Wij Allen Per Persoon In Eenheid

De Parallelle Samenleving

De Parallelle Samenleving is hét Vrijheidsplatform van Nederland. Een kennis commUNITY dat op eigenzinnige wijze informatie deelt met onze levensmissie: #W.A.P.P.I.E. Wij Allen Per Persoon In Eenheid. Wij zijn pioniers dat initiatieven zichtbaar maakt, nieuwe verbindingen creëert en maatschappelijke discussies aanwakkert. Wij bemoedigen denkers en doeners, op persoonlijk én professioneel vlak, die bereid zijn om onze belangen van vrijheid en menselijkheid te behartigen. De contouren van De Parallelle Samenleving worden omarmd door dappere mensen en initiatieven met een open hart.

De-Paralelle-Samenleving-Logo-Icon
50000
CommUNITY leden
2222
Stickers geplakt
25
Demonstraties
789
bakken koffie
Missie

W.A.P.P.I.E. Wij Allen Per Persoon In Eenheid

Wij informeren, stimuleren en creëren verbindingen tussen inspirerende initiatieven en onze zielsmissie: W.A.P.P.I.E. Wij Allen Per Persoon In Eenheid, een liefdevolle gemeenschap van vrijdenkende individuen die collectief onze belangen van vrijheid en menselijkheid verdedigen.

Visie

De tweedeling in de maatschappij is begonnen, maar dat betekent niet het einde van de wereld. Het maakt heel inzichtelijk hoe de machtsstructuren lopen en hoe wij daar gemeenschappelijk op kunnen anticiperen. De toekomst overkomt ons niet, die creëren we door onze daden. Wij zien dat we door kennisdeling, dialoog en verbinding beter in staat zijn om de samenleving te zien en te begrijpen.

Proberen voort te bestaan in een chaotische, oneerlijke en op vele fronten immorele samenleving is moeilijk. In plaats van te accepteren dat wij geleefd worden nemen wij verantwoordelijkheid over de manier hoe wij voelen, denken, handelen en leven.

Wij willen Nederland overstromen met een golf van kennis, verbinding en nieuw ondernemerschap. De Parallelle Samenleving, waarin eigen media, regionale economieën, nieuw onderwijs, holistische gezondheid en eerlijke politiek verweven zijn en de menselijke maat het uitgangspunt is. 

We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen die vragen om een W.A.P.P.I.E. aanpak. Wij creëren de nieuwe samenleving door met een open visie, durf en barmhartigheid naar onszelf, elkaar en de sociaal-maatschappelijke vraagstukken te luisteren. Deze vragen om nieuwe manieren van kijken, handelen, leren, voelen en zien. Het is tijd voor een nieuw Nederland. Het is tijd voor De Parallelle Samenleving. 

Geen great reset maar een GREAT AWAKENING!

Kennisbank

Vrij toegankelijke kennis. De publicaties die binnen de kennisbank worden gedeeld, zijn van grote waarde voor de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van Nederland. De Kennisbank maakt vrijmoedige initiatieven en dappere experts zichtbaar en vindbaar. Wij verwelkomen pogingen die worden ondernomen om onze behoefte naar nieuwe informatie en onafhankelijk nieuws te behartigen. Het doel is om door middel van persoonlijke ontwikkeling, kennisdeling en zelfstudie de impact op Nederland te vergroten. Op dit informatieplatform kan je het laatste nieuws direct lezen of de verdieping vinden met een waaier aan initiatieven, cultuur, economie wetenschap, media, lifestyle en mindset.

Social commUNITY

#terugnaardebasis. De Parallelle Samenleving is de snelstgroeiende social media commUNITY vóór vrijdenkend Nederland. We geven nieuwe en bestaande initiatieven een podium en bieden gelijkstemden een veilige online omgeving zonder censuur, advertenties, kosten, factcheckers, filters of shadowbans. 

Wij geloven dat we samen de vraag vanuit De Parallelle Samenleving naar respect, menselijkheid en saamhorigheid kunnen vertalen naar de mooiste commUNITY van Nederland. Help je mee? Verbind je met ons, verbind je met elkaar!

Welkom Nederland

Welkom Nederland #nieuwondernemen

Welkom Nederland is een all-in-one business platform ter stimulering van de economische activiteiten van de partners van De Parallelle Samenleving. Netwerken, kennis delen, nieuw ondernemen en discussiëren over innovaties en oplossingen. Welkom Nederland biedt een zee van mogelijkheden om samen met gelijkgestemde creatievelingen nieuwe initiatieven te ontwikkelen en vanuit verschillende perspectieven de (lokale) belangen van de Nederlandse economie te behartigen en te activeren. Een voorbeeld hiervan is dearbeidsmarkt.nl. Vanuit de behoefte van onze commUNITY op social media ontwikkelen wij samen met onze achterban een wakkere vacaturebank voor eigenzinnige werknemers en onbevooroordeelde werkgevers (www.dearbeidsmarkt.nl) alsmede welkomnederland.nl, een marketplace waar wij uitgeslapen aanbieders en wakkere klanten allemaal binnen één platform verbinden om producten en diensten uit te wisselen. 

Partners

De Vrijheidsverklaring van de Parallelle Samenleving is een overeenkomst tot het aangaan van een gezamenlijk avontuur. Waarin je vanuit eigen hart en passie creëert. Schept waar je blij van wordt en in verbinding bent met de moedigste initiatieven en organisaties. Samen beloven wij ons sterk te maken voor een vrij en menselijk Nederland. ​Samen zijn wij de pleitbezorgers van de nieuwe samenleving.

Missie

W.A.P.P.I.E. Wij Allen Per Persoon In Eenheid

Wij informeren, stimuleren en creëren verbindingen tussen inspirerende initiatieven en onze zielsmissie: W.A.P.P.I.E. Wij Allen Per Persoon In Eenheid, een liefdevolle gemeenschap van vrijdenkende individuen die collectief onze belangen van vrijheid en menselijkheid verdedigen.

Visie

De tweedeling in de maatschappij is begonnen, maar dat betekent niet het einde van de wereld. Het maakt heel inzichtelijk hoe de machtsstructuren lopen en hoe wij daar gemeenschappelijk op kunnen anticiperen. De toekomst overkomt ons niet, die creëren we door onze daden. Wij zien dat we door kennisdeling, dialoog en verbinding beter in staat zijn om de samenleving te zien en te begrijpen.

Proberen voort te bestaan in een chaotische, oneerlijke en op vele fronten immorele samenleving is moeilijk. In plaats van te accepteren dat wij geleefd worden nemen wij verantwoordelijkheid over de manier hoe wij voelen, denken, handelen en leven.

Wij willen Nederland overstromen met een golf van kennis, verbinding en nieuw ondernemerschap. De Parallelle Samenleving, waarin eigen media, regionale economieën, nieuw onderwijs, holistische gezondheid en eerlijke politiek verweven zijn en de menselijke maat het uitgangspunt is. 

We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen die vragen om een W.A.P.P.I.E. aanpak. Wij creëren de nieuwe samenleving door met een open visie, durf en barmhartigheid naar onszelf, elkaar en de sociaal-maatschappelijke vraagstukken te luisteren. Deze vragen om nieuwe manieren van kijken, handelen, leren, voelen en zien. Het is tijd voor een nieuw Nederland. Het is tijd voor De Parallelle Samenleving. 

Geen great reset maar een GREAT AWAKENING!

Kennisbank

Vrij toegankelijke kennis. De publicaties die binnen de kennisbank worden gedeeld, zijn van grote waarde voor de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van Nederland. De Kennisbank maakt vrijmoedige initiatieven en dappere experts zichtbaar en vindbaar. Wij verwelkomen pogingen die worden ondernomen om onze behoefte naar nieuwe informatie en onafhankelijk nieuws te behartigen. Het doel is om door middel van persoonlijke ontwikkeling, kennisdeling en zelfstudie de impact op Nederland te vergroten. Op dit informatieplatform kan je het laatste nieuws direct lezen of de verdieping vinden met een waaier aan initiatieven, cultuur, economie wetenschap, media, lifestyle en mindset.

Social commUNITY

#terugnaardebasis. De Parallelle Samenleving is de snelstgroeiende social media commUNITY vóór Wakker Nederland. We geven nieuwe en bestaande initiatieven een podium en bieden gelijkstemden een veilige online omgeving zonder censuur, advertenties, kosten, factcheckers, filters of shadowbans. 

Wij geloven dat we samen de vraag vanuit De Parallelle Samenleving naar respect, menselijkheid en saamhorigheid kunnen vertalen naar de mooiste commUNITY van Nederland. Help je mee? Verbind je met ons, verbind je met elkaar!

Welkom Nederland

Welkom Nederland #nieuwondernemen

Welkom Nederland is een all-in-one business platform ter stimulering van de economische activiteiten van de partners van De Parallelle Samenleving. Netwerken, kennis delen, nieuw ondernemen en discussiëren over innovaties en oplossingen. Welkom Nederland biedt een zee van mogelijkheden om samen met gelijkgestemde creatievelingen nieuwe initiatieven te ontwikkelen en vanuit verschillende perspectieven de (lokale) belangen van de Nederlandse economie te behartigen en te activeren. Een voorbeeld hiervan is dearbeidsmarkt.nl. Vanuit de behoefte van onze commUNITY op social media ontwikkelen wij samen met onze achterban een wakkere vacaturebank voor eigenzinnige werknemers en onbevooroordeelde werkgevers (www.dearbeidsmarkt.nl, lancering juni 2022) alsmede welkomnederland.nl, een marketplace waar wij uitgeslapen aanbieders en wakkere klanten allemaal binnen één platform verbinden om producten en diensten uit te wisselen. (lancering oktober 2022)

Partners

De Vrijheidsverklaring van de Parallelle Samenleving is een overeenkomst tot het aangaan van een gezamenlijk avontuur. Waarin je vanuit eigen hart en passie creëert. Schept waar je blij van wordt en in verbinding bent met de moedigste initiatieven en organisaties. Samen beloven wij ons sterk te maken voor een vrij en menselijk Nederland. ​Door de belofte te ondertekenen, vragen we onze partners om met ons samen te werken en ambassadeur te zijn voor de menselijke autonomie en vrijheid, pleitbezorgers voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid en menselijkheid. Samen zijn wij de kar trekkers voor het bouwen van een nieuwe samenleving. Samen. 

100000
Volgers
8
Hackatons
17
Tegenslagen
2222
Knuffels

Kernwaarden

Het Vrijheidsmodel van De Parallelle Samenleving is een variatie van kernwaarden, bestaand uit de zogenaamde 6 V’s. Deze 6 V’s zijn met elkaar verbonden, dus als de ene V verandert is de kans groot dat één van de of alle V’s ook veranderen. Ons model bestaat uit: verantwoordelijkheid, verzet, veerkracht, vertrouwen, verzoening en vrijheid. Zij vormen de kern van ons Vrijheidsplatform en fungeren als ethisch kompas in alles wat we doen. Onze kernwaarden zijn verbindend en voelbaar voor iedereen. Hoe ziet jouw Vrijheidsmodel eruit?

Verantwoordelijkheid

Slachtofferschap en het nemen van verantwoordelijkheid zijn twee tegenpolen van hoe je met negatieve situaties om kunt gaan. In een slachtofferrol kies je ervoor om een passieve, reactieve en neerslachtige houding aan te nemen. Het gegeven dat je in een bepaalde vervelende omstandigheid zit, verlamt je, maakt je angstig en je begrijpt niet waarom het jou overkomt. Je geeft anderen de schuld, wordt overmand door negatieve emoties en kwijnt weg in zelfmedelijden. Bij eigen verantwoordelijkheid kies je ervoor om een actieve, energieke en autonome houding aan te nemen. Je bent je bewust dat je ook bij een moeilijke situatie je gedrag kunt kiezen. Je kunt een bewuste keuze gaan maken hoe je wilt reageren. Je komt in je kracht. Negatieve emoties beheersen je niet. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid betekent dat wij zelf eigenaar zijn van onze reacties en niemand anders. Als je je verantwoordelijkheid niet oppakt, offer je je eigen kracht en daarmee je eigenaarschap ook op! Je kunt je omstandigheden niet controleren, maar je kunt altijd een keuze maken hoe jij wilt reageren. Dat betekent: eigen verantwoordelijkheid nemen.

Je kunt niet ontsnappen aan de verantwoordelijkheid van morgen door het vandaag te ontwijken

Verzet

Verzet is noodzaak omdat wij geconfronteerd worden met de ontmenselijking van onze maatschappij. Onze autonomie en persoonlijke grenzen zijn vanuit wet- en regelgeving ingeperkt. Onze keuzevrijheid dreigen wij verder te verliezen. Initiatief De Parallelle Samenleving is ontstaan vanuit het verzet oftewel het ”koffie drinken” waarbij Wij Allen Per Persoon In Eenheid hebben gekozen niet langer geleefd te worden maar op te staan voor onze vrijheid vanuit liefde.

Veerkracht

De afgelopen twee jaar is duidelijk geworden dat het voelen en accepteren van je emoties het begin is van een veerkrachtige reactie. Je veerkracht wordt pas zichtbaar op het moment dat je geconfronteerd wordt met stress of tegenslagen. Bovendien kun je alleen veerkrachtiger worden door met deze moeilijke situaties te leren omgaan. Het ‘kunnen’ ervaren van tegenslagen is een belangrijke voorwaarde om veerkracht op te bouwen. Na verloop van tijd veer je vanuit die stress of dat verdriet, beetje bij beetje, weer terug naar je gewone zelf. Of misschien zelfs naar je betere zelf, in De Parallelle Samenleving.

Je kan drie keer vallen, zolang je maar vier keer opstaat.

Vertrouwen

Vertrouwen tussen mensen ontstaat niet meteen. Je kunt vertrouwen natuurlijk geven maar ook ontvangen, verdienen of beschadigen. Het is vaak een proces dat tijd vergt. Je moet zelf zorgen dat de ander ervaart dat je te vertrouwen bent, want daarmee bouw je vertrouwen bij de ander op. Vertrouwen krijg, verdien en ontvang je door zelf betrouwbaar te zijn. Betrouwbaar kun je alleen maar zijn door het nemen van verantwoordelijkheid en het geven van zorg. Je neemt de belangen van de ander mee in keuzes en beslissingen binnen de relatie. Door trouw en kwetsbaar te zijn, jezelf en de ander recht te doen, verdien je vertrouwen. Je geeft hiermee de boodschap dat de ander je leven waardevol maakt. Gegeven vertrouwen beschadigen betekent uit verbinding gaan. Beschadigd vertrouwen herstellen, opbouwen, terug verdienen of verwerven kost vaak veel tijd. Immers, het gezegde luidt: “vertrouwen komt te voet en gaat te paard”.

Verzoening

Verzoening is een krachtig en betekenisvol proces waarin mensen, gemeenschappen of zelfs hele samenlevingen streven naar vrede, harmonie en herstel na conflicten, spanningen of verdeeldheid. Het gaat om het overbruggen van verschillen, het oplossen van geschillen en het vinden van gemeenschappelijke grond, vaak door middel van dialoog, begrip, empathie en vergeving.

Verzoening begint met de erkenning van de pijn, het leed en de onrechtvaardigheid die het conflict heeft veroorzaakt. Het vereist de bereidheid om de gevolgen van het conflict onder ogen te zien en verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen acties of de acties van de groep waar men deel van uitmaakt. Dit kan moeilijk en confronterend zijn, maar het is een noodzakelijke stap in het helingsproces.

Een essentieel element van verzoening is de wil om naar elkaar te luisteren en elkaars perspectieven te begrijpen. Dit omvat het tonen van empathie en mededogen, het erkennen van elkaars pijn en het besef dat iedereen in een conflict zijn eigen waarheid heeft. Door open te staan voor elkaars verhalen en ervaringen, kunnen mensen de menselijkheid in elkaar zien en een basis leggen voor wederzijds begrip.

Vrijheid

In een gezonde rechtsstaat luistert men naar elkaars standpunten en argumenten. In diezelfde rechtsstaat geldt minimale waarborging voor diegenen die zich niet kunnen vinden in wat een meerderheid vindt, zonder uitgesloten te worden door de samenleving. Daarvoor dienen onze grondrechten.

Het recht op demonstratie en het voeren van een krachtige oppositie is juist datgene dat een land een vrij land maakt. Wij juristen achten dan ook dat demonstraties altijd op een vreedzame wijze moeten worden gefaciliteerd. Eenieder heeft recht om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Het is immers de laatste verdedigingslinie waar men naar kan reiken. Het met geweld uiteenslaan van demonstraties is dan ook moreel verwerpelijk.

Evenals het monddood maken van de oppositie in het parlement en daarbuiten, en het wegzetten van mensen omdat zij anders denken. Om de kloof in de samenleving te dichten, pleiten wij juristen voor een maatschappelijk debat. Een debat waarin ieders mening op respectvolle wijze wordt benaderd en waarbij niemand wordt uitgesloten.

Indien ons dat niet lukt, loert er vanuit historisch perspectief gevaar. Onbegrip zal zegevieren en de maatschappelijke kloof zal groeien. Het is daarom belangrijk dat we op een respectvolle wijze het debat gaan voeren, zeker nu we vanwege een beperking in bewegingsvrijheid minder snel in contact komen met andersdenkenden. Wanneer er geen ruimte meer is voor andere standpunten en wij de essentiële vrijheden van anderen niet respecteren, dienen wij onszelf vanuit moreel perspectief te plaatsen op een historische ladder om te zien waar wij ons bevinden.

Wij verwerpen de uitsluiting van mensen die, om wat voor reden dan ook, geen inmenging van overheidswege wensen in hun persoonlijke levenssfeer. De onaantastbaarheid van het lichaam is het hoogste goed van de mens.

Wij dienen de rechten van onze kinderen te beschermen zodat zij zich tot een weldenkend en autonoom mens kunnen ontplooien.

Laten we beseffen dat grondrechten er in beginsel zijn om onze essentiële vrijheden te kunnen uitoefenen zonder daar verantwoording voor af te leggen. Dat is de kern van het mens zijn.

Kernwaarden

Het Vrijheidsmodel van De Parallelle Samenleving is een variatie van kernwaarden, bestaand uit de zogenaamde 6 V’s. Deze 6 V’s zijn met elkaar verbonden, dus als de ene V verandert is de kans groot dat één van de of alle V’s ook veranderen. Ons model bestaat uit: verantwoordelijkheid, verzet, veerkracht, vertrouwen, verzoening en vrijheid. Zij vormen de kern van ons Vrijheidsplatform en fungeren als ethisch kompas in alles wat we doen. Onze kernwaarden zijn verbindend en voelbaar voor iedereen. Hoe ziet jouw Vrijheidsmodel eruit?

Verantwoordelijkheid

Slachtofferschap en het nemen van verantwoordelijkheid zijn twee tegenpolen van hoe je met negatieve situaties om kunt gaan. In een slachtofferrol kies je ervoor om een passieve, reactieve en neerslachtige houding aan te nemen. Het gegeven dat je in een bepaalde vervelende omstandigheid zit, verlamt je, maakt je angstig en je begrijpt niet waarom het jou overkomt. Je geeft anderen de schuld, wordt overmand door negatieve emoties en kwijnt weg in zelfmedelijden. Bij eigen verantwoordelijkheid kies je ervoor om een actieve, energieke en autonome houding aan te nemen. Je bent je bewust dat je ook bij een moeilijke situatie je gedrag kunt kiezen. Je kunt een bewuste keuze gaan maken hoe je wilt reageren. Je komt in je kracht. Negatieve emoties beheersen je niet. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid betekent dat wij zelf eigenaar zijn van onze reacties en niemand anders. Als je je verantwoordelijkheid niet oppakt, offer je je eigen kracht en daarmee je eigenaarschap ook op! Je kunt je omstandigheden niet controleren, maar je kunt altijd een keuze maken hoe jij wilt reageren. Dat betekent: eigen verantwoordelijkheid nemen.

Je kunt niet ontsnappen aan de verantwoordelijkheid van morgen door het vandaag te ontwijken

Verzet

Verzet is noodzaak omdat wij geconfronteerd worden met de ontmenselijking van onze maatschappij. Onze autonomie en persoonlijke grenzen zijn vanuit wet- en regelgeving ingeperkt. Onze keuzevrijheid dreigen wij verder te verliezen. Initiatief De Parallelle Samenleving is ontstaan vanuit het verzet oftewel het ”koffie drinken” waarbij Wij Allen Per Persoon In Eenheid hebben gekozen niet langer geleefd te worden maar op te staan voor onze vrijheid vanuit liefde.

Veerkracht

De afgelopen twee jaar is duidelijk geworden dat het voelen en accepteren van je emoties het begin is van een veerkrachtige reactie. Je veerkracht wordt pas zichtbaar op het moment dat je geconfronteerd wordt met stress of tegenslagen. Bovendien kun je alleen veerkrachtiger worden door met deze moeilijke situaties te leren omgaan. Het ‘kunnen’ ervaren van tegenslagen is een belangrijke voorwaarde om veerkracht op te bouwen. Na verloop van tijd veer je vanuit die stress of dat verdriet, beetje bij beetje, weer terug naar je gewone zelf. Of misschien zelfs naar je betere zelf, in De Parallelle Samenleving.

Je kan drie keer vallen, zolang je maar vier keer opstaat.

Vertrouwen

Vertrouwen tussen mensen ontstaat niet meteen. Je kunt vertrouwen natuurlijk geven maar ook ontvangen, verdienen of beschadigen. Het is vaak een proces dat tijd vergt. Je moet zelf zorgen dat de ander ervaart dat je te vertrouwen bent, want daarmee bouw je vertrouwen bij de ander op. Vertrouwen krijg, verdien en ontvang je door zelf betrouwbaar te zijn. Betrouwbaar kun je alleen maar zijn door het nemen van verantwoordelijkheid en het geven van zorg. Je neemt de belangen van de ander mee in keuzes en beslissingen binnen de relatie. Door trouw en kwetsbaar te zijn, jezelf en de ander recht te doen, verdien je vertrouwen. Je geeft hiermee de boodschap dat de ander je leven waardevol maakt. Gegeven vertrouwen beschadigen betekent uit verbinding gaan. Beschadigd vertrouwen herstellen, opbouwen, terug verdienen of verwerven kost vaak veel tijd. Immers, het gezegde luidt: “vertrouwen komt te voet en gaat te paard”.

Verzoening

Verzoening is een krachtig en betekenisvol proces waarin mensen, gemeenschappen of zelfs hele samenlevingen streven naar vrede, harmonie en herstel na conflicten, spanningen of verdeeldheid. Het gaat om het overbruggen van verschillen, het oplossen van geschillen en het vinden van gemeenschappelijke grond, vaak door middel van dialoog, begrip, empathie en vergeving.

Verzoening begint met de erkenning van de pijn, het leed en de onrechtvaardigheid die het conflict heeft veroorzaakt. Het vereist de bereidheid om de gevolgen van het conflict onder ogen te zien en verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen acties of de acties van de groep waar men deel van uitmaakt. Dit kan moeilijk en confronterend zijn, maar het is een noodzakelijke stap in het helingsproces.

Een essentieel element van verzoening is de wil om naar elkaar te luisteren en elkaars perspectieven te begrijpen. Dit omvat het tonen van empathie en mededogen, het erkennen van elkaars pijn en het besef dat iedereen in een conflict zijn eigen waarheid heeft. Door open te staan voor elkaars verhalen en ervaringen, kunnen mensen de menselijkheid in elkaar zien en een basis leggen voor wederzijds begrip.

Vrijheid

In een gezonde rechtsstaat luistert men naar elkaars standpunten en argumenten. In diezelfde rechtsstaat geldt minimale waarborging voor diegenen die zich niet kunnen vinden in wat een meerderheid vindt, zonder uitgesloten te worden door de samenleving. Daarvoor dienen onze grondrechten.

Het recht op demonstratie en het voeren van een krachtige oppositie is juist datgene dat een land een vrij land maakt. Wij juristen achten dan ook dat demonstraties altijd op een vreedzame wijze moeten worden gefaciliteerd. Eenieder heeft recht om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Het is immers de laatste verdedigingslinie waar men naar kan reiken. Het met geweld uiteenslaan van demonstraties is dan ook moreel verwerpelijk.

Evenals het monddood maken van de oppositie in het parlement en daarbuiten, en het wegzetten van mensen omdat zij anders denken. Om de kloof in de samenleving te dichten, pleiten wij juristen voor een maatschappelijk debat. Een debat waarin ieders mening op respectvolle wijze wordt benaderd en waarbij niemand wordt uitgesloten.

Indien ons dat niet lukt, loert er vanuit historisch perspectief gevaar. Onbegrip zal zegevieren en de maatschappelijke kloof zal groeien. Het is daarom belangrijk dat we op een respectvolle wijze het debat gaan voeren, zeker nu we vanwege een beperking in bewegingsvrijheid minder snel in contact komen met andersdenkenden. Wanneer er geen ruimte meer is voor andere standpunten en wij de essentiële vrijheden van anderen niet respecteren, dienen wij onszelf vanuit moreel perspectief te plaatsen op een historische ladder om te zien waar wij ons bevinden.

Wij verwerpen de uitsluiting van mensen die, om wat voor reden dan ook, geen inmenging van overheidswege wensen in hun persoonlijke levenssfeer. De onaantastbaarheid van het lichaam is het hoogste goed van de mens.

Wij dienen de rechten van onze kinderen te beschermen zodat zij zich tot een weldenkend en autonoom mens kunnen ontplooien.

Laten we beseffen dat grondrechten er in beginsel zijn om onze essentiële vrijheden te kunnen uitoefenen zonder daar verantwoording voor af te leggen. Dat is de kern van het mens zijn.

Laurens Lindeman

''Vraag niet wat De Parallelle Samenleving voor u kan doen, maar vraag wat u voor De Parallelle Samenleving kunt doen''

Laurens Lindeman

''Vraag niet wat De Parallelle Samenleving voor u kan doen, maar vraag wat u voor De Parallelle Samenleving kunt doen''

april 2021

Start De Parallelle Samenleving

oktober 2021

Social CommUNITY live

april 2022

de kennisbank live

2023

de arbeidsmarkt.nl

2023

appii.nl

2023

welkomnederland.nl

Translate »