Wij Allen Per Persoon In Eenheid

ZORG – ICT ZORGEN

KRITISCH WAAKZAAM

Over

Deze website beoogt de overheid, instanties en personen kritisch te volgen op het gebied van  zorg-ICT en privacy om waar nodig de vinger op de zere plek te leggen middels publicaties.

De computer en daarmee de informatie- en communicatie technologie zijn niet meer weg te denken uit ons leven en de gezondheidszorg. De zorg-ICT heeft het vastleggen en doorzoeken van medische gegevens een enorme “boost” gegeven. De toegenomen elektronische communicatie van medische informatie tussen de systemen van zorgaanbieders onderling heeft echter de achilleshiel ervan blootgelegd: de privacy van de burger c.q. de patiënt. De privacy van een individu is een zeer groot goed, dat thans sterk onder druk staat.

Folkert Jensma omschreef dat op 24 november 2012 in het NRC-Handelsblad fraai als “het recht de gordijnen te mogen sluiten”. Soms werken wij zelf mee aan het opgeven van privacy door gebruik van Facebook, Twitter etc, maar ook door gebruik van de OV-kaart. Daartegenover staat dat overheden en grote maatschappelijke instituties de grenzen van de privacy steeds verder oprekken.

Ook op het raakvlak van de gezondheidszorg en de lokale of centrale overheid is, zoals bijv. bij de jeugdzorg in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo) sprake van onnodige schending van de privacy.  Vaak is er geen sprake van “privacy by design”, een ontwerp waarbij primair wordt uitgegaan van privacy. Te vaak moet worden geconstateerd dat de privacy van de burger absoluut niet op de eerste plaats staat. Voor de (huis)arts is er bij  deze problematiek veelal sprake van mogelijke schending van het beroepsgeheim. De medische informatie die met toestemming van de patiënt beschikbaar gesteld moet worden is niet altijd in diens  belang. Het is de plicht van de arts daarvoor te waken.

Zorg-ICT Zorgen Kritische blik op zorg-ICT

 • Juridisch verzet tegen GGZ-datahonger NZa oogst financiële steun
  by wjjongejan on oktober 1, 2022 at 5:30 am

  Juridisch verzet tegen GGZ-datahonger NZa oogst financiële steun. GGZ-zorgverleners dragen ruimhartig financieel bij aan rechtsgang. The post Juridisch verzet tegen GGZ-datahonger NZa oogst financiële steun appeared first on Zorg-ICT Zorgen.

 • Medische tuchtzaak stipt beperking digitale medicatiebewaking aan
  by wjjongejan on september 27, 2022 at 5:30 am

  Medische tuchtzaak stipt beperking digitale medicatiebewaking aan. Geen signalen vanuit apotheek bij te hoge dosering van injecties bij korter interval. The post Medische tuchtzaak stipt beperking digitale medicatiebewaking aan appeared first on Zorg-ICT Zorgen.

 • Essentiële ontwerpfout in Landelijk SchakelPunt
  by wjjongejan on september 23, 2022 at 5:30 am

  Essentiële ontwerpfout in Landelijk SchakelPunt. Door ontbreken van plaats in de levenscyclus van diagnose en de context zijn de data niet zo betrouwbaar als ze lijken. The post Essentiële ontwerpfout in Landelijk SchakelPunt appeared first on Zorg-ICT Zorgen.

 • Bestuurlijk Stockholmsyndroom zorgkoepels bij VWS en NZa
  by wjjongejan on september 20, 2022 at 5:30 am

  Bestuurlijk Stockholmsyndroom zorgkoepels bij VWS en NZa. Door langdurig overleg ontstaat lastig gevoel van lotsverbodenheid. The post Bestuurlijk Stockholmsyndroom zorgkoepels bij VWS en NZa appeared first on Zorg-ICT Zorgen.

 • Angst voor Chipsoft blijkt uit 2DOC-documentaire KRO-NCRV
  by wjjongejan on september 17, 2022 at 5:30 am

  Angst voor Chipsoft blijkt uit 2DOC-documentaire KRO-NCRV. Angst als signaal van systeemrot in de (niet)regulatie van zorgICT-bedrijven. The post Angst voor Chipsoft blijkt uit 2DOC-documentaire KRO-NCRV appeared first on Zorg-ICT Zorgen.

Translate »