Wij Allen Per Persoon In Eenheid

Levende Gemeenschap

Autonoom worden

Over

Je hebt waarschijnlijk al ontdekt hoe de huidige matrix / maatschappelijk systeem jou klein en in slavernij houdt? Nee, dan zal je op deze site de nodige info vinden.

De disbalans situeert zich in het thema GEZAG en daarmee BEZIT. Wie ben jij en wiens bezit ben jij? Onder het mom van gebakken lucht = een ONBESTAAND virus worden al onze mensenrechten met de voeten getreden.  Meer dan 141 landen hebben bevestigd,  geen bewijs van het sars virus te kunnen voorleggen. Wat is er aan de hand?

ps je zal zeker schrijffouten ontdekken op deze site, hier lees je waarom dit voor mij ok is

In het kort komt het hierop neer:

Wel elke levende mens is geschapen door god dus is God eigenaar van elke levende mens.  De paus vond dat niet leuk en in 1302 besliste hij dat hij de executeur is van God en dat wij de domme mens, voor ons zielenheil onder zijn gezag moesten komen.

Dus via een juridische opzet ben jij levende kind,  bij de aangifte van je geboorte omgezet van een levende mens in een dode juridische entiteit = een rechtspersoon =de natuurlijke persoon. Je standing levende mens met 100% zeggenschap, werd je ontnomen en je hebt nu maar de lagere status van een juridische entiteit die zich naar de menselijke wetten “moet” schikken. Maar klopt dat wel?

Dus wat weten we 100% zeker? 

 • je bent levend geboren, als creatie van god en daarmee geniet je onvervreemdbare rechten
 • 1 of 2d later ben je aangegeven aan de gemeente, kregen je ouders in ruil een geboorteakte en is dit de geboorte van je identiteit (je rechtspersoon) en geniet je in persoon gunsten en privileges = persoonlijke rechten genoemd
 • Een recht is overvreemdbaar en onaantastbaar ….. een gunst/privilege eindigt als je niet meer naar de pijpen danst  van de overheid

Jouw geboorteakte uitgeven door de (r)overheid en dus eigendom van de staat, is de registratie van je naam waarop een rechtspersoon opgezet wordt.  Deze persoon, is een werkslaaf en bezit van de overheid en schuldenaar in de overheidsschulden (weet dat de overheid een bedrijf is). In ruil krijg jij persoonlijke gunsten (die ze rechten noemen)  en mag jij als schuldenaar deelnemen aan de financiële maatschappij en contracten afsluiten en geniet je wat povere gunsten zolang je je blauw blijft betalen ervoor en je ziel en geweten opofferen.

Bovendien wordt op de naam van je persoon meerdere trusten opgezet via de welke de staat het bezit van je persoon beheerst en beheert.

De staat wil dat jij denkt dat jij levende mens en je persoon één en dezelfde zijn MAAR  DAT  IS  JUIST   DE   LEUGEN

Zolang jij levende mens je blijft identificeren met je identiteit, de natuurlijke persoon, rooft de overheid de vruchten van jouw energie en levenslust.  Jouw standing levende mens kan je herstellen door de aanvraag van je LIVE LIFE CLAIM klik hier

Een persoon is geen mens, maar de mens is wel in het bezit van en gebruiker van de persoon.

In de juridische/wettelijke wereld goochelt men maar al te graag met termen en als ze je niet begrijpt dan “hang” je.  Via deze site help ik je om je weer als levende mens te profileren. Dit doe je door de staat terug in kennis te stellen van het feit dat je leeft en beschikt over een vrije wil. Zo breek jij hun macht over jou en ontworstel jij je aan de greep (slavernij) van de staat. De term soevereine mens dekt de lading. In de blog categorie recht en law lees je er meer over

Elke golf begint met een kleine beweging. Ben jij die beweging?

Om deze beweging vorm te geven heb ik deze gemeenschap opgericht die de orde handhaaft via de goddelijk orde. Lees hier waarom een orde belangrijk is. De spelregels van het systeem begrijpen is de eerst stap. Gericht actie ondernemen is de 2de stap.

Voortrekker van de soevereine beweging: de goddelijke orde

Isabelle Lambrecht

 

Levende gemeenschap van soevereine mensen Jouw tool om echt soeverein en vrij te zijn

 • Geldt common law ook voor de EU landen?
  by LiveLIFE on februari 19, 2022 at 4:45 pm

  Idd  ook de EU leden met hun civil law systeem kunnen gebruik maken van het common law.  Dat zorgt voor een lucratieve legale sector in de UK. Echter de Brexit zorgt er wel voor dat de britse rechterlijke beslissingen moeilijker te handhaven. Sommige continentale rechtbanken zullen kijken om recht te spreken over deze common law [...] Het bericht Geldt common law ook voor de EU landen? verscheen eerst op Levende gemeenschap van soevereine mensen.

 • Is geboortetrust beneficiair aanvaarden een goed idee?
  by LiveLIFE on februari 14, 2022 at 3:45 pm

  Een eerste vereiste is begrijpen waar jij jouw naam aan verbindt, wat jij dus voor akkoord ondertekent. Onderteken enkel documenten die je begrijpt.  Een CQV·LLC geboorte Trust op uw voorwaarden als enige erfgenaam aanvaarden, via de klaring van Beneficiaire Aanvaarding (VBA) betekent het volgende:  het gevaar van een VBA is dat je hiermee erkenning en [...] Het bericht Is geboortetrust beneficiair aanvaarden een goed idee? verscheen eerst op Levende gemeenschap van soevereine mensen.

 • Juridische bronnen aansprakelijkheid overheid voor belgie
  by LiveLIFE on februari 7, 2022 at 9:56 am

  Aansprakelijkheid van de overheid voor daden van de wetgevende macht De aansprakelijkheid van de overheid voor handelingen van de rechterlijke macht Invulling van het foutbegrip bij schadevergoeding bij vernietiging van overeenkomsten     buitencontractuele aansprakelijkheid   derde - rnedeplichtigheid door deelnarne aan vvanprestatie de natuurlijke verbintenis rechtsgeldige ondertekening  misbruik van gezag    scroll ook helmaal naar [...] Het bericht Juridische bronnen aansprakelijkheid overheid voor belgie verscheen eerst op Levende gemeenschap van soevereine mensen.

 • Misbruik van gezag
  by LiveLIFE on februari 7, 2022 at 9:44 am

  Het misdrijf van misbruik van gezag houdt in dat een ambtenaar die zonder wettige reden geweld gebruikt, misbruik maakt van zijn gezag. Belgie Om te kunnen spreken van misbruik van gezag moet er voldaan zijn aan de volgende constitutieve bestanddelen ; De dader moet een openbaar officier of ambtenaar, bestuurder, agent of aangestelde van de [...] Het bericht Misbruik van gezag verscheen eerst op Levende gemeenschap van soevereine mensen.

 • Gerede twijfel, vermoeden van onschuld
  by LiveLIFE on februari 6, 2022 at 1:49 pm

  In dubio pro reo, het algemeen rechtsbeginsel die de twijfel ten goede laat komen van de beklaagde. Artikel 6.2 EVRM stelt dat eenieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgt, onschuldig is totdat zijn schuld volgens de wet bewezen wordt.  Art 14 EVRm stelt dat allen gelijk zijn voor de rechtbank en elk recht heeft [...] Het bericht Gerede twijfel, vermoeden van onschuld verscheen eerst op Levende gemeenschap van soevereine mensen.

Translate »