Wij Allen Per Persoon In Eenheid

Privacy Nieuws

Privacy & Vrijheid

Over

Privacynieuws is onderdeel van BURGERRECHTENVERENIGING VRIJBIT

privacynieuws.nl Het laatste nieuws over privacy en vrijheid.

 • Politiestaat krijgt steeds meer vorm (COLUMN)
  on februari 5, 2023 at 2:13 pm

  Big brother is watching you krijgt steeds meer vorm in ons (opsporings)land. Zo ligt er nu een wetsvoorstel waarin geregeld wordt dat alle financiële transacties vanaf 100 euro, ja u leest het goed vanaf slechts 100 euro, geanalyseerd en bekeken mogen worden op “ongebruikelijkheid”, omdat criminelen vaak met kleine bedragen geld bancair zouden witwassen... ...Van het begrip privacy heeft men vandaag de dag in de politiek niet meer gehoord en aan de kant van de opsporings-lobbyisten is privacy al helemaal en vies woord. Alles onder het motto dat wie niets te verbergen heeft ook geen privacy nodig heeft en niets te vrezen. En daar wringt hem nu juist de schoen. Ons controle- en opsporingsapparaat rent van miskleun naar miskleun en richt al jaren, door onkunde en tunnelvisie(s), enorme schade aan bij onschuldige burgers.... ....Maar ziet of ervaart u in de samenleving enige reuring of publieke discussie omtrent dit voorstel? Zijn er demonstraties of andere vormen van onrust, vergelijkbaar met die van de klimaat-hysterie? Ik zie ze niet. Dus ja, het wetsvoorstel gaat wet worden. Linksom of rechtsom, misschien iets aangepast, maar het gaat er komen. U bent gewaarschuwd. Tegen deze zich steeds meer opdringende politiestaat lijkt geen kruid gewassen. Alles bij de bron; CrimeSite

 • Politie onderschept opnieuw versleutelde berichten
  on februari 4, 2023 at 11:17 am

  Het is de politie opnieuw gelukt om berichten van een versleutelde berichtendienst te onderscheppen en zo maandenlang mee te lezen met communicatie van criminelen.  De politie wist vijf maanden lang berichten mee te lezen op de cryptocommunicatiedienst Exclu. Daardoor kwam de politie 42 verdachten op het spoor. Zij worden verdacht van uiteenlopende strafbare feiten. Het gaat onder meer om drugshandel, witwassen, verboden wapenbezit en het plegen van een overval. De afgelopen jaren wisten de opsporingsdiensten al meerdere keren succesvol versleutelde berichtendiensten te kraken. Dat begon al in 2016 toen het het Openbaar Ministerie beslag legde op miljoenen berichten die via de Ennetcom-server werden verstuurd. Een jaar later lukte dat met de server van PGP Safe. Hetzelfde deden rechercheurs bij versleutelde chatdiensten als EncroChat en SkyEcc.  Het kraken van de communicatiediensten, waarop criminelen zich veilig wanen, is voor de politie inmiddels een van de belangrijkste manieren om georganiseerde misdaad aan te pakken. Alles bij de bron; Volkskrant

 • Bits of Freedom: kabinet speelt woordspelletje over end-to-end encryptie
  on februari 4, 2023 at 10:27 am

  Het kabinet speelt een woordspelletje over end-to-end encryptie, zo stelt burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. Vorig jaar september liet het kabinet weten dat het een motie van de Partij voor de Dieren, die oproept tot het in stand houden van end-to-end encryptie, zal uitvoeren en Europese voorstellen die end-to-end encryptie onmogelijk maken niet zal steunen. Deze week kwam minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid met antwoorden die verschillende Tweede Kamer-fracties over het uitvoeren van de motie hadden. In die motie wordt ook opgeroepen om Europese voorstellen die end-to-end encryptie onmogelijk maken niet te steunen.  In haar antwoorden van deze week gaat minister Yesilgöz ook in op het scanplan van Brussel. "Als dit enkel gebeurt op het apparaat waarvan het bericht wordt verstuurd en vóórdat het bericht wordt versleuteld, dan zou deze maatregel in potentie geen belemmering vormen voor de toepassing- en beschikbaarheid van end-to-end encryptie. Echter, de privacy-inbreuk die deze maatregel oplevert staat - op basis van het huidige voorstel – hoogstwaarschijnlijk niet meer in verhouding tot het beoogde doel daarvan." Bits of Freedom riep het kabinet eerder al op om het scanplan van Brussel tegen te houden. "Client side device scanning staat op gespannen voet met de bescherming van encryptie. Want hoewel het proces van client side device scanning misschien op je telefoon plaatsvindt, blijven de uitkomsten van dat gescan natuurlijk niet op je telefoon", stelt Rejo Zenger van de burgerrechtenbeweging. Hij voegt toe dat de motie die het kabinet zegt te zullen uitvoeren duidelijk is, namelijk dat er geen afbreuk aan encryptie wordt gedaan. Alles bij de bron; Security

 • Miljoenen pasfoto's van onschuldige buitenlanders in gezichtendatabase politie
  on februari 4, 2023 at 7:42 am

  Mensen die van buiten Europa naar Nederland komen om hier te wonen, werken, studeren of asiel aanvragen, belanden automatisch in een enorme gezichtendatabase van de politie. Het gaat om een database met 8 miljoen gezichtsfoto's van zeker 6,5 miljoen mensen die in de vreemdelingenadministratie staan geregistreerd. Daarin staan onder meer expats, asielzoekers en buitenlandse studenten die van buiten de Europese Unie naar Nederland komen. Deze mensen zijn verplicht een pasfoto te laten maken, bijvoorbeeld voor hun verblijfsvergunning. Zonder dat zij dat weten, gaat een kopie daarvan naar een politiesysteem. De politie gebruikt de enorme gezichtendatabase in situaties dat een verdachte op beeld staat, maar de opsporingsdiensten niet weten wie dat is. Met gezichtsherkenning probeert de politie de identiteit van de verdachte te achterhalen. Pasfoto's uit de vreemdelingenadministratie worden al jaren voor dit systeem gebruikt. Het is de vraag of dat mag. Alles bij de bron; RTL

 • Kamer vindt dat het voorgenomen doxingverbod nog strenger mag
  on februari 3, 2023 at 10:18 am

  De Tweede Kamer is blij met het verbod op doxing dat het kabinet heeft voorgesteld, al gaat dat op sommige punten voor het parlement nog niet ver genoeg. De maximale straf voor het verspreiden of publiceren van persoonlijke gegevens met als doel iemand lastig te vallen moet omhoog, vindt de Kamer. Ook moet de illegale informatie zo snel mogelijk van het internet af kunnen worden gehaald, vinden de partijen. Kamerleden wilden ook weten wat de minister kan doen om te voorkomen dat persoonlijke gegevens gepubliceerd worden. Een meerderheid is voor een voorstel dat Kadaster-informatie makkelijker afgeschermd kan worden. Verder komt er in samenwerking met de internetsector een laagdrempelig meldpunt waar slachtoffers de gewraakte informatie snel kunnen melden. Dat moet medio 2024 operationeel zijn, aldus de minister. De Kamer vroeg zich tenslotte af of het in de praktijk wel mogelijk is om voor de rechter te bewijzen dat iemand kwade bedoelingen had met het publiceren van gegevens. Minister Yeşilgöz verwacht van wel, omdat ook gekeken wordt naar de context waarin gegevens gepubliceerd worden. Alles bij de bron; BNR

Translate »