Voedsel Anders

Voor een beter landbouwbeleid

Over

Wij zijn meer dan 2500 actieve burgers, al dan niet aangesloten bij een organisatie, waaronder boeren, vissers, studenten, permaculturisten, stadslandbouwers, kunstenaars, natuurliefhebbers, onderzoekers, activisten, denkers en doeners, kokers en eters. Ook jij bent van harte welkom.

Het Voedsel Anders netwerk is in 2012 gestart om de beweging te versterken van mensen in Nederland en Vlaanderen die een ander systeem van voedsel en landbouw willen. Onze kernbegrippen zijn: eerlijke prijzen voor de producent, gezond en lekker eten, samenwerken met de natuur, beperken van de macht en invloed van de grote agrochemische bedrijven, korte ketens, rechtvaardige handel, toegang tot grond en zeggenschap van producent en burger over het voedsel. Dit vinden vele organisaties met ons, en die ondertekenden daarom het Voedsel Anders manifest. Je vindt hun logo’s onderaan deze pagina.

In het voorjaar van 2014 kwamen wij in groten getale bijeen op de eerste Voedsel Anders conferentie aan de Universiteit van Wageningen. In 2015 organiseerden we de Bodem Anders-bijeenkomst. In februari 2016 vond de tweede Voedsel Anders conferentie plaats en in 2018 trok de Voedselkaravaan door heel Nederland. In 2020 wilden we met vele anderen wederom een grote conferentie organiseren. Daar stonden al 80 workshops voor klaar. Maar door Corona werd dit uiteindelijk, onder de noemer VA2020, een heel bijzonder samengesteld programma van online bijeenkomsten en fysieke excursies door het hele land.

In België is Voedsel Anders Vlaanderen heel actief.

Translate »