De Parallelle Samenleving

Welkom in De Parallelle Samenleving, dé startup society van Nederland. Hier zijn we geen toeschouwers, maar pioniers die gedurfde initiatieven omarmen. We zijn een sociaal en zakelijk netwerk en delen op eigenzinnige wijze informatie, brengen (economische) verbindingen tot stand en stimuleren maatschappelijke discussies.

Onze gemeenschap koestert denkers en doeners, op zowel persoonlijk als professioneel vlak, die met vastberadenheid onze belangen van vrijheid en menselijkheid behartigen. Samen geven we vorm aan de contouren van De Parallelle Samenleving en inspireren we tot verandering. Doe mee! 💪🌍

#DeParallelleSamenleving #StartUpSociety #Vrijheidsbeweging

De-Paralelle-Samenleving-Logo-Icon
50000
CommUNITY leden
2222
Stickers geplakt
25
Demonstraties
789
bakken koffie
Missie

Onze missie is om een virtuele staat te creëren die fysieke en politieke grenzen overstijgt, gebaseerd op blockchain, Web3, en gedecentraliseerde financiën. Gedreven door een netwerk van gelijkgestemde individuen en innovatieve initiatieven, bouwen we aan een Decentralized Society (DeSoc) met een bottom-up bestuursmodel dat onze gemeenschappelijke principes belichaamt. We nodigen je uit om deel uit te maken van ‘The Startup Society’ – een e-staat waar innovatie en samenwerking centraal staan.

Visie

De visie van De Parallelle Samenleving is gericht op een toekomst waarin individuele vrijheden en burgerrechten worden gekoesterd en beschermd. Deze beweging streeft naar een Nederland waarin burgers autonoom kunnen handelen, waar democratische waarden hoog in het vaandel staan, en waar Nederlanders van alle achtergronden en (politieke) overtuigingen samenkomen om een open, menselijke en gedecentraliseerde samenleving te vormen. Belangrijke elementen van deze visie, zoals uiteengezet in het manifest, omvatten:

1. Vrijheid en Autonomie: De Parallelle Samenleving staat voor een samenleving waarin individuen de vrijheid hebben om zelfstandig keuzes te maken en te handelen, zonder buitensporige overheidsinmenging.

2. Bescherming van Burgerrechten: De beweging benadrukt het cruciale belang van het beschermen van burgerrechten, zoals vrijheid van meningsuiting, privacy, en het recht op zelfbeschikking.

3. Technologische Innovatie: De visie erkent de rol van technologie in de vormgeving van de toekomst en bevordert het gebruik van technologie om een open en gedecentraliseerde samenleving te bevorderen.

4. Zelforganisatie en Gemeenschapszin: De visie benadrukt de kracht van zelforganisatie en gemeenschapszin, waarin burgers actief bijdragen aan de samenleving en de mogelijkheid hebben om beslissingen te nemen die hun leven beïnvloeden.

5. Onafhankelijke Media: De Parallelle Samenleving ondersteunt onafhankelijke media en een vrije pers als essentiële hoekstenen van een goed functionerende democratie.

6. Burgerparticipatie: De beweging moedigt burgerparticipatie en betrokkenheid aan bij het politieke proces, met als doel het creëren van een meer inclusieve en responsieve overheid.

De visie van De Parallelle Samenleving is een oproep tot actie, een uitnodiging aan individuen om deel te nemen aan het streven naar een samenleving gebaseerd op deze principes. De beweging gelooft dat geïnformeerde burgers de sleutel zijn tot positieve verandering en nodigt iedereen uit om mee te bouwen aan een toekomst die deze idealen weerspiegelt.

Kennisbank
Welkom in de Kennisbank van De Parallelle Samenleving, een bron van diepgaande inzichten en waardevolle informatie die ons streven naar een betere toekomst voor Nederland weerspiegelt, zoals uiteengezet in ons manifest, “De Paradox van De Parallelle Samenleving: Vijand van de Staat of Vriend van het Volk.” In deze Kennisbank bieden we een diepgaande verkenning van diverse thematische gebieden die van invloed zijn op onze samenleving.
 
Nieuws en Actualiteiten: Blijf op de hoogte van de meest recente gebeurtenissen en onafhankelijke nieuwsberichten die vaak over het hoofd worden gezien in traditionele media. We bieden diepgaande analyses en perspectieven om je te helpen een breder begrip te krijgen van de gebeurtenissen in de wereld.
 
Thematische Gebieden: Binnen de Kennisbank verkennen we diverse thematische gebieden die van invloed zijn op onze samenleving, waaronder economie, politiek, onderwijs, natuur en wetenschap, mindset en spiritualiteit, landbouw en voeding, autonomie, verzetsbewegingen, kunst en cultuur, en meer. Deze gebieden weerspiegelen ons begrip van de complexiteit van de moderne wereld en bieden inzichten in hoe we positieve verandering kunnen bewerkstelligen.
 
Hulpmiddelen en Hulpbronnen: Ontdek waardevolle bronnen, aanbevolen lectuur en links naar betrouwbare informatiebronnen die je kunnen helpen bij het verkennen van onze ideeën en het vergroten van je kennis.
 
Gemeenschap en Lidmaatschap: Sluit je aan bij onze groeiende gemeenschap en deel jouw inzichten. Neem deel aan de discussie over hoe we samen een meer open, eerlijke en menselijke samenleving kunnen opbouwen.
 
De Kennisbank van De Parallelle Samenleving is een bron van informatiw en kennis, en we nodigen je uit om deze te verkennen en deel te nemen aan ons gezamenlijke streven naar een goed geinformeerde toekomst voor Nederland. 🧠📚🌐 #Kennisbank #DeParallelleSamenleving
Social commUNITY
Onze sociale gemeenschap is de levensader van onze beweging, gebaseerd op de principes en waarden die zijn uiteengezet in ons manifest, “De Paradox van De Parallelle Samenleving: Vijand van de Staat of Vriend van het Volk.” Hier komen gelijkgestemden samen om te discussiëren, te delen en bij te dragen aan een Nederland dat we willen creëren.
 
Een Plek voor Dialoog en Delen: In lijn met onze missie om burgerparticipatie te bevorderen, bieden we een ruimte voor open en eerlijke dialoog. Hier kun je deelnemen aan discussies over de thema’s die onze samenleving vormgeven, van economie en politiek tot natuur en wetenschap, mindset en spiritualiteit, landbouw en voeding, autonomie, verzetsbewegingen, kunst en cultuur, en meer. We moedigen diversiteit in perspectieven aan en geloven dat gedeelde inzichten bijdragen aan positieve verandering.
 
Verbondenheid en Samenwerking: Onze gemeenschap is gebaseerd op het idee van samenwerking. Hier kun je gelijkgestemde mensen ontmoeten, nieuwe vriendschappen sluiten en misschien zelfs samenwerken aan projecten of initiatieven die bijdragen aan een betere toekomst. We geloven in de kracht van collectieve actie.
 
Samen bouwen we aan een Nederland waarin individuele vrijheden en gemeenschapswaarden in evenwicht zijn, waar de overheid de dienaar van het volk is en waar we gezamenlijk streven naar een betere toekomst. Doe mee, laat je stem horen en maak deel uit van De Parallelle Samenleving! 🤗🇳🇱 #Community #Burgerparticipatie #Verandering
Welkom Nederland

Welkom Nederland #nieuwondernemen

Welkom Nederland is een all-in-one business platform ter stimulering van de economische activiteiten van de partners van De Parallelle Samenleving. Netwerken, kennis delen, nieuw ondernemen en discussiëren over innovaties en oplossingen. Welkom Nederland biedt een zee van mogelijkheden om samen met gelijkgestemde creatievelingen nieuwe initiatieven te ontwikkelen en vanuit verschillende perspectieven de (lokale) belangen van de Nederlandse economie te behartigen en te activeren. 

Partners

De Vrijheidsverklaring van de Parallelle Samenleving is een overeenkomst tot het aangaan van een gezamenlijk avontuur. Waarin je vanuit eigen hart en passie creëert. Schept waar je blij van wordt en in verbinding bent met de moedigste initiatieven en organisaties. Samen beloven wij ons sterk te maken voor een vrij en menselijk Nederland. ​Samen zijn wij de pleitbezorgers van de nieuwe samenleving.

Missie

Onze missie is om een virtuele staat te creëren die fysieke en politieke grenzen overstijgt, gebaseerd op blockchain, Web3, en gedecentraliseerde financiën. Gedreven door een netwerk van gelijkgestemde individuen en innovatieve initiatieven, bouwen we aan een Decentralized Society (DeSoc) met een bottom-up bestuursmodel dat onze gemeenschappelijke principes belichaamt. We nodigen je uit om deel uit te maken van ‘The Startup Society’ – een e-staat waar innovatie en samenwerking centraal staan.

Visie

De visie van De Parallelle Samenleving is gericht op een toekomst waarin individuele vrijheden en burgerrechten worden gekoesterd en beschermd. Deze beweging streeft naar een Nederland waarin burgers autonoom kunnen handelen, waar democratische waarden hoog in het vaandel staan, en waar Nederlanders van alle achtergronden en (politieke) overtuigingen samenkomen om een open, menselijke en gedecentraliseerde samenleving te vormen. Belangrijke elementen van deze visie, zoals uiteengezet in het manifest, omvatten:

1. Vrijheid en Autonomie: De Parallelle Samenleving staat voor een samenleving waarin individuen de vrijheid hebben om zelfstandig keuzes te maken en te handelen, zonder buitensporige overheidsinmenging.

2. Bescherming van Burgerrechten: De beweging benadrukt het cruciale belang van het beschermen van burgerrechten, zoals vrijheid van meningsuiting, privacy, en het recht op zelfbeschikking.

3. Technologische Innovatie: De visie erkent de rol van technologie in de vormgeving van de toekomst en bevordert het gebruik van technologie om een open en gedecentraliseerde samenleving te bevorderen.

4. Zelforganisatie en Gemeenschapszin: De visie benadrukt de kracht van zelforganisatie en gemeenschapszin, waarin burgers actief bijdragen aan de samenleving en de mogelijkheid hebben om beslissingen te nemen die hun leven beïnvloeden.

5. Onafhankelijke Media: De Parallelle Samenleving ondersteunt onafhankelijke media en een vrije pers als essentiële hoekstenen van een goed functionerende democratie.

6. Burgerparticipatie: De beweging moedigt burgerparticipatie en betrokkenheid aan bij het politieke proces, met als doel het creëren van een meer inclusieve en responsieve overheid.

De visie van De Parallelle Samenleving is een oproep tot actie, een uitnodiging aan individuen om deel te nemen aan het streven naar een samenleving gebaseerd op deze principes. De beweging gelooft dat geïnformeerde burgers de sleutel zijn tot positieve verandering en nodigt iedereen uit om mee te bouwen aan een toekomst die deze idealen weerspiegelt.

Kennisbank
Welkom in de Kennisbank van De Parallelle Samenleving, een bron van diepgaande inzichten en waardevolle informatie die ons streven naar een betere toekomst voor Nederland weerspiegelt, zoals uiteengezet in ons manifest, “De Paradox van De Parallelle Samenleving: Vijand van de Staat of Vriend van het Volk.” In deze Kennisbank bieden we een diepgaande verkenning van diverse thematische gebieden die van invloed zijn op onze samenleving.
 
Nieuws en Actualiteiten: Blijf op de hoogte van de meest recente gebeurtenissen en onafhankelijke nieuwsberichten die vaak over het hoofd worden gezien in traditionele media. We bieden diepgaande analyses en perspectieven om je te helpen een breder begrip te krijgen van de gebeurtenissen in de wereld.
 
Thematische Gebieden: Binnen de Kennisbank verkennen we diverse thematische gebieden die van invloed zijn op onze samenleving, waaronder economie, politiek, onderwijs, natuur en wetenschap, mindset en spiritualiteit, landbouw en voeding, autonomie, verzetsbewegingen, kunst en cultuur, en meer. Deze gebieden weerspiegelen ons begrip van de complexiteit van de moderne wereld en bieden inzichten in hoe we positieve verandering kunnen bewerkstelligen.
 
Hulpmiddelen en Hulpbronnen: Ontdek waardevolle bronnen, aanbevolen lectuur en links naar betrouwbare informatiebronnen die je kunnen helpen bij het verkennen van onze ideeën en het vergroten van je kennis.
 
Gemeenschap en Lidmaatschap: Sluit je aan bij onze groeiende gemeenschap en deel jouw inzichten. Neem deel aan de discussie over hoe we samen een meer open, eerlijke en menselijke samenleving kunnen opbouwen.
 
De Kennisbank van De Parallelle Samenleving is een bron van informatiw en kennis, en we nodigen je uit om deze te verkennen en deel te nemen aan ons gezamenlijke streven naar een goed geinformeerde toekomst voor Nederland. 🧠📚🌐 #Kennisbank #DeParallelleSamenleving
Social commUNITY
Onze sociale gemeenschap is de levensader van onze beweging, gebaseerd op de principes en waarden die zijn uiteengezet in ons manifest, “De Paradox van De Parallelle Samenleving: Vijand van de Staat of Vriend van het Volk.” Hier komen gelijkgestemden samen om te discussiëren, te delen en bij te dragen aan een Nederland dat we willen creëren.
 
Een Plek voor Dialoog en Delen: In lijn met onze missie om burgerparticipatie te bevorderen, bieden we een ruimte voor open en eerlijke dialoog. Hier kun je deelnemen aan discussies over de thema’s die onze samenleving vormgeven, van economie en politiek tot natuur en wetenschap, mindset en spiritualiteit, landbouw en voeding, autonomie, verzetsbewegingen, kunst en cultuur, en meer. We moedigen diversiteit in perspectieven aan en geloven dat gedeelde inzichten bijdragen aan positieve verandering.
 
Verbondenheid en Samenwerking: Onze gemeenschap is gebaseerd op het idee van samenwerking. Hier kun je gelijkgestemde mensen ontmoeten, nieuwe vriendschappen sluiten en misschien zelfs samenwerken aan projecten of initiatieven die bijdragen aan een betere toekomst. We geloven in de kracht van collectieve actie.
 
Samen bouwen we aan een Nederland waarin individuele vrijheden en gemeenschapswaarden in evenwicht zijn, waar de overheid de dienaar van het volk is en waar we gezamenlijk streven naar een betere toekomst. Doe mee, laat je stem horen en maak deel uit van De Parallelle Samenleving! 🤗🇳🇱 #Community #Burgerparticipatie #Verandering
Welkom Nederland

Welkom Nederland #nieuwondernemen

Welkom Nederland is een all-in-one business platform ter stimulering van de economische activiteiten van de partners van De Parallelle Samenleving. Netwerken, kennis delen, nieuw ondernemen en discussiëren over innovaties en oplossingen. Welkom Nederland biedt een zee van mogelijkheden om samen met gelijkgestemde creatievelingen nieuwe initiatieven te ontwikkelen en vanuit verschillende perspectieven de (lokale) belangen van de Nederlandse economie te behartigen en te activeren. Een voorbeeld hiervan is dearbeidsmarkt.nl. Vanuit de behoefte van onze commUNITY op social media ontwikkelen wij samen met onze achterban een wakkere vacaturebank voor eigenzinnige werknemers en onbevooroordeelde werkgevers (www.dearbeidsmarkt.nl, lancering juni 2022) alsmede welkomnederland.nl, een marketplace waar wij uitgeslapen aanbieders en wakkere klanten allemaal binnen één platform verbinden om producten en diensten uit te wisselen. (lancering oktober 2022)

Partners

De Vrijheidsverklaring van de Parallelle Samenleving is een overeenkomst tot het aangaan van een gezamenlijk avontuur. Waarin je vanuit eigen hart en passie creëert. Schept waar je blij van wordt en in verbinding bent met de moedigste initiatieven en organisaties. Samen beloven wij ons sterk te maken voor een vrij en menselijk Nederland. ​Door de belofte te ondertekenen, vragen we onze partners om met ons samen te werken en ambassadeur te zijn voor de menselijke autonomie en vrijheid, pleitbezorgers voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid en menselijkheid. Samen zijn wij de kar trekkers voor het bouwen van een nieuwe samenleving. Samen. 

100000
Volgers
8
Hackatons
17
Tegenslagen
2222
Knuffels

Kernwaarden

Het Vrijheidsmodel van De Parallelle Samenleving is een variatie van kernwaarden, bestaand uit de zogenaamde 6 V’s. Deze 6 V’s zijn met elkaar verbonden, dus als de ene V verandert is de kans groot dat één van de of alle V’s ook veranderen. Ons model bestaat uit: verantwoordelijkheid, verzet, veerkracht, vertrouwen, verzoening en vrijheid. Zij vormen de kern van ons Vrijheidsplatform en fungeren als ethisch kompas in alles wat we doen. Onze kernwaarden zijn verbindend en voelbaar voor iedereen. Hoe ziet jouw Vrijheidsmodel eruit?

Verantwoordelijkheid

Slachtofferschap en het nemen van verantwoordelijkheid zijn twee tegenpolen van hoe je met negatieve situaties om kunt gaan. In een slachtofferrol kies je ervoor om een passieve, reactieve en neerslachtige houding aan te nemen. Het gegeven dat je in een bepaalde vervelende omstandigheid zit, verlamt je, maakt je angstig en je begrijpt niet waarom het jou overkomt. Je geeft anderen de schuld, wordt overmand door negatieve emoties en kwijnt weg in zelfmedelijden. Bij eigen verantwoordelijkheid kies je ervoor om een actieve, energieke en autonome houding aan te nemen. Je bent je bewust dat je ook bij een moeilijke situatie je gedrag kunt kiezen. Je kunt een bewuste keuze gaan maken hoe je wilt reageren. Je komt in je kracht. Negatieve emoties beheersen je niet. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid betekent dat wij zelf eigenaar zijn van onze reacties en niemand anders. Als je je verantwoordelijkheid niet oppakt, offer je je eigen kracht en daarmee je eigenaarschap ook op! Je kunt je omstandigheden niet controleren, maar je kunt altijd een keuze maken hoe jij wilt reageren. Dat betekent: eigen verantwoordelijkheid nemen.

Je kunt niet ontsnappen aan de verantwoordelijkheid van morgen door het vandaag te ontwijken

Verzet

Verzet is noodzaak omdat wij geconfronteerd worden met de ontmenselijking van onze maatschappij. Onze autonomie en persoonlijke grenzen zijn vanuit wet- en regelgeving ingeperkt. Onze keuzevrijheid dreigen wij verder te verliezen. Initiatief De Parallelle Samenleving is ontstaan vanuit het verzet oftewel het ”koffie drinken” waarbij Wij Allen Per Persoon In Eenheid hebben gekozen niet langer geleefd te worden maar op te staan voor onze vrijheid vanuit liefde.

Veerkracht

De afgelopen twee jaar is duidelijk geworden dat het voelen en accepteren van je emoties het begin is van een veerkrachtige reactie. Je veerkracht wordt pas zichtbaar op het moment dat je geconfronteerd wordt met stress of tegenslagen. Bovendien kun je alleen veerkrachtiger worden door met deze moeilijke situaties te leren omgaan. Het ‘kunnen’ ervaren van tegenslagen is een belangrijke voorwaarde om veerkracht op te bouwen. Na verloop van tijd veer je vanuit die stress of dat verdriet, beetje bij beetje, weer terug naar je gewone zelf. Of misschien zelfs naar je betere zelf, in De Parallelle Samenleving.

Je kan drie keer vallen, zolang je maar vier keer opstaat.

Vertrouwen

Vertrouwen tussen mensen ontstaat niet meteen. Je kunt vertrouwen natuurlijk geven maar ook ontvangen, verdienen of beschadigen. Het is vaak een proces dat tijd vergt. Je moet zelf zorgen dat de ander ervaart dat je te vertrouwen bent, want daarmee bouw je vertrouwen bij de ander op. Vertrouwen krijg, verdien en ontvang je door zelf betrouwbaar te zijn. Betrouwbaar kun je alleen maar zijn door het nemen van verantwoordelijkheid en het geven van zorg. Je neemt de belangen van de ander mee in keuzes en beslissingen binnen de relatie. Door trouw en kwetsbaar te zijn, jezelf en de ander recht te doen, verdien je vertrouwen. Je geeft hiermee de boodschap dat de ander je leven waardevol maakt. Gegeven vertrouwen beschadigen betekent uit verbinding gaan. Beschadigd vertrouwen herstellen, opbouwen, terug verdienen of verwerven kost vaak veel tijd. Immers, het gezegde luidt: “vertrouwen komt te voet en gaat te paard”.

Verzoening

Verzoening is een krachtig en betekenisvol proces waarin mensen, gemeenschappen of zelfs hele samenlevingen streven naar vrede, harmonie en herstel na conflicten, spanningen of verdeeldheid. Het gaat om het overbruggen van verschillen, het oplossen van geschillen en het vinden van gemeenschappelijke grond, vaak door middel van dialoog, begrip, empathie en vergeving.

Verzoening begint met de erkenning van de pijn, het leed en de onrechtvaardigheid die het conflict heeft veroorzaakt. Het vereist de bereidheid om de gevolgen van het conflict onder ogen te zien en verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen acties of de acties van de groep waar men deel van uitmaakt. Dit kan moeilijk en confronterend zijn, maar het is een noodzakelijke stap in het helingsproces.

Een essentieel element van verzoening is de wil om naar elkaar te luisteren en elkaars perspectieven te begrijpen. Dit omvat het tonen van empathie en mededogen, het erkennen van elkaars pijn en het besef dat iedereen in een conflict zijn eigen waarheid heeft. Door open te staan voor elkaars verhalen en ervaringen, kunnen mensen de menselijkheid in elkaar zien en een basis leggen voor wederzijds begrip.

Vrijheid

In een gezonde rechtsstaat luistert men naar elkaars standpunten en argumenten. In diezelfde rechtsstaat geldt minimale waarborging voor diegenen die zich niet kunnen vinden in wat een meerderheid vindt, zonder uitgesloten te worden door de samenleving. Daarvoor dienen onze grondrechten.

Het recht op demonstratie en het voeren van een krachtige oppositie is juist datgene dat een land een vrij land maakt. Wij juristen achten dan ook dat demonstraties altijd op een vreedzame wijze moeten worden gefaciliteerd. Eenieder heeft recht om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Het is immers de laatste verdedigingslinie waar men naar kan reiken. Het met geweld uiteenslaan van demonstraties is dan ook moreel verwerpelijk.

Evenals het monddood maken van de oppositie in het parlement en daarbuiten, en het wegzetten van mensen omdat zij anders denken. Om de kloof in de samenleving te dichten, pleiten wij juristen voor een maatschappelijk debat. Een debat waarin ieders mening op respectvolle wijze wordt benaderd en waarbij niemand wordt uitgesloten.

Indien ons dat niet lukt, loert er vanuit historisch perspectief gevaar. Onbegrip zal zegevieren en de maatschappelijke kloof zal groeien. Het is daarom belangrijk dat we op een respectvolle wijze het debat gaan voeren, zeker nu we vanwege een beperking in bewegingsvrijheid minder snel in contact komen met andersdenkenden. Wanneer er geen ruimte meer is voor andere standpunten en wij de essentiële vrijheden van anderen niet respecteren, dienen wij onszelf vanuit moreel perspectief te plaatsen op een historische ladder om te zien waar wij ons bevinden.

Wij verwerpen de uitsluiting van mensen die, om wat voor reden dan ook, geen inmenging van overheidswege wensen in hun persoonlijke levenssfeer. De onaantastbaarheid van het lichaam is het hoogste goed van de mens.

Wij dienen de rechten van onze kinderen te beschermen zodat zij zich tot een weldenkend en autonoom mens kunnen ontplooien.

Laten we beseffen dat grondrechten er in beginsel zijn om onze essentiële vrijheden te kunnen uitoefenen zonder daar verantwoording voor af te leggen. Dat is de kern van het mens zijn.

Kernwaarden

Het Vrijheidsmodel van De Parallelle Samenleving is een variatie van kernwaarden, bestaand uit de zogenaamde 6 V’s. Deze 6 V’s zijn met elkaar verbonden, dus als de ene V verandert is de kans groot dat één van de of alle V’s ook veranderen. Ons model bestaat uit: verantwoordelijkheid, verzet, veerkracht, vertrouwen, verzoening en vrijheid. Zij vormen de kern van ons Vrijheidsplatform en fungeren als ethisch kompas in alles wat we doen. Onze kernwaarden zijn verbindend en voelbaar voor iedereen. Hoe ziet jouw Vrijheidsmodel eruit?

Verantwoordelijkheid

Slachtofferschap en het nemen van verantwoordelijkheid zijn twee tegenpolen van hoe je met negatieve situaties om kunt gaan. In een slachtofferrol kies je ervoor om een passieve, reactieve en neerslachtige houding aan te nemen. Het gegeven dat je in een bepaalde vervelende omstandigheid zit, verlamt je, maakt je angstig en je begrijpt niet waarom het jou overkomt. Je geeft anderen de schuld, wordt overmand door negatieve emoties en kwijnt weg in zelfmedelijden. Bij eigen verantwoordelijkheid kies je ervoor om een actieve, energieke en autonome houding aan te nemen. Je bent je bewust dat je ook bij een moeilijke situatie je gedrag kunt kiezen. Je kunt een bewuste keuze gaan maken hoe je wilt reageren. Je komt in je kracht. Negatieve emoties beheersen je niet. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid betekent dat wij zelf eigenaar zijn van onze reacties en niemand anders. Als je je verantwoordelijkheid niet oppakt, offer je je eigen kracht en daarmee je eigenaarschap ook op! Je kunt je omstandigheden niet controleren, maar je kunt altijd een keuze maken hoe jij wilt reageren. Dat betekent: eigen verantwoordelijkheid nemen.

Je kunt niet ontsnappen aan de verantwoordelijkheid van morgen door het vandaag te ontwijken

Verzet

Verzet is noodzaak omdat wij geconfronteerd worden met de ontmenselijking van onze maatschappij. Onze autonomie en persoonlijke grenzen zijn vanuit wet- en regelgeving ingeperkt. Onze keuzevrijheid dreigen wij verder te verliezen. Initiatief De Parallelle Samenleving is ontstaan vanuit het verzet oftewel het ”koffie drinken” waarbij Wij Allen Per Persoon In Eenheid hebben gekozen niet langer geleefd te worden maar op te staan voor onze vrijheid vanuit liefde.

Veerkracht

De afgelopen twee jaar is duidelijk geworden dat het voelen en accepteren van je emoties het begin is van een veerkrachtige reactie. Je veerkracht wordt pas zichtbaar op het moment dat je geconfronteerd wordt met stress of tegenslagen. Bovendien kun je alleen veerkrachtiger worden door met deze moeilijke situaties te leren omgaan. Het ‘kunnen’ ervaren van tegenslagen is een belangrijke voorwaarde om veerkracht op te bouwen. Na verloop van tijd veer je vanuit die stress of dat verdriet, beetje bij beetje, weer terug naar je gewone zelf. Of misschien zelfs naar je betere zelf, in De Parallelle Samenleving.

Je kan drie keer vallen, zolang je maar vier keer opstaat.

Vertrouwen

Vertrouwen tussen mensen ontstaat niet meteen. Je kunt vertrouwen natuurlijk geven maar ook ontvangen, verdienen of beschadigen. Het is vaak een proces dat tijd vergt. Je moet zelf zorgen dat de ander ervaart dat je te vertrouwen bent, want daarmee bouw je vertrouwen bij de ander op. Vertrouwen krijg, verdien en ontvang je door zelf betrouwbaar te zijn. Betrouwbaar kun je alleen maar zijn door het nemen van verantwoordelijkheid en het geven van zorg. Je neemt de belangen van de ander mee in keuzes en beslissingen binnen de relatie. Door trouw en kwetsbaar te zijn, jezelf en de ander recht te doen, verdien je vertrouwen. Je geeft hiermee de boodschap dat de ander je leven waardevol maakt. Gegeven vertrouwen beschadigen betekent uit verbinding gaan. Beschadigd vertrouwen herstellen, opbouwen, terug verdienen of verwerven kost vaak veel tijd. Immers, het gezegde luidt: “vertrouwen komt te voet en gaat te paard”.

Verzoening

Verzoening is een krachtig en betekenisvol proces waarin mensen, gemeenschappen of zelfs hele samenlevingen streven naar vrede, harmonie en herstel na conflicten, spanningen of verdeeldheid. Het gaat om het overbruggen van verschillen, het oplossen van geschillen en het vinden van gemeenschappelijke grond, vaak door middel van dialoog, begrip, empathie en vergeving.

Verzoening begint met de erkenning van de pijn, het leed en de onrechtvaardigheid die het conflict heeft veroorzaakt. Het vereist de bereidheid om de gevolgen van het conflict onder ogen te zien en verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen acties of de acties van de groep waar men deel van uitmaakt. Dit kan moeilijk en confronterend zijn, maar het is een noodzakelijke stap in het helingsproces.

Een essentieel element van verzoening is de wil om naar elkaar te luisteren en elkaars perspectieven te begrijpen. Dit omvat het tonen van empathie en mededogen, het erkennen van elkaars pijn en het besef dat iedereen in een conflict zijn eigen waarheid heeft. Door open te staan voor elkaars verhalen en ervaringen, kunnen mensen de menselijkheid in elkaar zien en een basis leggen voor wederzijds begrip.

Vrijheid

In een gezonde rechtsstaat luistert men naar elkaars standpunten en argumenten. In diezelfde rechtsstaat geldt minimale waarborging voor diegenen die zich niet kunnen vinden in wat een meerderheid vindt, zonder uitgesloten te worden door de samenleving. Daarvoor dienen onze grondrechten.

Het recht op demonstratie en het voeren van een krachtige oppositie is juist datgene dat een land een vrij land maakt. Wij juristen achten dan ook dat demonstraties altijd op een vreedzame wijze moeten worden gefaciliteerd. Eenieder heeft recht om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Het is immers de laatste verdedigingslinie waar men naar kan reiken. Het met geweld uiteenslaan van demonstraties is dan ook moreel verwerpelijk.

Evenals het monddood maken van de oppositie in het parlement en daarbuiten, en het wegzetten van mensen omdat zij anders denken. Om de kloof in de samenleving te dichten, pleiten wij juristen voor een maatschappelijk debat. Een debat waarin ieders mening op respectvolle wijze wordt benaderd en waarbij niemand wordt uitgesloten.

Indien ons dat niet lukt, loert er vanuit historisch perspectief gevaar. Onbegrip zal zegevieren en de maatschappelijke kloof zal groeien. Het is daarom belangrijk dat we op een respectvolle wijze het debat gaan voeren, zeker nu we vanwege een beperking in bewegingsvrijheid minder snel in contact komen met andersdenkenden. Wanneer er geen ruimte meer is voor andere standpunten en wij de essentiële vrijheden van anderen niet respecteren, dienen wij onszelf vanuit moreel perspectief te plaatsen op een historische ladder om te zien waar wij ons bevinden.

Wij verwerpen de uitsluiting van mensen die, om wat voor reden dan ook, geen inmenging van overheidswege wensen in hun persoonlijke levenssfeer. De onaantastbaarheid van het lichaam is het hoogste goed van de mens.

Wij dienen de rechten van onze kinderen te beschermen zodat zij zich tot een weldenkend en autonoom mens kunnen ontplooien.

Laten we beseffen dat grondrechten er in beginsel zijn om onze essentiële vrijheden te kunnen uitoefenen zonder daar verantwoording voor af te leggen. Dat is de kern van het mens zijn.

Laurens Lindeman

''Vraag niet wat De Parallelle Samenleving voor u kan doen, maar vraag wat u voor De Parallelle Samenleving kunt doen''

Laurens Lindeman

''Vraag niet wat De Parallelle Samenleving voor u kan doen, maar vraag wat u voor De Parallelle Samenleving kunt doen''

april 2021

Start De Parallelle Samenleving

oktober 2021

Social CommUNITY live

april 2022

de kennisbank live

2023

de arbeidsmarkt.nl

2023

appii.nl

2023

welkomnederland.nl

Translate »