Wij Allen Per Persoon In Eenheid

Wakker Mens

Vrij- & Doordenkers

Over

Wakker Mens is een privaat initiatief en niet gebonden aan enige organisatie.
We zijn een klein, los groepje mensen. Elk van ons geeft uit zijn eigen perspectief gevolg aan zijn bezorgdheid over de vrije meningsvorming in onze wereld.

Onze intentie is het om u van alternatieve informatie te voorzien. Alternatieven voor de eenheidsbrij in de (over)heersende media. Alternatieven die wellicht de ruimte scheppen om een eigenzinnige visie mogelijk te maken, die uitstijgt boven de eenzijdigheid van algemeen heersende denkbeelden.
Zelfstandig denken dus.

Geloof ons niet, toets ons. Op veel plaatsen bevinden zich links naar externe webpagina’s.
Gebruik ze en ga er zelf mee aan de slag.

Bovendien kunnen we versterking gebruiken.
De kritische lezer zal bemerkt hebben dat we noch een journalist noch een neerlandicus aan boord hebben.
Het melden van positieve ontwikkelingen stellen we ook zeer op prijs!

Eind verantwoordelijk voor deze webpagina is Ronald van Overbeeke.

Wakkermens Vrij- & Doordenkers | Voor- & Nadenkers

 • De EAEU en de geopolitiek
  by FZ on juni 1, 2023 at 6:39 pm

  [caption id="attachment_61738" align="alignright" width="350"] De EAEU beslaat een oppervlak van meer dan 20 miljoen km², 15% van het aardoppervlak[/caption] Sinds het conflict in de Oekraïne met militaire middelen uitgevochten wordt, hebben er enorme, geopolitische verschuivingen plaats gevonden. De multipolaire 'rest' van de wereld werkt steeds sterker met elkaar samen en trotseert het Amerikaanse streven naar totale hegemonie. Omdat alle ontwikkelingen buiten ons westerse wereldje hier niet besproken worden, en als dit al gebeurt zeer eenzijdig, neemt het grote publiek deze ontwikkelingen niet waar. Ook de politiek schijnt in steeds grotere mate uitsluitend geloof te hechten aan het eigen verzonnen narratief. In mijn ogen een zeer gevaarlijke tendens en het ontwaken uit deze illusies zal heel pijnlijk zijn. De uit de ruïnes van de voormalige Sovjet-Unie ontstane landen werken weer nauwer samen, behalve de Oekraïne natuurlijk, en schijnen genezen te zijn van hun flirt met het westen. Voordat de kreet “multipolariteit” in aller monde was, was het motto “multilateralisme”. Landen als Wit-Rusland en Kazachstan hebben geprobeerd met beide kanten samen te werken, maar dit werd door het Westen met pogingen tot kleurenrevoluties beloont. In de westerse wereld gelden nog steeds de denkbeelden die George Bush in 2001 zo treffend verwoord heeft: “You are either with us or against us”. Onpartijdigheid, of te wel neutraliteit, is geen optie meer. Toen de Sovjet-Unie uit elkaar brokkelde, is er in de voornamelijk Russischtalige gebieden, Wit-Rusland, de Russische Federatie en de Oekraïne niemand ervan uitgegaan dat deze landen ooit als vijanden tegenover elkaar zouden komen te staan. De drie landen werden als een soort drie-eenheid gezien, die sterk met elkaar verbonden waren. Nu schijnt zich een trend af te tekenen dat voormalige Sovjet Republieken weer innig met elkaar gaan samen werken. Deze ontwikkeling bleek nog eens duidelijk tijdens de viering van de overwinning over Nazi-Duitsland op 9 mei 2023 in Moskou. De presidenten van Wit-Rusland, Oezbekistan, Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Turkmenistan en Armenië waren aanwezig. In mijn ogen een demonstratie van eensgezindheid. In voorafgaande jaren was de parade in Moskou een zuiver Russische aangelegenheid. [caption id="attachment_61744" align="alignright" width="350"] Presidenten in het Kremlin bij elkaar[/caption] Op 24 en 25 mei 2023 vond er in Moskou een topontmoeting van de Euraziatische Economische Unie plaats (EAEU). Terzijde - van de door het westen opgelegde sancties tegen Rusland, profiteren de voormalige Sovjet-Republieken die deze sancties niet toepassen enorm. Zo is bijvoorbeeld de export van Duitse auto’s naar Kazachstan ongeveer verdubbeld. Het merendeel wordt naar Rusland doorverhandelt. De EU overweegt nu ook deze derde landen die niet aan de sancties meedoen, maar medewerking verlenen deze zogenaamd te ontlopen, te bestraffen. Uit een persmededeling van de EAEU: De Euraziatische Economische Unie viert op 29 mei voor het eerst EEU-dag In een interview met de televisiezender MIR24 vertelde Iya Malkina, een officiële vertegenwoordigster van de Euraziatische Economische Commissie, wat integratie de staten oplevert en voor welke uitdagingen de EAEU vandaag staat. Alle EEU-staten krijgen een positief effect van integratie. In 2022 zijn de wederzijdse directe investeringen verzesvoudigd in Armenië, verdubbeld in Belarus en verviervoudigd in Kirgizië, en heeft de onderlinge handel tussen de EEREU-landen een recordhoogte van 83 miljard dollar bereikt (+14%). Taak nr. 1 voor de EAEU is het waarborgen van technologische soevereiniteit. Dit vereist een sterke toename van de financiering van innovatieactiviteiten. Momenteel bedraagt de verhouding tussen investeringen in vast kapitaal en BBP in de EAEU ongeveer 18%; voor de modernisering van de economie zou dat minstens 20-25% moeten zijn. De structuur van de externe betrekkingen van de EAEU is met succes geheroriënteerd van het Westen naar het Oosten. De handel met de SCO, BRICS en ASEAN is met 35% toegenomen en bedraagt meer dan een derde van de totale handelsomzet van de EU. Wij onderhandelen met de regering van de VAE over vrijhandel. In april 2023 vond ook de eerste ronde van de vrijhandelsonderhandelingen met Indonesië plaats. De handelsonderhandelingen met Iran en Egypte zijn afgerond. China is een belangrijke buitenlandse handelspartner van de EAEU. Het volume van de handelsomzet bedroeg in 2022 meer dan 220 miljard dollar. We verdiepen de samenwerking met de waarnemende staten Oezbekistan (handelsomzet +27%) en Cuba. Het initiatief voor de Dag van de Euraziatische Economische Unie in 2022 werd voorgesteld door de Kirgizische president Sadyr ZJaparov. Het werd unaniem gesteund door de staatshoofden van de vijf Euraziatische landen. Het Russische wekelijkse nieuwsoverzicht bracht een item over de EAEU, daaruit heb ik twee stukjes vertaald: "We zien dat er werkelijk diepgaande, fundamentele veranderingen plaatsvinden op het wereldtoneel. Steeds meer staten slaan een weg in naar versterking van de nationale soevereiniteit, voeren een onafhankelijk, zelfstandig binnenlands en buitenlands beleid en volgen hun eigen ontwikkelingsmodel. En allemaal pleiten ze voor de opbouw van een nieuwe, rechtvaardiger architectuur van internationale economische betrekkingen, proberen ze constructief invloed uit te oefenen op mondiale processen, breiden ze het netwerk van partnerschappen uit op basis van wederzijds voordeel, respect en inachtneming van elkaars belangen. Iedereen die anders handelt, denkt en doet, schaadt de wereldeconomie en schiet zichzelf in de voet en in de voet van degenen die nog steeds gedwongen zijn hun dictaten te gehoorzamen", benadrukte Vladimir Poetin. Vorig jaar bedroeg de handelsomzet binnen de Euraziatische Unie 80 miljard dollar. De unie is gunstig voor elke staat en helpt de banden met andere landen te ontwikkelen. Alexander Loekasjenko herinnerde zich hoe het allemaal begon: "De EAEU begon letterlijk aan de keukentafel van president Poetin - echt waar, en het idee was toen al goed. Ik herinner me dat hij ons thuis uitnodigde. Het bijzondere van dat moment was dat Oekraïne, Leonid Danilovitsj Koetsjma, toen nog met ons samen was. Hoewel ik tegen mijn collega's zei dat daar wel niets van zou komen vanwege de situatie die zich al begon af te tekenen in de post-Sovjetruimte en in onze regio, hebben we toch 28 documenten ontwikkeld, ik bedoel wij samen met de Oekraïne. Maar later trok Oekraïne zich terug uit dit proces, zoals ik voorzien had. [einde van de vertaling] Opvallend is, dat Koetsjma tot 2005 president was van de Oekraïne, de beschreven ontmoeting moet dus vóór 2005 hebben plaatsgevonden. In 2004 vond de Oranje-Revolutie plaats, de Maidan in 2014 is dus niet de eerste kleurenrevolutie die de Oekraïne onderging. Als je nu complottheorieën wil koesteren, zou je kunnen stellen dat het beleid van de VS sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie erop gericht was de Russische Federatie te verzwakken en verder in stukjes op te delen, de zogeheten balkanisering van Rusland. Tijdens de regering van Jeltsin is dat bijna gelukt, toen kwam Poetin aan de macht. In de voormalige Sovjet-Republieken, met inbegrip van Rusland heeft altijd het streven geleefd om de onderlinge samenwerking te versterken, maar dan wel onder behoud van de nieuw verworven soevereiniteit. Natuurlijk waren er ook stromingen die de invloed van Rusland vreesden en hun heil zochten bij het Westen. Maar het stralende boegbeeld van de westerse vrijheid en democratie lijkt nu door het irrationale gedrag van de huidige politiek een aardige deuk te hebben gekregen. Volgens onze media heeft Poetin het plan om de Sovjet-Unie in volle omvang te herstellen, en dat is wat het westen met alle middelen moet proberen te voorkomen. Wat we nu echter zien gebeuren, is dat de ergste nachtmerries van het westen waar worden, namelijk dat er een nauwe samenwerking tussen de asiatische republieken, Rusland en natuurlijk ook China ontstaat.

 • Russische herdenkingscultuur
  by FZ on mei 19, 2023 at 2:53 pm

  [caption id="attachment_61695" align="alignright" width="350"] Ieder jaar, op 2 mei worden in Odessa bloemen neergelegd voor het uitgebrande vakbondshuis[/caption] In Rusland is de periode van 1 tot 9 mei een soort vakantieperiode, maar ook een tijd van herdenken. 1 mei - Dag der Arbeid 2 mei - Herdenking van het bloedbad van Odessa 9 mei - Overwinningsdag Ook vroeger werd in Rusland vaak en uitgebreid gevierd en herdacht, in de Tsarentijd betrof dat vooral de viering van religieuze feesten, zoals de geboorte- en doodsdagen van heiligen. Net als bij ons trouwens, was het jaar  gestructureerd  door religieuze feesten, maar bij ons is dit grotendeels verwaterd. Sinterklaas raakt in vergetelheid en van Pinksteren of Maria Hemelvaart zijn we ons alleen nog bewust omdat het een vrije dag is. Daarvoor zijn feesten in de plaats getreden, die voor onze cultuur eigenlijk vreemd zijn en vooral commerciële doeleinden dienen, zoals Valentijnsdag of Halloween. Het doet haast denken aan de vroegchristelijke kerk, die heidense feesten herinterpreteerde en er een Christelijke betekenis aan gaven  - ik denk daar bijvoorbeeld aan de voorjaarsequinox, een feestdag waarop nu Pasen gevierd wordt (wederopstanding van Christus). Ten tijden van de Sovjetunie vond eenzelfde proces plaats, er werden vooral wereldlijke gebeurtenissen herdacht. Zo was er bijvoorbeeld de dag van de ruimtevaart of de dag van het leger. Ook vandaag nog feliciteert Poetin geregeld betrokkenen, zoals alle vrouwen met de internationale vrouwendag op 8 maart of op 18 maart de bewoners van de Krim met de hereniging. Religieuze feesten nemen opnieuw een belangrijke plaats in. [caption id="attachment_61710" align="alignright" width="350"] De mars van het onsterfelijke regiment[/caption] 9 mei is in Rusland bijzonder belangrijk. Op die dag wordt de overwinning over Nazi-Duitsland herdacht. In de Sovjetunie vielen 27 miljoen slachtoffers, ca. 15% van de totale bevolking. De oorlogsveteranen worden over het algemeen met veel respect bejegend en zo is Navalni o.a. ook voor het beledigen van een veteraan veroordeeld. Het herdenken van de doden speelt voor Russen een belangrijke rol - misschien ook onder invloed van de orthodoxie, waar men ervan uitgaat dat solang er aan iemand gedacht wordt, deze niet helemaal dood is. Om te zien dat deze denkbeelden nog helemaal actueel zijn, hoeft men zich alleen de indrukwekkende marsen van het onsterfelijke regiment voor de geest te halen, waaraan in Russische steden miljoenen mensen aan meedoen. Nog niet zo lang geleden is er een nieuwe datum bijgekomen. Op 2 mei worden in heel Rusland en de Russische delen van de Oekraïne de slachtoffers herdacht van het zogeheten bloedbad van Odessa. Op die dag, op 2 mei 2014, werden in Odessa zeker 48 mensen op een beestachtige wijze om het leven gebracht, omdat ze tegen de Maidan-putsch protesteerden. [caption id="attachment_61713" align="alignright" width="350"] 2 Mei 2014We zullen steeds aan Odessa blijven denken![/caption] In het Westen zijn deze gebeurtenissen uit het collectieve geheugen gewist, misschien wel omdat ze helemaal niet in het narratief passen dat de Maidan een opstand van vrijheidslievende, democratische en vreedzame burgers was.((De gebeurtenissen in Odessa zijn hier in vergetelheid geraakt, maar het bloedbad van Odessa was een belangrijke oorzaak voor de opstand in de Donbass. Het Russischtalige deel van de bevolking voelde zich door de fascistische stromingen in de West-Oekraïne bedreigd en streefden naar autonomie. De Duitse regisseur Wilhelm Domke-Schulz heeft uit filmbeelden en getuigenissen een documentaire samengesteld "Remember Odessa". Daarin wordt de geschiedenis nog een keer opgerakeld.)) De herdenking van het bloedbad in Odessa staat overigens onder het motto: Не забудем, не простим - we zullen niet vergeten, noch vergeven. De, volgens mij, belangrijkste feestdag van de Russische Federatie is 9 mei - de herdenking van de overwinning over Nazi-Duitsland. Russland doet er alles aan dat het lijden van het Russische volk niet in vergetelheid raakt. De westerse pogingen om de geschiedenis te herschrijven, zijn constante speldenprikken om Rusland te grieven. Ik kan dit slechts duiden als het uitlokken of provoceren van een onoverdachte reactie zijdens Rusland. Zo zei bijvoorbeeld Karine Jean-Pierre, de woordvoerster van het Witte Huis, onlangs: "Deze week wordt herdacht dat de Tweede Wereldoorlog in Europa is afgelopen en dat de VS((Let wel - de VS heeft overwonnen en de geallieerden hebben ook nog een steentje bijgedragen. In Russische ogen heeft Rusland de hoofdlast van de oorlog gedragen en had ook zonder Amerikaanse hulp uiteindelijk gezegevierd.)) en de geallieerden het fascisme op het continent hebben overwonnen." Nog een voorbeeld is dat de Russische delegatie door Polen niet uitgenodigd is voor de herdenking van de bevrijding van Auschwitz - de lijst is lang. Juist omdat het aandeel van het Rode Leger aan de overwinning op Nazi-Duitsland in vergetelheid dreigt te raken (gecanceld wordt), leggen Poetin en andere Russische functionarissen steeds meer de nadruk op de geschiedenis. Omdat ik niet steeds alleen Poetin wil citeren, hier een verklaring van de Russische ambassadeur in Zuid-Afrika, Ilja Rogatsjov: Sommige Europese landen zouden het liefst de waarheid over de Tweede Wereldoorlog volledig uitwissen, vooral als het gaat om de sleutelrol van de USSR bij het verslaan van het nazisme en de feiten van solidariteit van de leiders van die landen met Hitler. Daarom is het herschrijven van de geschiedenis in het Westen momenteel in volle gang: monumenten voor Sovjetsoldaten worden ontmanteld, nazimisdadigers worden uitgeroepen tot "vrijheidsstrijders" en bevrijders worden afgeschilderd als bezetters. De "bruine plaag" heeft zijn kop opgestoken in vele delen van Europa, in de eerste plaats in de Oekraïne en de Baltische staten. Vandaag, net als 80 jaar geleden, beweert het collectieve Westen uitdrukkelijk dat het van plan is Rusland een "strategische nederlaag" toe te brengen, ons land zoveel mogelijk te verzwakken en zelfs in stukken te hakken. Maar onze tegenstanders zullen daar niet in slagen. In deze strijd voor waarheid en rechtvaardigheid zullen wij een voorbeeld nemen aan onze heldhaftige voorouders. [caption id="attachment_61716" align="alignright" width="350"] Historische tanks uit 1945[/caption] 9 mei 9 mei wordt traditioneel met een grote militaire parade in Moskou gevierd, waarbij Poetin een toespraak houdt. Dit jaar waren bij de parade vooral historische tanks uit 1945 te zien, wat in het Westen tot het commentaar leidde "de Russen zijn door hun moderne tanks heen!" Anders dan in voorafgaande jaren waren ook buitenlandse staatschefs uit voormalige Sovjet-Republieken, bij deze parade aanwezig, zeker ook om het narratief van het Russische isolement mede te ontkrachten. Gedeeltes uit de toespraak van president Poetin mogen op deze plek niet ontbreken: Vandaag staat de beschaving opnieuw op een cruciaal keerpunt. Er wordt weer een echte oorlog gevoerd tegen ons vaderland, maar we hebben het internationale terrorisme afgeweerd, we zullen ook de bevolking van Donbas beschermen en onze veiligheid waarborgen. Voor ons, voor Rusland, bestaan er geen onvriendelijke, vijandige naties noch in het Westen noch in het Oosten. Net als de overgrote meerderheid van de mensen op deze planeet streven wij naar een vreedzame, vrije en stabiele toekomst. [caption id="attachment_61717" align="alignright" width="350"] De presidenten van voormalige Sovjet-Republieken leggen bloemen neer[/caption] Wij geloven dat elke ideologie van superioriteit van nature weerzinwekkend, crimineel en dodelijk is. Maar de westerse globalistische elites praten nog steeds over hun exclusiviteit, zetten mensen tegen elkaar op en verdelen samenlevingen. Ze lokken bloedige conflicten en staatsgrepen uit, zaaien haat, russofobie en agressief nationalisme, vernietigen het gezin en de traditionele waarden die een mens tot mens maken. En dat alles om hun wil, hun rechten, hun regels en in feite een systeem van roof, geweld en onderdrukking aan de volkeren te kunnen blijven opleggen. Ze schijnen vergeten te zijn waartoe de krankzinnige pretentie van de Nazi's om de wereld te domineren heeft geleid. Ze zijn vergeten wie dit monsterlijke, absolute kwaad hebben verslagen, wie opkwamen voor hun vaderland en hun leven niet spaarden voor de bevrijding van de volkeren van Europa. Terwijl men in Moskou aan het herdenken was, heeft Zelenski in de Oekraïne 9 mei - onder de goedkeurende ogen von Ursula van der Leyen persoonlijk(("Het is goed om terug te zijn in Kiev. Waar de waarden die ons dierbaar zijn elke dag worden verdedigd. Het is zo'n toepasselijke plek om de Dag van Europa te vieren, aldus von der Leyen.)) - tot Europa-dag uitgeroepen.  

 • Stop de pandemiewet
  by rovanov on mei 10, 2023 at 11:00 am

  ONZE VRIJHEID STAAT OP HET SPEL! Met het verschijnen van De Andere Krant van 6 mei is de campagne ‘Stop de Pandemiewet’ gestart. Deze campagne loopt tot 25 mei wanneer de Eerste Kamer gaat stemmen over dit thema. De pagina ‘Pandemiewet’ van De Andere Krant geeft u belangrijke informatie over wat er aan de hand is en wat we kunnen doen. HELP MEE MET DE CAMPAGNE ‘STOP DE PANDEMIEWET’ De Andere Krant van 6 mei 2023 is bijna geheel gewijd aan de nieuwe Wet publieke gezondheid, de zogenaamde Pandemiewet, die eind deze maand ter stemming ligt bij de Eerste Kamer. Deze wet geeft verregaande bevoegdheid aan de minister van VWS om al bij de ‘dreiging’ van een ‘pandemie’ ingrijpende vrijheidsbeperkende maatregelen op te leggen aan de bevolking. De minister kan eigenhandig bepalen wanneer er sprake is van een ‘dreiging’ en kan letterlijk elke maatregel nemen die hij nodig acht om daar iets aan te doen. Een goed jaar nadat de laatste maatregelen rond corona zijn opgeheven blijkt meer en meer dat de maatregelen veel leed en schade berokkend hebben en nauwelijks meetbaar effect hebben gehad op de volksgezondheid. Landen waar deze maatregelen niet zijn opgelegd, zoals Zweden, zijn met minder slachtoffers en additionele schade door de afgelopen jaren gekomen. Juist deze wetenschap maakt dat het een logische stap zou zijn om eerst te reflecteren op het beleid en een goede evaluatie op te zetten. Er blijkt politiek echter geen enkele interesse om lering te trekken uit de afgelopen periode. Een geplande parlementaire enquête is zelfs uitgesteld tot 2025. De Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid heeft aan deze krant te kennen gegeven dat ze het niet als haar taak ziet om een oordeel te vellen over de wetenschappelijke basis van de straks in de wet opgenomen maatregelen. Tot onze verbazing is het vanuit onze collega’s van de gevestigde media doodstil gebleven met betrekking tot deze Pandemiewet. Hierdoor ontbreekt het maatschappelijk debat volkomen. De meeste Nederlanders hebben geen flauw benul dat er zometeen een wet ligt die hun grondrechten en vrijheden teniet doet. Als onze democratie ons echt zo nauw aan het hart ligt als door de politiek altijd wordt beweerd, dan mag zo’n brede maatschappelijke discussie niet ontbreken. Met deze speciale uitgave hopen wij dit debat op de valreep alsnog op gang te brengen. Het is nog niet te laat om deze wet te stoppen. We vragen de Eerste Kamer pas op de plaats te maken en haar rol als hoeder van de democratie serieus te nemen en niet in te stemmen met deze wet, maar ruimte te maken voor een breed debat waarbij er daadwerkelijk lessen getrokken kunnen worden uit wat ons nu de afgelopen jaren collectief is overkomen of aangedaan. Onze lezers roepen wij op in actie te komen voordat het te laat is. WAT IEDEREEN KAN DOEN: Download en verspreid de poster Stop-pandemiewet.pdf Download en verstuur een brief aan eerste kamerleden (op pagina 3 staan de mailadressen). Bestel 5 kranten inclusief posters voor €7,50 of 12 posters voor €5,- op onze bestelpagina. Teken de petitie tegen de Pandemiewet op de website van Cultuur Onder Vuur. Teken de petitie tegen de Pandemiewet op de website petities.nl. Ondersteun de actie van Ik de Burger en verbied de wijziging in de Wet publieke gezondheid. Informatie en nieuwsartikelen over de Pandemiewet: – Op de pagina Wet die je niet wilt staat veel informatie over de Pandamiewet. – Cultuur onder Vuur – De Nieuwe Pandemiewet bedreigt de grondrechten van alle Nederlanders. – De Andere Krant – Artikel over de Pandemiewet van 8 januari 2023 – Op Ezaz.nl staat een artikel hoe deze wet de vrijheid zal beperken. – Stichting Vaccinvrij – Wat hangt ons boven het hoofd met de nieuwe Pandamiewet. – De Biomedische Rekenkamer stelde vragen over de wijzigingen in de Wet Publieke Gezondheid. – De Ander Krant – Oppositie tegen dictoriale Pandamiewet boekt succes. – De Andere Krant – Regering wil corona lockdowns verankeren in de wet.

 • Impressies van Poetins toespraak tot de Federale Vergadering
  by FZ on februari 22, 2023 at 10:37 pm

  Op 21 februari 2023 heeft Vladimir Poetin zijn jaarlijkse toespraak tot de Federale Vergadering gehouden. De toespraak werd in het Westen met spanning verwacht, eigenlijk was voorspeld (door het Westen) dat Poetin een soort "Wollt ihr den totalen Krieg?" toespraak zou houden en de NAVO de oorlog zou verklaren. Dit gebeurde echter niet, Poetin heeft bijna 2 uur gesproken en het zwaartepunt van zijn toespraak lag duidelijk op de Russische economie.((De hele toespraak is in het Russisch te vinden op de Kremlin-website  en in het Engels  )) Je zou de toespraak tot de Federale Vergadering met Prinsjesdag kunnen vergelijken, of met de Amerikaanse State of the Union - een soort overzicht over de toestand van de natie. Het werd duidelijk dat de banden tussen Russland en het Westen grondig en voor jaren verstoord zullen zijn. Poetin neemt dan ook geen blad meer voor de mond als hij over het Westen spreekt. Vroeger werd het Westen met "onze westerse partners" of "collega's" aangeduid, dat is nu veranderd. Maar anders dan in het Westen, uit Poetin geen op de persoon gerichte beschuldigingen, hij heeft het ook niet een over specifieke landen, alleen nog maar over het collectieve Westen. Uitspraken als "Biden moet weg" zul je van Poetin nooit horen. De tweede gebeurtenis van belang is dat het START-Verdrag voorlopig opgeschort wordt. Poetin onderstreepte in zijn toespraak dat Rusland zich niet terugtrekt uit het NEW START-verdrag en het niet opzegt, maar alleen de uitvoering ervan opschort.((Thomas Röper geeft in de Anti-Spiegel een goed overzicht over de verdragen over kernwapens die de VS en Rusland hebben gesloten. Het NEW START-verdrag Er bestond een aantal ontwapeningsverdragen tussen Rusland en de VS, die de VS bijna allemaal eenzijdig hebben opgezegd. Het eerste was het ABM-verdrag inzake het verbod op raketafweersystemen, dat door de Amerikaanse president Bush junior werd opgezegd om in Europa een "raketafweersysteem" op te zetten, dat in werkelijkheid geen defensief maar een offensief systeem is, omdat de Mk-41 draagraketten zowel de defensieve raketten als potentieel nucleaire  offensieve kruisraketten kunnen afvuren. Het tweede belangrijke ontwapeningsverdrag was het INF-verdrag, dat het verbod regelde op terrestrische nucleaire korte- en middellangeafstandsraketten. Het INF-verdrag was uiterst belangrijk, vooral voor Europa, omdat korte- en middellangeafstandsraketten geen bedreiging vormen voor de VS, die ver genoeg weg zijn, maar wel voor Europese landen. Deze raketten bereiken hun doelen binnen enkele minuten en er is vrijwel geen waarschuwingstijd. Dit verdrag is in 2018 onder president Trump door de VS opgezegd. Alleen het NEW START-verdrag tussen Rusland en de VS om inzetbare strategische kernwapens te beperken bestaat nog, nadat de Amerikaanse president Biden als een van zijn eerste daden na zijn inauguratie op de valreep en kort voor het aflopen van het verdrag instemde met een verlenging. De onderhandelingen over een vervolgverdrag hadden daarna moeten beginnen, maar liggen stil. Nadat het NEW START-verdrag in 2021 was verlengd, is er maandenlang geen overleg geweest over de uitvoering ervan en, belangrijker nog, over een vervolgverdrag, waarbij de hele bedoeling van het verlengen van het verdrag was om tijd te kopen om over een nieuw verdrag te onderhandelen. Uiteindelijk bood het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een bijeenkomst aan om de problemen te bespreken. Vlak voor de bijeenkomst stelden de VS echter voorwaarden in verband met de gebeurtenissen in Oekraïne. De voorwaarden hadden niets te maken met het onderwerp van de bijeenkomst en de eisen waren { uiteraard } onaanvaardbaar voor Rusland, hetgeen in Washington bekend was. De bijeenkomst ging dus niet door. Het probleem van de controles Het grootste probleem is dat de in het NEW-START verdrag afgesproken wederzijdse inspecties van strategische kernwapens niet meer plaatsvinden, omdat de VS Russische inspecteurs al geruime tijd de benodigde inreisvisa ontzeggen en ook Russische vliegtuigen, waarmee de Russische delegaties het land in zouden kunnen, als gevolg van de Russische sancties niet toelaten. Op die manier verhinderen de VS al geruime tijd Russische inspecties van hun sites. Rusland reageerde hierop in aug 2022 en verbood ook Amerikaanse specialisten om Russische sites te inspecteren. De kwestie is niet nieuw, ik heb er keer op keer over bericht. Het Russische standpunt is ook niet nieuw en is keer op keer uitgelegd door ambtenaren. In december 2022 heb ik hier voor het laatst over bericht en een artikel gepubliceerd waarin de problemen van de wederzijdse controles en het Russische standpunt zeer gedetailleerd werden weergegeven. Begin februari 2023 klaagden de VS dat Rusland de in het NEW START-verdrag overeengekomen controles niet toestond. Zoals blijkt is dit niet zo waar, want het waren de VS die als eerste begonnen met het verhinderen van de overeengekomen controles van hun strategische kernwapens door Rusland. Rusland reageerde pas daarna en verhinderde op zijn beurt dat de VS zijn kernwapens controleerde. De opschorting van het NEW-START verdrag Nu heeft de Russische president Poetin in zijn toespraak tot de natie aangekondigd dat Rusland de uitvoering van het NEW-START verdrag zal opschorten. Als reden gaf hij op dat het in de huidige situatie onaanvaardbaar is voor Rusland om Amerikaanse inspecteurs toe te laten tot zijn strategische kernwapensites, terwijl de VS Oekraïne openlijk steunt bij het aanvallen van diezelfde sites. Hij noemde specifiek de Russische luchthavens voor strategische bommenwerpers, die al door Kiev zijn aangevallen. Bovendien verwees Poetin naar verklaringen van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, die ook van Rusland hebben geëist dat het controles toestaat. Deze landen zijn ten eerste kernmachten en ten tweede NAVO-leden, wat betekent dat hun kernwapens ook tegen Rusland zijn gericht. Daarom heeft Poetin als een van de voorwaarden voor een eventuele hervatting van het NEW-START-verdrag genoemd dat ook Frankrijk en Groot-Brittannië worden opgenomen in toekomstige nucleaire ontwapeningsverdragen - en vooral de daarin geregelde controlemechanismen - tussen de VS en Rusland. Tot dusver hebben zij zich niet bij deze verdragen aangesloten.)) "Ik ben gedwongen om vandaag aan te kondigen dat Rusland zijn deelname aan het Verdrag ter vermindering van strategische kernwapens zal opschorten. Ik herhaal: Rusland trekt zich niet terug uit het verdrag, nee, het schort zijn deelname op". De hoofdmoot van de toespraak ging echter over de economisch toestand van Rusland. Poetin legt heel duidelijk en met veel details uit wat er allemaal moet gebeuren. Zo licht hij bijvoorbeeld toe hoeveel nieuwe scholen er gebouwd moeten worden of welke wegen aangelegd worden. Als je niet goed in de Russische omstandigheden thuis bent, is dit gedeelte van de toespraak haast wel vervelend saai. [caption id="attachment_61640" align="alignright" width="350"] Een verder bewijs hoe achterlijk Rusland is - allemaal oude blanke mannen![/caption] Ik vind het opmerkelijk hoe ontspannen het Russische publiek de zaal binnen druppelt, zo helemaal niet een volk dat uitgeput en neerslachtig is door een jaar oorloog. Onze media zouden de beelden van de Russische functionarissen voor aanvang van de toespraak eens aandachtig moeten bekijken, dan zouden misschien twijfels rijzen bij de beweringen dat Rusland op punt staat de oorlog te verliezen en door zijn munitie heen raakt. De eerste 15 minuten van de video, voordat  Poetin de zaal binnen stapt zijn zeer instructief. Er is geen geluid, slechts wordt af en toe omgeroepen dat de mensen moeten gaan zitten en de mobieltjes uit moeten zetten. Anders dan je in een "dictatuur" zou verwachten, is er opvallend weinig beveiligingspersoneel te zien. Ik heb twee stukjes van Poetins toespraak vertaald: Één over de verhouding met het Westen en het andere over de opschorting van het START-Verdrag [begin van de vertaling] Ik houd deze toespraak in een moeilijke tijd voor ons land - dat weten we allemaal - een tijd van kardinale, onomkeerbare veranderingen in de hele wereld, een tijd van belangrijke historische gebeurtenissen die de toekomst van ons land en ons volk zullen bepalen, een tijd waarin ieder van ons een enorme verantwoordelijkheid draagt. Een jaar geleden is besloten tot een speciale militaire operatie om de mensen op onze historische grondgebieden te beschermen, de veiligheid van ons land te waarborgen en de dreiging van het neonazistische regime dat na de staatsgreep van 2014 in Oekraïne is ontstaan, weg te nemen. En stap voor stap, zorgvuldig en consequent, zullen we de taken waarvoor we staan aanpakken. Sinds 2014 vecht de Donbass, verdedigt het recht om in hun eigen land te leven, hun moedertaal te spreken. De mensen zijn blijven vechten en hebben het niet afgelegd ondanks de blokkade en de voortdurende beschietingen, de onverholen haat van het regime in Kiev, ze geloven en wachten op verlossing uit Rusland. Ondertussen - en dat weet u goed - deden wij alles, echt alles, om dit probleem vreedzaam op te lossen, onderhandelden wij geduldig over een vreedzame uitweg uit dit uiterst moeilijke conflict. Maar achter onze rug werd een heel ander scenario voorbereid. De beloften van de westerse machthebbers, hun verzekeringen over het streven naar vrede in de Donbass bleken, zoals we nu zien, bedrog, een wrede leugen. Ze hebben gewoon tijd gerekt, een hoop pietluttigheid uitgehaald, een oogje dichtgeknepen voor politieke moorden, voor de onderdrukking van ongewenste personen door het regime in Kiev, voor de vervolging van gelovigen, en  Oekraïense neonazi's in toenemende mate aangemoedigd om terreurdaden te plegen in de Donbass. De officieren van nationalistische bataljons werden opgeleid aan westerse academies en hogescholen, en er werden wapens geleverd. En ik wil benadrukken dat Kiev al voor het begin van de speciale militaire operatie met het Westen onderhandelde over leveringen van luchtverdedigingssystemen, gevechtsvliegtuigen en ander zwaar materieel aan de Oekraïne. Wij herinneren ons ook de inspanningen van het Kievse regime om kernwapens te verwerven, omdat zij daar openlijk over spraken. De VS en de NAVO bouwden in hoog tempo hun legerbases en geheime biolaboratoria nabij de grenzen van ons land; tijdens hun manoeuvres maakten zij zich meester van het strijdtoneel van toekomstige militaire operaties, en bereidden zij met behulp van het door hen geknechte regime in Kiev de Oekraïne voor op een grote oorlog. En vandaag geven ze het toe - ze geven het publiekelijk, openlijk en ongegeneerd toe. Het is alsof ze er trots op zijn, zich verheugen in hun verraad en zowel de Minsk-akkoorden als het Normandische formaat een diplomatieke show, een bluf noemen. Het blijkt dat al die tijd dat de Donbass in brand stond, dat er bloed werd vergoten, dat Rusland oprecht - dat wil ik benadrukken - oprecht op zoek was naar een vreedzame oplossing, zij met mensenlevens speelden, in feite, zoals ze in bepaalde kringen zeggen, met gemerkte speelkaarten. [caption id="attachment_61650" align="alignright" width="350"] De Gostinyj Dvor, de locatie van het evenement, was vroeger een markthal.[/caption] START-Verdrag Begin februari van dit jaar was er een verklaring van het Noord-Atlantisch Bondgenootschap met een feitelijke eis aan Rusland om, zoals zij het uitdrukten, terug te keren naar naleving van het Strategisch Wapenverminderingsverdrag, inclusief het toestaan van inspecties van onze nucleaire defensiefaciliteiten. Maar ik weet niet eens hoe ik dat moet noemen. Het is een absurd schouwspel. We weten dat het Westen direct betrokken is geweest bij de pogingen van het Kievse regime om onze strategische luchtmachtbases aan te vallen. De daarvoor gebruikte drones zijn uitgerust en verbeterd met hulp van NAVO-specialisten. En nu willen ze ook onze defensiefaciliteiten inspecteren? In de huidige omstandigheden van een toenemende confrontatie lijkt dit gewoon klinkklare nonsens. Tegelijkertijd - daar vestig ik speciaal de aandacht op - mogen wij op grond van dit verdrag geen volwaardige inspecties uitvoeren. Onze herhaalde verzoeken om bepaalde installaties te inspecteren blijven onbeantwoord of worden op formele gronden afgewezen, en wij kunnen aan de andere kant niets naar behoren verifiëren. Ik wil benadrukken: de Verenigde Staten en de NAVO zeggen uitdrukkelijk dat hun doel is Rusland een strategische nederlaag toe te brengen. En wat, gaan ze daarna om onze defensiefaciliteiten heen rijden, inclusief de nieuwste, alsof er niets gebeurd is? Een week geleden heb ik bijvoorbeeld een decreet getekend om nieuwe strategische grondraketsystemen in gebruik te stellen. Gaan ze daar ook hun neus in steken? En denken ze dat we ze gewoon binnenlaten? Met de collectieve verklaring heeft de NAVO in feite een poging gedaan om partij te worden bij het Strategisch Wapen Reductie Verdrag. Daar zijn wij het mee eens. Bovendien denken wij dat een dergelijke formulering van de vraag allang had moeten plaatsvinden, omdat de NAVO, laat mij u eraan herinneren, meer dan één kernmacht heeft, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk hebben nucleaire arsenalen, ze verbeteren en ontwikkelen deze en ze zijn eveneens tegen ons gericht. De laatste verklaringen van hun leiders bevestigen dit alleen maar - men hoeft alleen maar daar naar te luisteren. We kunnen en mogen dit niet negeren, zeker vandaag niet. Net zo min als we kunnen negeren dat het eerste verdrag over de vermindering van strategische wapens in 1991 door de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten werd ondertekend in een fundamenteel andere situatie - in een situatie van verminderde spanning en versterkt wederzijds vertrouwen. Later bereikten onze betrekkingen een niveau waarop Rusland en de Verenigde Staten verklaarden dat zij elkaar niet langer als tegenstanders beschouwden. Opmerkelijk genoeg is dat heel goed gelukt. Het in 2010 van kracht geworden verdrag bevat cruciale bepalingen over de ondeelbaarheid van veiligheid, over het directe verband tussen strategische offensieve en defensieve wapens. Dit alles is al lang vergeten, de VS hebben zich teruggetrokken uit het ABM-verdrag, zoals u weet, alles is verleden tijd. Onze betrekkingen, heel belangrijk, zijn verslechterd, en dat is geheel de "verdienste"  van de Verenigde Staten. [einde van de vertaling]        

 • Vlaggenprotocol
  by rovanov on februari 20, 2023 at 7:36 pm

  Dit artikel verscheen in het huis-aan-huis-blad Contact. (Achterhoek) Een blad dat mij in de afgelopen drie jaar  al vaker positief was opgevallen door het publiceren van 'afwijkende' geluiden. Dit zijn voor mij hoopgevende signalen! Een opinie stuk van  Annelies van der Veer Op m’n fiets kom ik langs ‘t gemeentehuis van Bronckhorst dat in een niet ver genoeg verleden net buiten het dorpje Hengelo is neergezet. Je kunt ‘t gebouw door z’n kolossale afmetingen en klimaat-deugen-architectuur niet onopgemerkt passeren. In ‘t dorp zou ‘t meer detoneren maar nu staat ‘t midden in het prachtige coulisselandschap waarop ik na tien jaar nog steeds ‘n beetje verliefd ben. Wie schetst mijn verbazing als ik voor de ingang maar liefst vier vlaggen zie wapperen? Alweer niet aan ‘t oog te onttrekken. Twee van de vier vlaggen herken ik niet, dat wil zeggen, ik associeer ze niet met een Nederlands gemeentehuis en de andere twee zijn lastig te ontcijferen dus ik stap even af om ‘n foto van ‘t viertal te maken. [caption id="attachment_61631" align="aligncenter" width="728"] De vlaggen bij het gemeentehuis van Bronckhorst in Hengelo. Foto: Annelies van der Veer[/caption] De Nederlandse vlag zit er niet bij, dat had ik al wel gezien, de markante groene Achterhoekse echter evenmin. Wel, pal langs de rand van het toegangspad naar het gemeentehuis, een geel-blauwe vlag, bij nader inzien de Oekraïense vlag. Is de Achterhoek een provincie van Oekraïne geworden? Een land ongeveer vijftien keer zo groot als Nederland, dat tamelijk ver weg ligt? Waarom niet de Afghaanse vlag en die van Ethiopië, Jemen, Nigeria, Somalië en Venezuela om ‘n paar landen te noemen waar immers al jaren, zo niet decennia, oorlog woedt? Ik volg geen leugenachtige oude staatsmedia - wat ik iedereen kan aanraden - waar gepropagandeerd wordt, notabene door de zittende premier, dat dit ONZE oorlog is. Ja, dat lees of hoor ik dan weer in de vrije media maar met een genuanceerd commentaar erbij, en waar getracht wordt met gezond verstand de waarheid te achterhalen. Ik wil niemand bang maken maar Oekraïne is (nog steeds) geen NAVO-lid, wat betekent dat dit nooit onze oorlog kan zijn en dat Rusland het recht heeft om bijvoorbeeld de haven van Rotterdam lam te leggen als Putin, logisch nadenkend, tot de conclusie komt dat er via deze haven allerlei oorlogsmateriaal naar Oekraïne wordt getransporteerd. En dat vindt nu plaats! Een levensgevaarlijke situatie die gemakkelijk kan escaleren maar zo zal het de oude-media-kijker niet worden uitgelegd, vrees ik. Terug naar de vlaggen in onze nu nog zo prachtige Achterhoek. Precies tegenover deze uitheemse vlag, dus eveneens vlak naast het toegangspad naar het gemeentehuis, waar meestal weinig ambtenaren te bespeuren zijn, hangt een veelkleurige vlag die je wel op zogeheten Gay Prides in steden als Amsterdam aantreft. Maar voor een gemeentehuis?! Bemoeit de gemeente zich inmiddels ook al met de geaardheid van mensen en is het ineens niet meer genoeg dat we ieders geaardheid tolereren maar moeten we er nu ook openlijk trots op zijn? Wat is dit voor politieke flauwekul of dient het wellicht een specifieke wethouder-agenda? Net als die Oekraïense vlag? De andere twee vlaggen vallen ‘n stuk minder op, die moet je echt lezen om ze te herkennen. Op de ene staat ‘Gemeente Bronckhorst’, dat is wel handig om te weten natuurlijk en op de andere staat ‘Omgevingsdienst Achterhoek’. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Immers de gemeente, in dit geval Bronckhorst, staat in dienst van de mensen in de nabije omgeving. Vanuit mensenperspectief is ‘t dus veel logischer om voor dit gemeentehuis een ‘Trots Op Onze Boeren-vlag’ uit te hangen nu deze groep zo krankzinnig hard wordt veroordeeld en aangepakt door de landelijke overheid alsof Stalinistische (onteigenings)tijden herleven. De omgekeerde ‘Nederland In Nood-vlaggen’ die je hier nog steeds voor boerenbedrijven ziet, zijn daar een zichtbaar bewijs van. Ik begrijp daarom volstrekt niet waarom met al ‘t leed om ons heen die ‘regenboogvlag’ en Oekraïnevlag voor het Achterhoekse gemeentehuis hangen. Die vlaggen werken enorm vervreemdend. Wat hebben de bewoners van een groot gedeelte van de Achterhoek aan dit gemeentebeleid? En als ik het niet begrijp zijn er vast meer mensen die ‘t niet vatten. En dan nog iets. Het vlaggenprotocol 2023 gaat alleen over de Nederlandse vlag. Die vlaginstructie blijkt niet bindend, je ‘mag bij persoonlijk lief en leed ook op andere dan de voorgestelde dagen de vlag hijsen’. Toch heeft de gemeente Bronckhorst ervoor gekozen de omgekeerde Nederlandse vlaggen die van de noodsituatie alhier getuigen langs de doorgangswegen te laten verwijderen. Het ene leed is blijkbaar het andere niet… Over buitenlandse of andere vlaggen zegt het vlaggenprotocol niets. Ik krijg sterk de indruk dat de gemeente zelf maar wat met vlaggen aanrommelt en iedere wethouder z’n hobby met ‘n eigen vlag uitoefent. Dit heeft toch niets meer met de gemeente te maken?! Verwijder dus alsjeblieft die twee vlaggen en hang vervolgens de Achterhoekse vlag uit! Dat is dan ‘n stapje in de goede richting van de gemeente die er voor de mensen is en niet andersom. Annelies van der Veer

Translate »