Privacy Barometer

Wetten, voorstellen en brieven

Over

Een achterdochtige samenleving

De laatste 10 jaar is de privacy van de mensen in Nederland stap voor stap afgenomen. Dit is sluipenderwijs gegaan, zodat velen bij iedere volgende maatregel dachten: “Ach, dit kan wel. Het is immers voor een goede zaak”.

Maar als je nu naar het totaal kijkt, zie je dat de overheid op alle terreinen erg ver in ons privéleven is doorgedrongen. We worden van de wieg tot het graf geregistreerd en in de gaten gehouden. Bijvoorbeeld met het Electronisch Kind Dossier, het Electronisch Leerlingen Dossier, Het Landelijk InformatieSysteem Schulden, Een centrale database voor vingerafdrukken, een DNA databank, automatische kentekenregistratie, bewaarplicht van gegevens van wie je belt, SMS-t of welke websites je bezoekt, etc. En van dit alles mag justitie gebruik maken, niet alleen voor de opsporing van misdrijven, maar ook om profielen te maken om te kunnen voorspellen of u misschien van het rechte pad afraakt. Dan kan de overheid u namelijk al voordat er iets gebeurt, tot de orde roepen.

De redenen om al deze registraties en controles te doen, zijn of waren meestal heel nobel. Maar er wordt nauwelijks geëvalueerd of ze effectief zijn en er wordt niet naar het totaal gekeken. En nu kun je nog maar tot één conclusie komen. We zijn veel te ver doorgeschoten. Om te proberen alle risico’s in deze samenleving uit te sluiten, probeert de overheid krampachtig alles te controleren. Maar dit streven gaat zich juist tegen de overheid keren. Risico’s zijn niet (helemaal) uit te sluiten. En de burger wordt door de overheid zo wantrouwend bekeken, dat de burger ook wantrouwend wordt. Mensen geloven niet meer zomaar wat de overheid zegt. Kijk bijvoorbeeld naar de ophef rond de laatste vaccinatiecampagnes tegen griep en baarmoederhalskanker. Er was veel discussie of die vaccinaties wel goed voor je zijn.

Een samenleving die op wantrouwen is gebaseerd, kan alleen met meer controle overeind blijven. Dat is het pad van het vroegere Oostblok. De goede bedoelingen van de politiek leiden dus tot een verkeerd resultaat. Daarom is het nu de tijd om de politiek daar op te wijzen. Nu is de tijd om de politiek bij te sturen en weer vertrouwen aan de mensen te geven. Nu is de tijd om de politiek te laten weten dat het wantrouwen en die enorme controle- en registratiedrift moet stoppen.

Translate »