Stichting JAS

Bevordering rechtsgelijkheid

Over

Stichting JAS streeft naar bevordering van de rechtsgelijkheid voor een ieder.

En: het waarborgen en beschermen van de leefomgeving in het werkgebied waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan milieu, natuur, landschap, ruimtelijke ordening, cultuurhistorie, aardkundige waarden en archeologie, en dit alles in de ruimste zin.

De doelstelling vindt zijn grond in de ervaringen met het handelen van gemeenten, gemeenteraden en raadsleden, die eigenbelangen en vriendjespolitiek in stand houden.

Translate »