Wij Allen Per Persoon In Eenheid

Wij de Ouders

Sluit je aan bij andere bezorgde ouders

Over

Wij de ouders staan voor de vrijheid, gezondheid en ontwikkeling van onze kinderen en waken ervoor dat dit door onwetenschappelijke en ongefundeerdecoronamaatregelen op scholen wordt aangetast.

Onze kinderen dienen gevrijwaard te blijven van maatregelen die korte en lange termijn schade kunnen veroorzaken aan de geestelijke en lichamelijke gezondheid.

De maatregelen zijn op geen enkele manier in het belang van de kinderen. Dit belang dient altijd voorop te staan bij de keuzes van de schooldirecties.

De maatregelen zijn onethisch en in strijd met o.a. de grondwet en het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.

Het burgercollectief ‘Wij de ouders’ zal alles uit kast halen om onze kinderen te beschermen.

https://youtu.be/C4XfOXUfXsA

Wij de Ouders Collectief ter bescherming kinderen op school

 • Update activiteiten Wij de Ouders en oproep
  by Ed on februari 14, 2023 at 1:07 pm

  Beste ouder, Vanaf het moment dat de coronamaatregelen zijn gestopt, staan ook de activiteiten van Wij de Ouders op een laag pitje. De urgentie om onze kinderen te beschermen tegen de negatieve effecten van deze maatregelen is er gelukkig niet meer. Via dit bericht willen we je laten weten dat we onze activiteiten weer zullen

 • Oproep aan overheid: stop kindervaccinatie direct vanwege giftige grafeenoxide
  by Marije on januari 19, 2022 at 3:49 pm

  Er zijn nieuwe wetenschappelijke bewijzen waaruit blijkt dat het coronavaccin waarmee onze kinderen worden ingeënt het giftige bestanddeel grafeenoxide bevat. Ook is bekend geworden dat de klinische studie van Pfizer, op basis waarvan het vaccin een voorlopige goedkeuring kreeg, onbetrouwbaar is. Het coronavaccin blijkt in werkelijkheid niet alleen nutteloos, maar zelfs schadelijk te zijn. Nu kinderen van 5 tot 11 jaar de oproep ontvangen, roept Stichting Wij de Ouders het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport op om direct te stoppen met het vaccineren van kinderen. Ook doet Wij de Ouders een dringende oproep aan elke ouder om zich eerst goed te informeren. Vernietigend rapport klinische studie Pfizer Recentelijk heeft de Canadian Covid Care Alliance (‘CCCA’) – een collectief van ruim 500 onafhankelijke artsen en wetenschappers – een vernietigend analyserapport gepubliceerd over de klinische studie van Pfizer. Uit dit rapport volgt onder meer dat kinderen deelnemen aan een medisch experiment en dat het vaccin als zodanig nooit had mogen worden goedgekeurd. Zo heeft Pfizer haar testprocedure verkeerd opgezet en een onjuist beeld geschetst over de effectiviteit van haar coronavaccin. Verder blijkt Pfizer nooit te hebben getest of het vaccin in staat is de virusoverdracht te voorkomen. Hiermee is de overheidspropaganda ‘je doet het voor een ander’ gebaseerd op gebakken lucht. Het meest verontrustend is evenwel dat het vaccin een aanzienlijk risico vormt voor de ontwikkeling van myocarditis oftewel hartspierontsteking. Ook bij kinderen.     Schadelijk spike-eiwit verhoogt risico hartfalen en bloedstolling Een van de grote risico’s die kleven aan het coronavaccin wordt gevormd door het zogeheten spike-eiwit. Zo bevat het mRNA-vaccin een genetische code, die ervoor moet zorgen dat de lichaamscellen een stukje van het coronavirus aanmaken. Dit stukje wordt het spike-eiwit genoemd. Het idee hierbij is dat het afweersysteem het aangemaakte spike-eiwit als niet-lichaamseigen herkent en hierdoor antistoffen tegen het coronavirus aanmaakt. Inmiddels tonen echter steeds meer studies aan dat dit spike-eiwit het lichaam rondgaat en hierbij onder meer bloedstollingen en bloedklontering veroorzaakt. Dit feit is bevestigd door diverse medisch deskundigen, waaronder dr. Michael Yeadon PhD, voormalig Chief of Science en Vice-President van Pfizer zelf, alsook dr. Prof. Peter McCullough, vooraanstaand cardioloog en hoogleraar aan de Texas A&M University. Beiden stellen dat de werking van het spike-eiwit bij steeds meer kinderen leidt tot hartfalen, met het risico dat zij in het ziekenhuis moeten worden opgenomen en zelfs komen te overlijden. Giftig bestanddeel grafeenoxide Alsof dit nog niet genoeg is, duiken hiernaast steeds meer wetenschappelijk bewijzen op van de aanwezigheid van grafeenoxide in het coronavaccin. Dit giftig bestanddeel is niet opgenomen in de officiële ingrediëntenlijst. Zo publiceerden onder meer een onderzoeksteam onder leiding van Prof. Dr. Pablo Campra, doctor in de chemische en biologische wetenschap, in dit verband een interim rapport en een technisch rapport met microscopische bewijzen. Deze bevindingen werden zonder meer bevestigd in een rapport van dr. Robert Young PhD. Meerdere wetenschappers zoals dr. Jane Ruby en Karen Kingston, ex-medewerkster van Pfizer, hebben deze feiten bevestigd. Deze laatste beschikt zelfs over bewijsdocumenten. Vaststaat dat grafeenoxide schade kan veroorzaken aan het celmembraan en hierdoor kan leiden tot ernstige bijwerkingen bij kinderen. Ook hier weer is de link met de toenemende gevallen van hartklachten en andere schadelijke effecten snel gelegd zoals deze zijn terug te vinden in de statistieken van bijwerkingencentrum Lareb. Stop de vaccinatiecampagne Deze bewijzen moeten bij ouders en onze overheid alle alarmbellen doen afgaan. De enige juiste actie is om per direct te stoppen met de inenting van kinderen. Om die reden heeft Mr. N. Vanaken namens diverse ouders en kinderen een uitgebreide brief gestuurd naar het Ministerie van VWS. Ook wordt deze week de ruim 80-pagina’s tellende dagvaarding uitgereikt aan het Ministerie van VWS en aan voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Via deze weg zal de rechtbank worden verzocht om een verklaring voor recht dat zowel de overheid als de heer De Jonge in persoon aansprakelijk zijn voor de optredende vaccinatieschade. Bovendien zal aan de rechtbank worden gevraagd om de vaccinatiecampagne zo spoedig mogelijk te doen stoppen. Uiteraard zal Wij de Ouders deze feiten en bewijsstukken onder de aandacht brengen van alle schoolbesturen en GGD-instellingen, met het dringend verzoek om niet meer mee te werken aan de vaccinatiecampagne van de overheid. Hierbij wijzen wij artsen en medewerkers die injecties zetten erop dat zij persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgschade door de vaccinatie. Steun ons! Steun jij onze gerechtelijke procedure? Jouw donatie is meer dan welkom. Doneren kan via Stichting Corona Onderzoek. Vind je het belangrijk dat Wij de Ouders jou en je kinderen blijft helpen met (juridische) acties, verenigen en waardevolle informatie? Ook dan is jouw donatie zeer welkom. Doneer via Bunq. Alvast dank!   

 • Deel dit mee aan de juf, meester en schooldirectie naar aanleiding van mondkapjes en testadvies vanaf groep 6
  by Ed on november 27, 2021 at 3:00 pm

  Mijn kind doet hier niet aan mee Misschien heb je al vernomen van de schooldirectie of het advies om mondkapjes en zelftesten vanaf groep 6 wordt opgevolgd. Misschien nog niet. Hoe dan ook, het is belangrijk voor je kind(eren) op te komen als je dit niet wilt. Dat kan heel simpel door dit mee te delen aan de juf, meester en schooldirectie. Hieronder een voorbeeld hoe je dit kan doen. We moedigen je aan dit vandaag nog te doen en zo jouw kind(eren) een stem te geven.  ——— Beste [schooldirecteur/juf/meester], Via deze weg deel wil ik u laten weten dat mijn kind niet zal zelftesten en geen mondkapje zal dragen. Met vriendelijke groet, [naam ouders] ——— Op korte termijn zullen we je voorzien van nog meer manieren hoe je in actie kan komen. Tot die tijd, wacht niet en kom alvast in actie. Bijvoorbeeld via onderstaande mededeling, je eigen brief en door te verbinden te verenigen met andere ouders via www.wijdeouders.nl/verbinden  #hetisklaar #grensbereikt

 • Stichting Wij de Ouders luidt noodklok op internationale Dag van de Rechten van het Kind.
  by Ed on november 19, 2021 at 9:58 pm

  “Het is klaar! Geen ongefundeerde, schadelijke maatregelen meer voor kinderen. Het belang van kinderen moet weer op de eerste plaats.”   Zaterdag 20 november is de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Op deze dag staan we stil bij de basisrechten van kinderen over de hele wereld. Deze zijn vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag. Ook Nederland heeft dit verdrag getekend en is verplicht zich aan dit verdrag te houden. Stichting Wij de Ouders stelt vast dat al ruim anderhalf jaar de rechten van kinderen worden geschonden en er geen aandacht is voor hun belang. “De instanties die de rechten van onze kinderen moeten beschermen, laten het afweten. Dit betekent dat we als ouders zelf een lijn in het zand moeten trekken. Tot hier en niet verder. Het is klaar!” aldus Ed Kortekaas, initiatiefnemer van Wij de Ouders, het burgercollectief waarbij tienduizenden ouders die zich grote zorgen maken over de gevolgen van de maatregelen voor kinderen zijn aangesloten. Ingrijpende negatieve gevolgen De voortdurende maatregelen hebben ingrijpende, negatieve gevolgen voor de levens van kinderen. Dit terwijl kinderen zelf geen risico lopen en amper een rol spelen bij de virusverspreiding. Ondertussen worden kinderen onnodig bang gemaakt, verantwoordelijk gemaakt voor de gezondheid van anderen en zelfs gediscrimineerd op basis van keuzes over lichaam en gezondheid. Kinderen worden onderworpen aan tests die niets zeggen over ziekte, infectie of besmettelijkheid, maar wel quarantaine, uitsluiting en thuisonderwijs tot gevolg hebben. Voor kerngezonde kinderen. Bovendien worden ze moreel gechanteerd zich te onderwerpen aan een medisch experiment door een injectie te nemen waar niemand van weet wat de gevolgen op de lange termijn zijn.    UNICEF blijft oorverdovend stil over kinderrechten Ondanks al deze negatieve gevolgen voor kinderen worden hun belangen genegeerd. Dit staat haaks op het Kinderverdrag waarin is bepaald dat het belang van het kind voorop moet staan bij alle maatregelen die kinderen aangaan. Wij de Ouders stelt vast dat dit niet gebeurt en dat het ook uit de hoek van UNICEF – die toezicht zou moeten houden op dit verdrag – oorverdovend stil blijft. Deze vaccinatie- en controletrein stopt niet vanzelf Na de laatste persconferentie is voor veel ouders weer duidelijker geworden: deze vaccinatie- en controletrein gaat niet vanzelf stoppen. Ook wordt steeds duidelijker dat er geen gedegen onderbouwing is van welke maatregel dan ook. Het wordt slechts gerechtvaardigd door de gevolgen van jarenlang wanbeleid in de zorg, opgeklopte angst en doemscenario’s door onbetrouwbare modellen en ‘experts’ die worden uitvergroot in de media. Ondertussen wordt belangrijke informatie over foute beleidskeuzes, natuurlijke manieren van preventie en omgaan met gezondheid, nieuwe wetenschappelijke inzichten, alternatief beleid en de schadelijke gevolgen van het beleid genegeerd, geridiculiseerd en zelfs gecensureerd. Uitspreken, opstaan en in actie voor de wereld die we wel willen voor onze kinderen De consequenties van deze schadelijke beleidskeuzes mogen niet langer op de borden van onze kinderen gelegd worden. Wij hebben als ouders de verantwoordelijkheid om het belang van onze kinderen op de eerste plaats te zetten. Ongeacht of instanties dat wel of niet doen. Dat betekent concreet dat we geen discriminerende QR-codes, testen, quarantaine, thuisonderwijs, mondkapjes en vaccinaties zonder eerlijke informatie over veiligheid (meer) accepteren. Wij de Ouders roept elke ouder in Nederland op om zich actief uit te spreken en op te staan in het belang van hun kind(eren). En om zich te richten op wat ze wel willen: een wereld waarin de vrije ontwikkeling van hun kinderen centraal staat. Met positiviteit, creativiteit, humor, verbinding, liefde, autonomie, openheid en respect voor elkaars opvattingen. Dat is de wereld waarover wij dromen en die wij willen voor onze kinderen!  Ouders kunnen zich aansluiten en verenigen met andere bezorgde ouders via https://wijdeouders.nl/het-is-klaar/

 • Geen toegang tot het zwembad? Maak een statement met het QR-diploma
  by Ed on november 13, 2021 at 11:13 am

  Wil je een statement maken als jou de toegang tot het zwembad wordt geweigerd omdat je geen QR-code kan of wil laten zien? Sta niet met je mond vol tanden en overhandig de ‘QR-codescannermedewerker’ in kwestie dit fantastische QR-diploma! Deze hebben ze écht verdiend en biedt stof tot nadenken over waar ze momenteel aan meewerken. Succes en geniet van het moment! Download QR-diploma

Translate »