Wij Allen Per Persoon In Eenheid

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken

Laat u informeren over vaccineren

Over

Over de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) is in augustus 1994 opgericht door een groep mensen die ervaring hadden opgedaan met negatieve gevolgen van vaccineren. Deze ervaring was opgebouwd vanuit hun beroep, alsook vanuit eigen ondervindingen als ouder. Hierbij bleek dat er weinig gehoor was op al hun vragen. Dit mondde uit in de behoefte meer te willen weten over de risico’s van vaccineren om deze kennis aan een breder publiek kenbaar te maken. Om hieraan te voldoen is de NVKP opgericht. De vereniging staat los van welke levensbeschouwelijke richting dan ook en staat open voor iedereen met vragen en problemen rond vaccinaties bij kinderen.

De vereniging heeft tot doel:

 • Het geven van informatie over ziekten, vaccins en de gevolgen van vaccineren.
 • Het informeren over de keuzevrijheid en de eigen verantwoordelijkheid hierin.
 • Het bieden van informatie over alternatieven voor vaccinaties.
 • Het informeren over behandelingsmogelijkheden van vaccinatieschade.
 • Het bieden van informatie aan allen die bewust kiezen voor niet of gedeeltelijk vaccineren.
 • Het stimuleren van maatschappelijke erkenning van vaccinatieschade en het benadrukken van het belang van een goede, onafhankelijke registratie van gezondheidsschadelijke effecten van vaccinaties.

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • Het geven van voorlichting en informatie in alle mogelijke vormen.
 • Het werven van (geldelijke) middelen.
 • Het verstrekken van (geld)middelen aan personen, instellingen en organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking van het doel van de vereniging.
 • Het samenwerken met andere (rechts)personen die een gelijk of aanverwant doel nastreven.

De vereniging kent in haar organisatie:

 • Een bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, coördinator communicatie en pr en een coördinator kennisteam, voor de namen, zie hierboven.
 • Een 088-informatielijn en een info-emailadres waar vragen kunnen worden gesteld die persoonlijk worden beantwoord
 • Een kennisteam dat de medische literatuur volgt en verzamelt. Van de relevante ziektes en vaccins worden dossiers samengesteld en up to date gehouden
 • Een financiële- en een ledenadministratie.
 • Een redactie voor digitale Nieuwsbrieven.
 • Een website met veel informatie over vaccineren en een websitebeheerder.
 • Een webshop voor lidmaatschap, de bestelling van folders en het boek.
 • Behandelaars, die op de website staan vermeld. Zij geven informatie en beantwoorden vragen over vaccinaties, vaccinatieschade en persoonlijke vaccinatiebegeleiding. Zij behandelen kinderen en volwassenen die gezondheidsproblemen hebben gekregen na vaccinatie.
 • Actieve leden die vertaalwerk, vormgeving en allerhande andere hand- en spandiensten verrichten.
 • Een oudermailing-groep, waarin leden ervaringen en informatie met betrekking tot vaccineren kunnen uitwisselen.

  Feed has no items.
Translate »