Onderwijs

Het enige echte doel van onderwijs is om iemand vragen te laten stellen

Ieder kind heeft recht op fysiek onderwijs

Alternatief onderwijs

Ontwikkelen in vrijheid en gelijkwaardigheid

Maakt je leven beter

Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs

Holistisch gezondheidsplatform

Liefdevol Rebelleren

Positieve Psychologie

Kweek voedsel in, aan en op je huis

verbindt wie mee wil blijven bewegen

Scholen in Nederland die écht staatsvrij zijn

Verenig met bezorgde ouders van de school van je kind(eren)

Wij de ouders!

''Wij de ouders staan voor de vrijheid, gezondheid en ontwikkeling van onze kinderen en waken ervoor dat dit door onwetenschappelijke en ongefundeerde coronamaatregelen op scholen worden aangetast.``

Onze kinderen dienen gevrijwaard te blijven van maatregelen die korte en lange termijn schade kunnen veroorzaken aan de geestelijke en lichamelijke gezondheid.

De maatregelen zijn op geen enkele manier in het belang van de kinderen.

Dit belang dient altijd voorop te staan bij de keuzes van de schooldirecties.

De maatregelen zijn onethisch en in strijd met o.a. de grondwet en het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.

Het burgercollectief ‘Wij de ouders’ zal alles uit kast halen om onze kinderen te beschermen''

Veilig naar school

Sluit je aan bij andere bezorgde ouders

Onze kinderen, onze keuze

Mondkapjesbeleid op scholen

Sluit je aan bij andere bezorgde ouders

Mondkapje op?

Leren is een grondrecht.

Jeugdnetwerk voor verbinding
Translate »