covid maatregelen mbt kinderen en jongeren onder de aandacht Door verhalen op onze site brengen we dit in beeld.

ARTIKEL 3, LID 1 VAN HET INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND

Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.”

 

Translate »