Police for freedom

Sta op voor het behoud van onze grondrechten

Over

Police For Freedom verdedigt niet jouw mening, maar de vrijheid om deze te uiten.

De internationale beweging Police for Freedom werd gelanceerd in februari 2021. Het werd geïnspireerd door de Spaanse vereniging “Policías Por La Libertad”, die in 2020 werd opgericht om het algemene maatschappelijk welzijn in deze moeilijke tijden te verbeteren – zowel voor burgers als leden van politie, brandweer, veiligheidspersoneel en het leger. De missie van deze beweging is om onze samenlevingen opnieuw te vermenselijken en het vertrouwen en de eenheid tussen de veiligheidstroepen en de mensen terug te brengen. De vreedzame marsen, evenementen, campagnes en inhoud die door Police For Freedom zijn gemaakt, zijn bedoeld om mensen voor te lichten over hun mensenrechten, burgerlijke vrijheden, grondwettelijke rechten en de ethische gedragscode voor de politie en veiligheidstroepen. Wij zijn collega’s uit verschillende beroepen die ons werk willen blijven uitvoeren vanuit onze persoonlijke en professionele ethiek, zonder beïnvloed te worden door angsten, bedrieglijke verhalen, immorele regels of meningsverschillen.

Translate »